A A A A A
Bible Book List

Birák 1 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Júda törzsének honfoglaló harcai

Miután Józsué meghalt,[a] Izráel népe megkérdezte az Örökkévalót, hogy melyik törzs harcosai vonuljanak elsőként azok ellen a kánaáni népek ellen, akik még megmaradtak[b] azon a földön. Az Örökkévaló ezt válaszolta: „Júda serege vonuljon elsőként harcba. Nézzétek! Júda törzsének adtam azt a területet”.

Júda vezetői ekkor segítségül hívták a rokonaikat, Simeon törzsét: „Jöjjetek velünk, segítsetek elfoglalni azt a földet, amelyik sorshúzással nekünk jutott! Azután majd mi is segítünk nektek, amikor azért a földért harcoltok, amelyik nektek jutott!” Így hát Simeon harcosai csatlakoztak Júda seregéhez, és együtt indultak harcba a kánaániak ellen.

Az Örökkévaló győzelmet adott Júda seregének: kiszolgáltatta nekik a kánaániakat és a perizzieket. Bezek városánál Júda serege nagy győzelmet aratott: 10 000 ellenséges katonát öltek meg a harcban. 5-6 Legyőzték a kánaániakat és a perizzieket. S bár igyekezett elmenekülni, mégis elfogták Bezek uralkodóját[c] és mindkét kezéről levágták a hüvelykujját, meg lábairól a nagyujját. A fogságba esett uralkodó ekkor azt mondta: „Bizony, 70 királynak levágattam mindkét kezéről a hüvelykujját, meg lábairól a nagyujját, s ezek a nyomorultak az asztalom alatt szedegették az ételmaradékot! Most azonban Isten velem is ezt tette, s így fizetett meg nekem!” Azután a foglyot elvitték Jeruzsálembe, és ott meghalt.

Júda serege megostromolta, elfoglalta, majd fölgyújtotta Jeruzsálem városát, és annak lakosait megölték. Ezután a hegyvidéken, a délvidéken és a nyugati dombvidék lábánál lakó kánaáni törzsek ellen harcoltak.

10 Majd Hebron ellen vonultak, ahol még szintén kánaániak laktak. Régebben ezt a várost Kirját-Arbának nevezték. Hebron elfoglalásakor ölték meg Sésajt, Ahímant és Talmajt.[d]

Káleb forrásokat ad Akszának

11 Azután Debír városa ellen vonultak, amelyet azelőtt Kirját-Széfernek neveztek. 12 Akkor mondta ezt Káleb: „Aki elfoglalja Széfert, annak adom feleségül a leányomat, Akszát!”

13 Otniél, Káleb öccsének, Kenaznak fia foglalta el a várost, ezért Káleb feleségül adta neki Akszát, a leányát.

14 A menyegzője napján Aksza rábeszélte Otniélt, hogy kérjen az apjától ajándékba egy bizonyos területet. Amikor már éppen elindultak, Aksza leszállt a szamaráról, és Káleb megkérdezte tőle: „Mit akarsz?”

15 Aksza így felelt: „Kérlek, apám, adj nekem nászajándékot![e] Már adtál nekem birtokot a délvidéken, de az a föld igen száraz. Adj nekem vízforrásokat is, kérlek!” Káleb teljesítette a leánya kérését, és neki ajándékozta azt a mezőt, ahol a fölső- és az alsó-források fakadnak.

16 Mózes sógorának,[f] Hóbábnak[g] leszármazottjai, a kéniek nemzetsége elköltözött Jerikóból, a Pálmafák Városából és Júda törzséhez csatlakozott. Együtt vonultak Arád városának a környékére, Júda pusztájának a déli részére. De azután a kéniek mégis az Amálekiek[h] népe között telepedtek le.

17 Júda törzsének és Simeon törzsének seregei azután együtt Cefát ellen vonultak. Elfoglalták a várost, és a benne lakó kánaániakat kiirtották. Ezért nevezték azt a várost Hormának.[i]

18 Majd továbbvonultak, és elfoglaltak három várost: Gázát, Askelónt és Ekrónt, meg a körülöttük lévő területeket. 19 Az Örökkévaló Júda törzsével volt, és elfoglalták a hegyvidéket. Azonban a völgyekben lévő települések lakóit nem tudták elűzni, mert azoknak megvasalt erős harci szekereik voltak.

20 Hebron városát Káleb kapta örökségül, ahogyan azt Mózes meghagyta. Káleb el is foglalta a várost, és annak lakosait kiűzte. Közöttük volt Anák három leszármazottja is.

21 Benjámin törzse ellenben nem tudta kiűzni Jeruzsálemből a jebúsziakat, ezért azok mind a mai napig[j] ott laknak, Benjámin törzsével együtt.

Bétel elfoglalása

22 József leszármazottjai Bétel ellen vonultak, és az Örökkévaló velük volt. 23 Ezt a várost azelőtt Lúznak hívták. A támadók kémeket küldtek Bételbe. 24 Találtak egy férfit, aki éppen akkor jött ki a városból. A kémek megszólították: „Kérünk téged, mutasd meg, hol lehet titokban bejutni a városba! Ha segítesz nekünk, téged életben hagyunk, mikor a várost elfoglaljuk”. 25 A férfi megmutatta a kémeknek a titkos bejáratot. Az izráeliek így ezen keresztül valóban bejutottak a városba, el is foglalták, és annak lakóit pedig kiirtották. Azonban ígéretük szerint azt a férfit és a családját megkímélték, és elengedték. 26 Később az a férfi a Hettiták földjére költözött, s ott egy várost épített, amelyet szintén Lúznak nevezett. Ez a város ma is megvan, és így is nevezik.

Az el nem foglalt városok és területek

27 Manassé törzse nem tudta kiűzni a kánaániakat a következő városokból és a hozzájuk tartozó falvakból: Bétseán, Taanak, Dór, Jibleám és Meggidó. Ezekben a kánaániak megmaradtak. 28 Miután az izráeliek megerősödtek és elszaporodtak, a kánaániakat szolgai munkára fogták, de nem tudták kiűzni őket.

29 Efraim törzse sem űzte ki Gézerből a kánaániakat, akik ott is megmaradtak.

30 Hasonlóképpen Zebulon törzse sem tudta kiűzni Kitrón és Nahalól lakosait. Ezért a kánaáni őslakosok ezekben a városokban is megmaradtak, de robotoló szolgákká lettek.

31 Ásér törzse sem tudta elfoglalni a következő városokat: Akkó, Szidón, Ahláb, Akzíb, Helbá, Afík és Rehób. 32 Mivel ezekből a városokból nem tudták elűzni a kánaániakat, kénytelenek voltak közöttük letelepedni.

33 Ugyanez történt Naftáli törzsével is: nem tudták kiűzni Bétsemesből és Bét-Anátból a kánaániakat, tehát közöttük telepedtek le. De ezeket az őslakosokat is szolgai munkára kényszerítették.

34 Dán törzsét pedig az őslakos emóriak szorongatták, és nem engedték, hogy letelepedjenek a völgyekben. Emiatt Dán törzse kénytelen volt fölhúzódni a hegyek közé. 35 Az emóri őslakosok megmaradtak Har-Hereszben, Ajjálónban és Saalbímban. De amikor József leszármazottjai megerősödtek, ezeket az emóriakat is szolgai munkára kényszerítették. 36 Az emóriak területének határa az Akkrabím hágótól és Szelától fölfelé húzódott a hegyekbe.

Footnotes:

  1. Birák 1:1 Miután… meghalt A Bírák könyve a Józsué halála utáni időkről szól. Ebben a korban Izráel népét „bírák” vezették, akik elsősorban katonai vezetők voltak, nemcsak a „bíráskodás” feladatát végezték. Lásd „bíró” a Szójegyzékben.
  2. Birák 1:1 megmaradtak A Józsué vezette sikeres honfoglalás ellenére Izráel népe a kánaáni népeket nem tudta minden területről és városból elűzni vagy kiirtani.
  3. Birák 1:5 Bezek uralkodója Vagy: Adóni Bezek.
  4. Birák 1:10 Sésaj, Ahíman és Talmaj Ezek hárman óriások voltak, Anák leszármazottjai. Lásd a 20. verset és 4Móz 13:22.
  5. Birák 1:15 nászajándékot Szó szerint: „áldást” — ez a szó a héberben hasonlóan hangzik, mint a „vízgyűjtő”.
  6. Birák 1:16 sógora Itt az ókori görög fordítás (LXX) szövegét követtük.
  7. Birák 1:16 Hóbáb Itt az ókori görög fordítás (LXX) szövegét követtük. Lásd Bír 4:11.
  8. Birák 1:16 Amálekiek Itt az ókori görög fordítás (LXX) és a régi latin fordítás szövegét követtük. Lásd 1Sám 15:6.
  9. Birák 1:17 Horma Azt jelenti: „teljesen Istennek szentelt” vagy „teljesen pusztulásra szánt”. Lásd 3Móz 27:28–29.
  10. Birák 1:21 mind a mai napig Vagyis addig az időig, amikor ezt a krónikát leírták.
Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Copyright © 2003, 2012 by World Bible Translation Center

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes