Add parallel Print Page Options

Bakit kaya ika'y hindi naging isa kong kapatid?
    Inaruga ng ina ko, lumaki sa kanyang dibdib,
upang kahit sa lansangan, kung sa iyo ay humalik
    ay di tayo papansinin, pagkat tayo'y magkapatid.
Sa bahay ng aking ina ikaw ay aking dadalhin
    upang doon ituro at ipadama ang paggiliw,
    dudulutan ka ng alak, ng masarap na inumin.

Sa kaliwa niyang kamay ang ulo ko'y nakaunan
    habang ako'y hinahaplos ng kanan niyang kamay.

Ipangako n'yo sa akin, mga dalaga sa Jerusalem,
    ang aming paglalambingan ay di n'yo gagambalain.

Ang Ikaanim na Awit

Mga Babae:

Sino itong dumarating na buhat sa kaparangan,
    hawak-hawak pa ang kamay ng kanyang minamahal?

Babae:

Sa puno ng mansanas, ikaw ay aking ginising,
    doon mismo sa lugar na iyong sinilangan.
Kaya ako'y mahalin mo, sa bisig mo ay ikulong.
O kay lakas ng pag-ibig, panibugho man ay gayon;
    sinlakas ng kamatayan, tumutupok, parang apoy.
Kahit baha ay di kayang pigilin itong paggiliw,
    buhusan man nitong tubig, di makuhang palamigin.
Subukin mong ang pag-ibig ay sa yaman mo daanin,
    baka nga ang mangyari ay ikaw pa ang siyang kutyain.

Mga Lalaking Kapatid ng Babae:

Kami ay mayro'ng kapatid, dibdib niya ay maliit,
    ano kayang dapat gawin kung sa kanya'y may umibig?
Kung pader lang sana siya, toreng pilak ay lalagyan,
    at kung pintuan lamang siya, tablang sedar, ay lalagyan.

Babae:

10 Ako'y isang batong muog, dibdib ko ang siyang tore;
    sa piling ng aking mahal ay panatag ang sarili.

Mangingibig:

11 May ubasan si Solomon sa dako ng Baal-hamon,
    mga taong tumitingin, magsasakang tagaroon;
    buwis nila'y libong pilak, bawat isa taun-taon.
12 Kung si Haring Solomon ay mayroong libong pilak
    at ang mga magsasaka'y may dalawandaang hawak,
    ako naman ay mayroong taniman ng mga ubasan.

13 Bawat isang kasama ko'y malaon nang nananabik,
    na magmula ro'n sa hardin, ang tinig mo ay marinig.

Babae:

14 Halika na aking sinta, madali aking mahal,
    tulad ng pagtakbo ng usa sa kaburulan
    na punung-puno ng mababangong halaman.