A A A A A
Bible Book List

Apostlenes-gjerninge 10En Levende Bok (LB)

EN ENGEL KOMMER TIL KORNELIUS

10 I Cæsarea bodde det en mann som het Kornelius. Han var offiser i den romerske hæren og kaptein ved det italienske regimentet.

Kornelius var en from mann, og både han og familien trodde på jødenes Gud. Han bad mye og gav ofte gaver til dem som trengte det.

En ettermiddag – i tretiden – hadde Kornelius et syn. Han så en Guds engel komme til seg. «Kornelius,» sa engelen.

Kornelius stirret engstelig på ham og sa: «Hva ønsker du, herre?»

Engelen svarte: «Gud har lagt merke til bønnene dine, Kornelius, og han har sett din godhet. Be noen av mennene dine reise til Jaffa. Der skal de finne en mann som heter Simon Peter. Han bor hos Simon, – han som er garver og har et hus nede ved stranden.»

Med det samme engelen var borte, tilkalte Kornelius to av tjenerne sine og en gudfryktig soldat. Han fortalte hva som hadde hendt og sendte dem avsted til Jaffa.

Neste dag gikk Peter opp på det flate taket for å be. Klokken var tolv og han var sulten. Men mens de holdt på å gjøre i stand maten, fikk Peter et syn.

11 Han så at himmelen hadde åpnet seg og at noe dalte ned; det så ut som en stor duk som ble senket ned mot jorden. 12 I duken var det mange forskjellige dyr, – slanger og fugler (slike dyr som jødene ikke hadde lov til å spise).

13 Da var det en røst som sa til Peter: «Sett i gang, slakt og spis hva du vil av dette.»

14 «Nei, Herre,» sa Peter. «Jeg har aldri i mitt liv spist slike dyr, for det er forbudt etter våre jødiske lover.»

15 Røsten talte igjen: «Motsi ikke Gud! Hvis han sier noe er rent, så er det rent.»

16 Det samme synet gjentok seg tre ganger. Så ble duken trukket opp igjen til himmelen. 17 Peter var meget forvirret. Hva kunne dette synet bety? Hva skulle han gjøre?

Nettopp da kom mennene fra Kornelius til huset. De stod utenfor porten 18 og spurte om det var her Simon Peter bodde.

19 I mellomtiden, mens Peter satt og undret seg over synet, hadde den Hellige Ånd sagt til ham: «Det er kommet tre menn for å treffe deg. 20 Gå ned og møt dem. Bli med dem. Alt er i orden. Det er jeg som har sendt dem.»

21 Så gikk Peter ned. «Jeg er mannen dere ser etter,» sa han. «Hva er det dere vil?»

22 De fortalte ham da om den romerske offiseren Kornelius. De sa at han var en god og gudfryktig mann som hadde godt ord på seg blant jødene. Så fikk Peter høre hvordan Kornelius hadde fått beskjed av en engel om å sende bud på ham, slik at han kunne få rede på Guds vilje.

PETER BESØKER KORNELIUS

23 Peter bad dem komme inn, og de ble der i huset over natten. Neste dag drog han med dem, fulgt av noen andre troende fra Jaffa. 24 De kom til Cæsarea dagen etter, og Kornelius ventet på ham. Han hadde kalt sammen slektninger og nære venner for at de også skulle få møte Peter. 25 Da Peter gikk inn i huset hans, falt Kornelius til golvet for å tilbe ham.

26 Peter sa: «Reis deg! Jeg er ingen Gud!»

27 Så reiste Kornelius seg. De snakket en stund sammen før de gikk inn til de andre som var samlet.

28 Peter sa til dem: «Dere vet at det er mot jødisk lov å gå inn i huset til en hedning. Men Gud har vist meg i et syn at jeg ikke skal tenke nedsettende om noe menneske. 29 Derfor kom jeg med det samme jeg ble budsendt. Si meg nå hva dere vil.»

30 Kornelius svarte: «For fire dager siden bad jeg som vanlig om ettermiddagen. Plutselig stod en mann foran meg, kledd i en strålende drakt. 31 Han sa: 'Kornelius, dine bønner er hørt, og Gud har merket seg dine almisser! 32 Send nå noen menn til Jaffa og kall til deg Simon Peter. Han bor i hjemmet til Simon, en garver, nede ved stranden.' 33 Jeg sendte da straks bud på deg, og du gjorde vel at du kom så snart. Her er vi da. Vi venter på Herren og er spente på å høre hva han har bedt deg si oss!»

34 Peter sa: «Jeg ser helt klart at Gud ikke gjør forskjell på folk! 35 I hvert folkeslag finnes dem som frykter Gud og ønsker å gjøre Guds vilje. 36 Jeg er sikker på at dere har hørt de gode nyhetene som er gitt Israels folk – at det er mulig å få fred med Gud ved Jesus, Messias. Han er Herre over alt det skapte. Dette budskapet er nå spredt over hele Judea. Det hele startet med døperen Johannes.

38 Dere vet at Jesus ble salvet med den Hellige Ånd og at han viste stor kraft i alt han gjorde. Han var god mot alle mennesker og helbredet dem som var besatt av djevelen. Gud var med ham.

39 Vi, som gikk sammen med ham, skal være vitner om alt det Jesus gjorde, – helt til han ble drept på korset.

40 Gud reiste ham opp igjen den tredje dagen, og da viste han seg for flere personer.

Det var ikke alle som fikk møte ham etter oppstandelsen. Gud hadde bestemt at vi som hadde gått sammen med ham før han døde, skulle få holde måltid med ham etter at han var stått opp igjen.

42 Han bad oss fortelle til alle folk at Jesus er den som skal være dommer over levende og døde.

43 Profetene sier at alle de som tror på Jesus, skal få syndene sine tilgitt.»

44 Mens Peter talte, falt den Hellige Ånd på dem som hørte. 45 Jødene ble forundret over at Ånden ble gitt til hedningene, 46 men det var ingen tvil om hva som var skjedd. De talte i tunger og priste Herren.

Da sa Peter: «Det er vel ingen som kan hindre disse menneskene i å bli døpt. De har jo tatt imot den Hellige Ånd, – akkurat som vi.»

48 Så døpte Peter alle dem som var i huset til Kornelius. De ble døpt i Jesu Kristi navn.

Etter dette spurte Kornelius om Peter kunne bli hos dem noen dager.

En Levende Bok (LB)

En Levende Bok: Det Nye Testamentet Copyright © 1978, 1988 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes