A A A A A
Bible Book List

Apocalipsis 8 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cafíingˉ e sello e catɨ́ˋ guiéˉ do

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱ camóˉo mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cafíingˋ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do e sello e catɨ́ˋ guiéˉ quiáˈˉ e jiˋ do, jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ calɨ́ˉ lajo̱ dseángˈˉ tiibˉ caˈɨ́ɨˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ lajeeˇ caˈnáˈˆ oor˜. Jo̱ lajeeˇ jo̱b, camánˉn lajɨˋ guiángˉ ángeles e teáaiñˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, jo̱ cangɨ́ɨiñˈˋ do lajaangˋ lajaaiñˋ jmacó̱ˋ lúuˊ trompéˈˆ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cajnéngˉ jaangˋguɨ ángel, jo̱ casíñˈˋ do ˈñiaˈrˊ fɨˊ nifeˈˋ jo̱ quie̱rˊ co̱o̱ˋ úuˊ e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ cunéeˇ, jo̱ rǿømˋ téeˈ˜ sʉ̱ˋ e sɨlɨ́ɨngˇ. Jo̱ jmiguiʉbˊ e sʉ̱ˋ do cangɨ́ɨiñˋ, jo̱ cacangˈˉ niungˈˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ júuˆ e jmiféngˈˊ dseaˋ Fidiéeˇ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨlɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ dseaˋ do. Jo̱ jaléˈˋ e jo̱, fɨˊ dob caje̱ˊ fɨˊ nifeˈˋ e lɨ˜ sɨlɨɨˇ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ cunéeˇ e siˈˊ fɨˊ quiniˇ e lɨ˜ lɨ́ɨˊ é̱e̱ˆ e lɨ˜ guiing˜ i̱ dseaˋ laniingˉ i̱ quiʉˈˊ ta˜ do. Jo̱ mɨ˜ cacóoˉ e sʉ̱ˋ e sɨlɨ́ɨngˇ do e téeˈ˜ e fɨˊ dsíiˊ úuˊ quiáˈˉ sʉ̱ˋ do e se̱ˈˊ i̱ ángel do, jo̱baˈ e jmiñiˇ quiáˈˉ do canaangˋ sooˋ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ júuˆ e féˈˋ dseaˋ mɨ˜ féiñˈˊ Fidiéeˇ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, i̱ ángel do cajmɨrǿøiñˋ e úuˊ do có̱o̱ˈ˜ mɨ́ˈˆ jɨtoˈˋ quiáˈˉ nifeˈˋ, jo̱ ngɨ́ˋ jo̱ co̱o̱ˋ cafeáˋbre fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ; jo̱ jo̱b mɨ˜ canʉ́ˈˋ e gabˋ caniiˋ jo̱guɨ catáˈˉ mɨ́ɨˈ˜ eáangˊ jo̱guɨ caquieˈˋ güɨˈñiሠjo̱ cajǿˈˋ uǿˉ e eáangˊ cajo̱.

Mɨ˜ caˈi̱i̱ˉ jaléˈˋ lúuˊ trompéˈˆ

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, lajɨˋ guiángˉ ángeles i̱ quie̱ˊ jmacó̱ˋ lúuˊ trompéˈˆ caguiéengˋ guiʉ́ˉ yaaiñ˜ e nijiʉ́ʉˉbre.

Jo̱baˈ i̱ ángel laˈuii˜ do cajiʉ́ʉrˉ lúuˊ trompéˈˆ quiáˈrˉ, jo̱ dsifɨˊ lajo̱b canaangˋ cabíˉ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ jaléˈˋ dsíiˊ có̱o̱ˈ˜ jɨˋ e sɨcángˈˋ có̱o̱ˈ˜ jmɨˊ. Jo̱ cacóobˉ jie˜ jaˋ caˈnáˈˆ fɨˊ latøøngˉ guóoˈ˜ uǿˉ, jo̱guɨ lajo̱bɨ jaléˈˋ ˈmaˋ cacóobˉ jie˜ jaˋ condseáˈˉ, lɨ́ˈˆ lajaléˈˋ onuuˋ røˈˋ e seaˋ lajo̱b calɨ́ˉ.

Jo̱ i̱ ángel i̱ catɨ́ˋ gángˉ do cajiʉ́ʉrˉ e lúuˊ trompéˈˆ quiáˈrˉ, jo̱ dsifɨˊ lajo̱b camóˉo —jíngˈˉ Juan— co̱o̱ˋ e lɨ́ɨˊ la lɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ móˈˋ e féˈˋ e iʉ˜ jɨˋ eáangˊ, jo̱ e jo̱ fɨˊ dob cabíˉ fɨˊ ni˜ jmɨñíˈˆ, jo̱guɨ jie˜ jaˋ condseáˈˉ jmɨñíˈˆ caˈuíingˉ jmɨˊ. Jo̱guɨ cajo̱ jie˜ jaˋ condseáˈˉ jaléngˈˋ jóˈˋ teáangˈ˜ é̱ˈˋ jmɨñíˈˆ cajúmˉbreˈ, jo̱guɨ caˈímˉ cajo̱ jie˜ jaˋ condseáˈˉ jaléˈˋ e móoˊ e ngɨˊ fɨˊ ni˜ jmɨñíˈˆ.

10 Jo̱ i̱ ángel i̱ catɨ́ˋ gaangˋ do cajiʉ́ʉrˉ lúuˊ trompéˈˆ quiáˈrˉ, jo̱ dsifɨˊ lajo̱b catǿngˈˋ jaangˋ nʉ́ʉˊ féngˈˊ i̱ íingˊ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ i̱ caangˋ lafaˈ co̱o̱ˋ bøjɨˋ. Jo̱ i̱ la catǿiñˈˋ jie˜ jaˋ condseáˈˉ fɨˊ ni˜ lajaléˈˋ guaˋ jo̱guɨ lacaangˋ fɨˊ lɨ˜ níingˈ˜ jmɨɨˋ cajo̱. 11 Jo̱ gabˋjiʉ nʉ́ˈˋ júuˆ jí̱i̱ˈ˜ laco̱ˈ e siiˋ i̱ nʉ́ʉˊ do, co̱ˈ siirˋ Co̱o̱ˋ e Guíˈˉ; jo̱guɨ jie˜ jaˋ condseáˈˉ lajeeˇ lajaléˈˋ jmɨɨˋ calɨˈlɨbˈˆ e calɨguíˈˉ, jo̱ i̱ fɨ́ɨmˊ jaléngˈˋ dseaˋ cajúngˉ dsʉˈ e caˈɨ̱́ˈrˉ e jmɨɨˋ e cacángˈˉ lafaˈ oguíiˉ do.

12 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, i̱ ángel i̱ catɨ́ˋ quiúungˉ do cajiʉ́ʉrˉ lúuˊ trompéˈˆ quiáˈrˉ, jo̱ dsifɨˊ lajo̱b jie˜ jaˋ condseáˈˉ ieeˋ jo̱guɨ jie˜ jaˋ condseáˈˉ sɨˈˋ jo̱guɨ jie˜ jaˋ condseáˈˉ lajeeˇ lajaléngˈˋ nʉ́ʉˊ caˈlébˈˉ quiáˈrˉ, lɨ́ˈˆ jie˜ jaˋ condseáˈˉ tøøngˉ lacaˈíingˈ˜ caˈíiñˈ˜ do, jo̱ joˋ e jɨr˜ calɨseáˋguɨ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ. Jo̱baˈ jie˜ jaˋ caˈnáˈˆ jmɨɨ˜ jo̱guɨ jie˜ jaˋ caˈnáˈˆ uǿøˋ joˋ eeˋ jɨˋ calɨseáˋ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ.

13 Jo̱ ngɨ́ˋ jo̱, camánˉn jaangˋ jóˈˋ i̱ jnéengˉ lafaˈ mɨɨˋ e cangɨ́ɨngˊneˈ ɨ́ɨngˋneˈ fɨˊ guiáˈˆ güíˋ. Jo̱ lalab cajíngˈˉneˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ teáˋ:

—¡E ngɨ˜ fɨ́ɨbˆ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋguɨ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ jmɨgüíˋ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e niˈi̱i̱˜ lúuˊ trompéˈˆ e nabɨ nijiʉ́ʉˉ i̱ gaangˋguɨ ángeles do!

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes