A A A A A
Bible Book List

Apocalipsis 6 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cafíingˉ lajɨˋ guiéˉ sello

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, camóˉguɨ́ɨ —jíngˈˉ Juan— jial i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do cafíingˋneˈ laˈuii˜ e guiéˉ sello do. Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ jo̱, jo̱ canúˉu e guicaféˈˋ jaangˋ lajeeˇ i̱ quiúungˉ do, jo̱ dseángˈˉ canʉ́ˈˋ lafaˈ e lɨɨng˜ eeˋ co̱o̱ˋ guicaniibˋ dseángˈˉ e teáˋ eáangˊ jo̱ cajíñˈˉ:

—¡Neaˊ jo̱ jǿøˉ e la!

Jo̱baˈ cajǿøˉ jnea˜ ladsifɨˊ lana, jo̱ camánˉn jaangˋ cuea˜ teaangˋ, jo̱ i̱ dseaˋ i̱ guiing˜ fɨˊ mocóoˈ˜reˈ do se̱ˈrˊ co̱o̱ˋ ˈlíˆ. Jo̱ i̱ dseaˋ íˋ cangɨ́ɨiñˋ co̱o̱ˋ e lɨ́ɨˊ corona e nitó̱ˈrˋ fɨˊ moguir˜ jo̱ lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ i̱ calɨ́ˈˉ jo̱guɨ i̱ nilíˈˋbɨ cajo̱.

Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cafíingˋ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do e sello e catɨ́ˋ tú̱ˉ do, jo̱baˈ canúˉu e guicajíngˈˉ i̱ catɨ́ˋ tú̱ˉ do lajeeˇ i̱ quiúungˉ do, jo̱ lalab cajíñˈˉ do:

—¡Neaˊ jo̱ jǿøˉ e la!

Jo̱baˈ cajǿøˉ jnea˜ ladsifɨˊ lana, jo̱ camánˉn jaangˋ cuea˜ i̱ yúungˆ, jo̱ i̱ dseaˋ i̱ guiing˜ fɨˊ mocóoˈ˜reˈ do cangɨ́ɨiñˋ e tɨɨiñˋ e niˈnórˉ ˈniiˋ quiáˈˉ dseaˋ e laco̱ˈ nilɨseengˋ dseaˋ mɨ́ɨˈ˜ fɨˊ jmɨgüíˋ la, jo̱guɨ e nijmérˉ e nijngángˈˉ rúngˈˋ dseaˋ lajeeˇ laˈóˈˋ rúiñˈˋ; jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ cangɨ́ɨiñˋ co̱o̱ˋ ñisʉ̱ˈˋ e niguóˈˉ quiáˈˉ jee˜ ˈniiˋ.

Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cafíingˋ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do e sello e catɨ́ˋ ˈnɨˊ do, jo̱baˈ canúˉu e guicajíngˈˉ i̱ catɨ́ˋ ˈnɨˊ lajeeˇ i̱ quiúungˉ do, jo̱ lalab cajíñˈˉ do:

—¡Neaˊ jo̱ jǿøˉ e la!

Jo̱baˈ cajǿøˉ jnea˜ ladsifɨˊ lana, jo̱ camánˉn jaangˋ cuea˜ i̱ uíngˈˉ, jo̱ i̱ dseaˋ i̱ guiing˜ fɨˊ mocóoˈ˜reˈ do se̱ˈrˊ co̱o̱ˋ cueˈíˈˋ. Jo̱ jee˜ laco̱ˈ neáangˊ i̱ quiúungˉ do canúˉu lafaˈ luu˜ dseaˋ jo̱ guicajíngˈˉ lala:

—Dseángˈˉ co̱o̱bˋ kiil˜ mɨcuɨˈieeˋ jí̱i̱ˈ˜ e tɨ́ngˉ dseaˋ quiáˈˉ e ˈléeiñˈ˜ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ ta˜, jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ ˈnɨˊ kiil˜ mɨcuɨ́ɨˆ cebadabaˈ e ˈléeiñˈ˜ quiáˈˉ co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ ta˜ cajo̱; dsʉˈ jaˋ cuǿøngˋ e lɨ́ˈˆ nidsiˈɨ́ɨˊ lajo̱ e aceite o̱ˈguɨ e jmɨ́ˈˆ mɨ́ˈˆ huɨɨngˋ jǿˈˆ cajo̱.

Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cafíingˋ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do e sello e catɨ́ˋ quiʉ̱́ˋ do, jo̱baˈ canúˉu e guicajíngˈˉ i̱ catɨ́ˋ quiʉ̱́ˋ do lajeeˇ i̱ quiúungˉ do, jo̱ lalab cajíñˈˉ do:

—¡Neaˊ jo̱ jǿøˉ e la!

Jo̱baˈ cajǿøˉ jnea˜ ladsifɨˊ lana, jo̱ camánˉn jaangˋ cuea˜ i̱ iuungˉ i̱ˊ røˈˋ uaang˜, jo̱ i̱ dseaˋ i̱ guiing˜ fɨˊ mocóoˈ˜reˈ do siirˋ ˈmóˉ. Jo̱ caluuˇ i̱ dseaˋ íˋ jáaˊ jaangˋguɨ i̱ lɨɨng˜ fii˜ quiáˈˉ ˈmóˉ; jo̱ cangɨ́ɨiñˋ e tɨɨiñˋ e quiʉˈrˊ ta˜ latøøngˉ caquiúungˈ˜ fɨˊ jmɨgüíˋ e nijngáiñˈˉ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ ñisʉ̱ˈˋ, jo̱guɨ niseáiñˉ dseaˋ e joˋ seaˋ dǿiñˈˉ, jo̱guɨ nitó̱ˈrˋ jaléˈˋ jmohuɨ́ɨˊ, jo̱guɨ nitáiñˈˊ jaléngˈˋ jóˈˋ nuuˋ e laco̱ˈ nijngángˈˉneˈ dseaˋ.

Jo̱ mɨ˜ cafíingˋ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do e sello e catɨ́ˋ ˈñiáˋ do, jo̱baˈ camánˉn fɨˊ nʉ́ˈˉ nifeˈˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ cajúngˉ i̱ cajngaˈˊ dseaˋ quiáˈˉ uíiˈ˜ e caniˈrˊ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 10 Jo̱ féˈˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ e teáˋ eáangˊ, jo̱ lalab jíñˈˉ do:

—Fíiˋnaaˈ, ˈnʉbˋ dseaˋ i̱ güeanˈˆ i̱ jaˋ dseeˉ røøngˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jo̱guɨ dseángˈˉ i̱ jmiti˜ júuˆ quiáˈˉ contøøngˉ. Jo̱ ¿lɨ˜ catɨˊ niquidsiˈˋ íˈˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ jo̱guɨ nicuǿˈˆre iihuɨ́ɨˊ uii˜ quiáˈˉ e cajngaiñˈˊ jneaˈˆ?

11 Jo̱ lajaangˋ lajaangˋ i̱ dseaˋ do cangɨ́ɨiñˋ sɨ̱ˈrˆ e teeˋ jloˈˆ, jo̱guɨ canúurˉ e ˈnéˉ nijmiˈímˈˊbɨr cateáˋ lajo̱, co̱ˈ ˈnéˉ e nijémˉbɨr jaléngˈˋguɨ dseaˋ caguiaangˉguɨ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ jmóoˋ ta˜ quiáˈrˉ e nijúuiñˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ cajúngˉ jaléngˈˋ írˋ cajo̱, jo̱ lajo̱guɨbaˈ nidsíngˉ i̱ sɨˈíingˆ lajo̱.

12 Jo̱ dob sínˈˋn jǿøˉø mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cafíingˋ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do e sello e catɨ́ˋ jñʉ́ʉˉ do. Jo̱ lajeeˇ jo̱b mɨ˜ cajǿˈˋ uǿˉ dseángˈˉ e eáangˊ. Jo̱ ieeˋ dseángˈˉ calɨniúmˋbre dseángˈˉ lafaˈ co̱o̱ˋ ˈnáˈˆ ˈmɨˈˊ uíˈˉ e quɨ́ˈˊ dseaˋ mɨ˜ lɨ́ɨiñˊ fɨˈíˆ; jo̱guɨ sɨˈˋ dseángˈˉ calɨyúuiñˉ lafaˈ jmɨˊ, 13 jo̱guɨ jaléngˈˋ nʉ́ʉˊ i̱ sɨtǿngˈˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ cajiúmˈˋbreˈ fɨˊ ni˜ uǿˆ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ sɨjiʉ́ˈˋ güɨñíˈˆ síˈˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ ˈmaˋ quiáˈˉ mɨ˜ íiˊ guíˋ e teáˋ eáangˊ. 14 Jo̱guɨ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ caˈímˉ e casɨtɨ́ɨngˊ yaang˜ laco̱ˈguɨ mɨ˜ béengˋ co̱o̱ˋ majíˋ, jo̱guɨ lajaléˈˋ móˈˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ guóoˈ˜ uǿˉjiʉ e néeˊ ni˜ jmɨñíˈˆ calɨsɨ́ɨmˉ é̱e̱ˆ quiáˈˉ laco̱o̱ˋ laco̱o̱ˋ. 15 Jo̱ jaléngˈˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ laniingˉ i̱ quiʉˈˊ ta˜ fɨˊ jmɨgüíˋ na, jo̱guɨ jaléngˈˋ ˈléeˉ laniingˉ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ, có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ seaˋ cuuˉ, jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ laniingˉ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ sɨlaangˇ, có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ sɨˈnɨɨngˇ i̱ jmóoˋ ta˜, jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ íbˋ i̱ canaangˋ ˈméengˋ fɨˊ dsíiˊ tóˋ jo̱guɨ lacaangˋ jee˜ jiáaˊ fɨˊ jee˜ móˈˋ cajo̱, 16 jo̱guɨ canaaiñˋ sɨ́ˈrˋ jaléˈˋ e móˈˋ do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e jiáaˊ do:

—Jlɨɨng˜ jneaˈˆ jo̱ ˈmeengˉ jneaˈˆ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ laniingˉ i̱ guiing˜ quiʉˈˊ ta˜ do jo̱guɨ quiáˈˉ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do cajo̱, co̱ˈ eáamˊ nɨguíiñˉ quíˉnaaˈ jo̱baˈ iihuɨ́ɨˊ eáamˊ nicuǿrˉ lana.

17 Dsʉco̱ˈ lanab cadsíngˉ jmɨɨ˜ e nidsijéeˊ iihuɨ́ɨˊ e eáangˊ, jo̱baˈ ¿i̱˜ nitéˈˋ líˈˋ có̱o̱ˈ˜ e jo̱?

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes