Add parallel Print Page Options

Atak rajwak nicˈj cristian, bˈantak lawiˈ ri pi jcholajl rechak yak ri jekeltak aacˈlak. Cuxtaj awiˈlak chi jilon atak wiˈ Awajawlak lecj ri titakon chabˈak.

Chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios

Atak juntir, rajwaxiˈ cocˈxoˈlke atchˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios nojel kˈij y rajwaxiˈ chomorsajtak nen tabˈijtak chi cˈomowan re. Y chˈaˈwentak riqˈui Kakaj Dios chikij pire tijyeˈ luwar chike chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak cristian ri taˈ etemalch ojr ri quiek jwiˈl win prexil.

Chˈaˈwentak riqˈui Kakaj Dios chwij pire incwin chi resaj chi sakil ri jcholajl juntir ri lawiˈ rajwax tambˈij chapcaˈ raj Kakaj Dios. Etemajtak jbˈanic tzitaklaj noˈj chijxoˈlak yak ri taˈ ticojontak chiwch Kakaj Jesucristo. Y cuando tijnaˈw, bˈijtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak. Nojel bˈwelt cuando atyolowtak riqˈuilak cristian, rajwaxiˈ riˈ bˈijtak yoloj ri tzi jtaic, jilonli tawetemajtak jcˈululaj jyoljak yak cristian ri ticˈotow áchiˈak.

Qˈuisbˈi jyolj Pablo

Tíquico ri lokˈlaj kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo, ri impach ri taˈ tijquibˈaj ranm chi jbˈanic lawiˈ raj Kakaj Jesucristo ri Kajawl tran. Re tibˈe jbˈij chawechak juntir ri tijin tambˈan. Xintakbˈi Tíquico aacˈlak pire tawetemajtak nen kabˈanic oj neri y pire tibˈe jyeˈ jcowil awanmak. Y bˈesaliˈ Onésimo pi jpach, ri lokˈlaj kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo ri taˈ tijquibˈaj ranm chirij Kakaj Jesucristo y re awinakakiˈn. Rechak tijbˈijtakaˈ chawechak juntir nen tijin tibˈansaj neri.

10 Titaksajbˈi rutzil awchak jwiˈl Aristarco ri impach win prexil. Y titaksajbˈi rutzil awchak jwiˈl Marcos ri rechˈelxic Bernabé. Bˈilchak chawechak nen mo jcˈulic Marcos tabˈantak, jwiˈliˈli wi xtaw aacˈlak chi asolajcak, cˈultak pi utzil. 11 Y titaksajbˈi rutzil awchak jwiˈl Jesús ri tibˈijsaj Justo re, xike yak uxibˈ kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo li, ri rijajl Israel ximpachintak chi jbˈij jtaquil jtakon Kakaj Dios chibˈak cristian y rechak xquiˈcotersajtak wanm.

12 Titaksajbˈi rutzil awchak jwiˈl Epafras, re awinakakiˈ y jun rajchaquiˈ Kakaj Jesucristo. Re tijin tijtij jkˈij chi chˈaˈwem riqˈui Kakaj Dios chawijak pire maˈ taquibˈaj awanmak chi jtakej Kakaj Jesucristo pire nojel awanmak tabˈantak juntir lawiˈ raj Kakaj Dios tabˈantak. 13 In wetamiˈ chi tzˈetiˈ Epafras subˈlaj tioc il chawijak y chirijak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Laodicea pach yak ri wiˈtak Hierápolis.

14 Titaksajbˈi rutzil awchak jwiˈl Lucas ri lokˈlaj kajcun y titaksajbˈi rutzil awchak jwiˈl Demas.

15 Tayeˈtak rutzil jwichak yak kechˈelxic chirij Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Laodicea y tayeˈtak rutzil jwich Ninfas pach yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri tijmulbˈaˈ ribˈak laj richoch.

16 Cuando tiilmaj jwich man wuj ri awiˈlak, taktakbˈi riqˈui man kˈat ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Laodicea pire triltak jwich rechak. Y rajwaxiˈ atak iltak jwich man wuj ri xintakbˈi pi rechak man kˈat li.

17 Bˈijtak re Arquipo chi jcojeˈ jchokˈbˈ chi jtzˈakatsaj jbˈanic lawiˈ ri xtaksaj jwiˈl Kakaj Jesucristo ri Kajawl.

18 In Pablo laˈ inkˈbˈ tantzˈibˈajbˈi jtakic rutzil awchak. Cuxtaj awiˈlak chi in winiˈ prexil.

Chwaj chi Kakaj Dios tijyeˈ rutzil ranm chawechak, atak juntir.