A A A A A
Bible Book List

Apostlenes-gjerninge 8En Levende Bok (LB)

Saulus var enig i at Stefanus skulle drepes. Samme dag begynte en bølge av forfølgelse mot de troende. Menigheten i Jerusalem ble rammet, og alle, bortsett fra apostlene, flyktet til Judea og Samaria. (Noen gudfryktige jøder kom og begravde Stefanus under stor sorg.) Saulus var som en villmann. Han drog overalt og for hardt fram mot de troende. Han gikk til og med inn i privathjem og drog ut menn og kvinner og kastet dem i fengsel.

FILIP DRAR TIL SAMARIA

De troende som hadde flyktet fra Jerusalem, drog rundt og forkynte evangeliet om Jesus. Filip drog til byen Samaria og talte til folket der. Store skarer lyttet ivrig til det han hadde å si på grunn av undrene han gjorde. Mange onde ånder ble drevet ut, og de skrek da de forlot ofrene sine. Mange som var lamme, ble helbredet og det ble stor glede i byen.

En mann som het Simon, hadde vært trollmann i mange år. Han var en meget innflytelsesrik mann på grunn av trolldomskunstene han gjorde. Samaritanerne snakket ofte om ham som Messias. 12 Men nå trodde de Filips budskap om at Jesus var Messias. Mange, både menn og kvinner, ble døpt. 13 Simon trodde også og ble døpt, og han fulgte Filip hvor han stod og gikk. Han var overveldet av undrene Filip gjorde.

14 Da apostlene hjemme i Jerusalem hørte at folket i Samaria hadde tatt imot Guds budskap, sendte de Peter og Johannes dit ned. 15 Med det samme de kom, begynte de å be for disse nye kristne at de skulle motta den Hellige Ånd. 16 Ennå var ikke Ånden kommet over noen av dem. De var bare blitt døpt i den Herre Jesu navn. 17 Peter og Johannes la da hendene på disse troende, og de mottok den Hellige Ånd.

18 Da Simon så at den Hellige Ånd ble gitt da apostlene la hendene på hodet til folk, tilbød han penger for å få kjøpt denne kraften.

19 «La meg også få denne kraften,» utbrøt han, «slik at folk får den Hellige Ånd når jeg legger hendene på dem.»

20 Men Peter svarte: «Måtte både du og pengene dine gå til grunne siden du tror at du kan kjøpe Guds gave! 21 Du kan ikke få noen del i dette, for hjertet ditt er ikke rett for Gud. 22 Vend deg fra denne ondskap og be til Gud at han tilgir deg dine onde tanker. – 23 Jeg kan se at det er misunnelse og synd i hjertet ditt.»

24 «Be for meg,» utbrøt Simon, «at ikke dette fryktelige skal hende med meg.»

25 Etter at Peter og Johannes hadde vitnet og talt i Samaria, vendte de tilbake til Jerusalem. De stanset i flere samaritanske landsbyer og forkynte evangeliet.

26 En Herrens engel sa til Filip: «Dra den veien som går sørover fra Jerusalem og til Gaza.» Filip gjorde seg istand og drog avgårde. Da møtte han en etiopisk hoffmann. Han var en betrodd embetsmann og hadde ansvaret for skattkammeret hos den etiopiske dronningen, Kandake. Mannen hadde vært i Jerusalem for å tilbe i templet, og nå var han på vei hjem.

Han satt i vognen og leste høyt fra profeten Jesaja.

29 Den Hellige Ånd sa til Filip: «Gå bort til vognen og hold deg like ved den!»

30 Filip løp bort og hørte hva mannen leste. «Forstår du det?» spurte han.

31 «Hvordan skulle jeg kunne forstå, når ingen forklarer det for meg?» svarte han. Han bad Filip komme opp i vognen og sitte ved siden av seg.

32 Det skriftstedet han hadde lest, var følgende:

«Han ble ført som et får til slakteren. Som et lam er stille for dem som klipper det, slik åpnet han ikke sin munn. 33 I hans fornedrelse ble ingen rettferdighet vist ham, og hvem kan uttrykke ondskapen hos menneskene i hans generasjon? For hans liv blir tatt bort fra jorden.»

34 Etioperen spurte Filip: «Talte Jesaja om seg selv eller om noen annen?»

35 Filip begynte med dette skriftstedet, og brukte også mange andre for å fortelle ham hvem Jesus var.

36 Mens de kjørte videre, kom de til en liten dam, og etioperen spurte: «Se, her er vann! Hvorfor kan ikke jeg bli døpt?»

37 «Det kan du,» svarte Filip, «hvis du tror av hele ditt hjerte.»

Og etioperen svarte: «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn.»

38 Han stanset vognen. De gikk ned i vannet, og Filip døpte ham. 39 Da de kom opp av vannet, ble Filip rykket bort av Herrens Ånd, og den etiopiske embetsmannen drog sin vei med glede. 40 Filip derimot fant seg selv igjen ved Asdod. Han forkynte evangeliet der og i hver eneste by langs veien til Cæsarea.

En Levende Bok (LB)

En Levende Bok: Det Nye Testamentet Copyright © 1978, 1988 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes