A A A A A
Bible Book List

Apocalipsis 5 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jiˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e ró̱o̱ˋ fɨˊ ñifɨ́ˉ

Jo̱guɨ camóˉguɨ́ɨ cajo̱ e fɨˊ jaguóˋ dséeˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ guiing˜ fɨˊ lɨ˜ niingˉ do e iʉ˜ co̱o̱ˋ jiˋ e sɨbéengˋ e sɨlɨɨˇ lɨ́ˈˆ lɨˊ dsíiˊ jo̱guɨ lɨ́ˈˆ caluuˇ cajo̱, jo̱guɨ sɨjnɨˊ røøˋ có̱o̱ˈ˜ guiéˉ sello e laco̱ˈ jaˋ seaˋ fɨˊ e nineáˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ. Jo̱ camámˉbɨ́ɨ cajo̱ jaangˋ ángel i̱ ˈgøngˈˊ eáangˊ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ jmɨngɨ́ɨrˋ có̱o̱ˈ˜ luu˜ teáˋ lala:

—¿I̱˜ dseaˋ i̱ catɨ́ɨngˉ i̱ nineáˉ e jiˋ do jo̱guɨ e nifíñˉ lajɨˋ guiéˉ e sello quiáˈˉ e jaˋ cuǿøngˋ nineaˊ do?

Jo̱ dsʉˈ jaˋ jiéˈˋ lɨ˜ seengˋ jaangˋ i̱ catɨ́ɨngˉ i̱ nijméˉ lajo̱, o̱ˈguɨ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ o̱ˈguɨ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ o̱ˈguɨ fɨˊ nʉ́ˈˉ uǿˉ cajo̱ faˈ seengˋ jaangˋ i̱ catɨ́ɨngˉ i̱ nineáˉ e jiˋ do o̱ˈguɨ e ɨ́rˉ cajo̱. Jo̱guɨ jnea˜, Juan, dob sínˈˋn quɨ́ˈˋɨ jí̱i̱ˈ˜ jaˋ ñiiˉ eeˋ nijmee˜e, co̱ˈ jaˋ mɨˊ calɨséngˋ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ faˈ i̱ catɨ́ɨngˉ i̱ nineáˉ e jiˋ do o̱ˈguɨ e nijǿørˉ o̱ˈguɨ e niˈɨ́rˉ cajo̱. Dsʉˈ jaangˋ lajeeˇ i̱ dseaˋ cǿøngˈ˜ i̱ tíiˊ guiequiúungˋ do casɨ́ˈrˉ jnea˜ lala:

—Joˋ quɨˈˋguɨ, co̱ˈ jaˋ eeˋ fɨˈíˆ seaˋ, co̱ˈ i̱ do i̱ lɨ́ɨngˊ i̱ Ieˈˋ i̱ iuungˉ jee˜ ˈléˈˋ quiáˈˉ dseaˋ quiáˈˉ Judá jo̱guɨ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ sɨju̱ˇ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ Davíˈˆ, íbˋ i̱ nɨcalɨ́ˈˉ, jo̱baˈ lana nɨcuǿømˋ nifíñˉ lajɨˋ guiéˉ e sello do, jo̱ lajo̱baˈ nilíˈrˋ nineárˉ e jiˋ do.

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e caféˈˋ i̱ dseaˋ do, jo̱baˈ camánˉn i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ i̱ singˈˊ fɨˊ guiáˈˆ jóoˋ e fɨˊ lɨ˜ guiing˜ i̱ dseaˋ laniingˉ do có̱o̱ˈ˜guɨ e lɨ˜ neáangˉ i̱ quiúungˉ do jo̱guɨ e fɨˊ guiáˈˆ jóoˋ e fɨˊ lɨ˜ neáangˊ i̱ guiequiúungˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ do. Jo̱ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do lɨ́ɨngˊneˈ lafaˈ jaangˋ i̱ nɨcajúngˉ i̱ nɨcajngaˈˊ dseaˋ quiáˈˉ. Jo̱guɨ dsi˜ guiéˉ fíˆreˈ jo̱guɨ guiéˉ jminiˇreˈ cajo̱; jo̱ e jo̱b lɨ́ɨˊ lafaˈ lajɨˋ guiángˉ jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e casíiñˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ. Jo̱ i̱ Joˈseˈˋ íˋ cangóˉreˈ jo̱ catɨ́ɨngˉneˈ casá̱ˈˉreˈ e jiˋ e iʉ˜ fɨˊ jaguóˋ dséeˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ féngˈˊ i̱ guiing˜ fɨˊ lɨ˜ niingˉ do. Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ catɨ́ɨngˉneˈ e jiˋ do, i̱ quiúungˉ do jo̱guɨ lajɨˋ guiequiúungˋ i̱ dseaˋ cǿøngˈ˜ do casíngˈˋ yaaiñ˜ e té̱e̱ˉ uǿˉ jnir˜ fɨˊ quiniˇ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do. Jo̱ lajaangˋ lajaaiñˋ do quie̱rˊ co̱o̱ˋ lúuˊ e siiˋ arpa, jo̱guɨ quie̱rˊ úuˊ e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ cunéeˇ e téeˈ˜ sʉ̱ˋ e cooˋ, jo̱ e jo̱baˈ lɨ́ɨˊ jaléˈˋ e júuˆ quiáˈˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ mɨ˜ jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ. Jo̱guɨ ørˊ júuˆ e ˈmɨ́ɨˉ e ngóoˊ lala:

ˈNʉbˋ dseángˈˉ i̱ catɨ́ɨngˉ i̱ nisó̱ˈˋ e jiˋ do, jo̱guɨ i̱ nifíngˉ jaléˈˋ e sello quiáˈˉ do,
co̱ˈ cajngangˈˊ dseaˋ ˈnʉˋ, jo̱ có̱o̱ˈ˜ e jmɨˈøønˈˉ e catu̱u̱ˋ do íingˆ ta˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ e laco̱ˈ niˈuíiñˉ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ;
jo̱ jee˜ i̱ dseaˋ do quíingˈ˜ jmaquíingˊ ˈléˈˋ dseaˋ,
jo̱guɨ jmaquíingˊ íingˈ˜ jmíiˊ e féˈrˋ,
jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ jalíiñˉ fɨˊ jmaquíingˊ fɨɨˋ e seaˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ.
10 Jo̱ cajmeeˈˉ có̱o̱ˈ˜ lajaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ e ˈnʉbˋ dseaˋ quié̱ˈˋ nifɨˊ quiáˈrˉ lajaangˋ lajaaiñˋ.
Jo̱guɨ cajmeeˈˉ cajo̱ e jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ lají̱i̱ˈ˜ jmidseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ.
Jo̱guɨ co̱o̱bˋ mɨ˜ niguiéeˊ jmɨɨ˜ e niquiʉ́ˈrˆ ta˜ fɨˊ latøøngˉ jmɨgüíˋ.

11 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e jo̱, jo̱ cajǿˉø jo̱ canúˉu luu˜ dseángˈˉ i̱ ˈleáangˉ eáangˊ ángeles i̱ teáangˉ lacúngˈˊ lajíingˋ e lɨ˜ guiing˜ i̱ dseaˋ niingˉ quiʉˈˊ ta˜ do jo̱guɨ lacúngˈˊ lajíingˋ e lɨ˜ neáangˊ i̱ quiúungˉ do jo̱guɨ i̱ dseaˋ cǿøngˈ˜ i̱ tíiˊ guiequiúungˋ do, 12 jo̱ guicanʉ́ˈˋ e guicaféiñˈˋ do lala có̱o̱ˈ˜ júuˆ teáˋ eáangˊ:

I̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ i̱ cajúngˉ do dseángˈˉ catɨ́ɨmˉbreˈ
e niˈíngˈˋneˈ jaléˈˋ e ˈgøngˈˊ jo̱guɨ jaléˈˋ e jloˈˆ e seaˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ
jo̱guɨ e tɨɨngˋneˈ eáangˊ,
jo̱guɨ catɨ́ɨmˉbreˈ e íngˈˋneˈ jaléˈˋ bíˋ cajo̱,
jo̱guɨ e nijmɨˈgóˋ dseaˋ íˋreˈ,
jo̱guɨ e nijmiˈiáangˋ dsíiˊ dseaˋ có̱o̱ˈ˜reˈ,
jo̱guɨ e nijmiféngˈˊ dseaˋ íˋreˈ contøøngˉ cajo̱.

13 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, canúˉbɨguɨ́ɨ cajo̱ —jíngˈˉ Juan— e lajɨbˋ e cateáaˊ Fidiéeˇ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ jo̱guɨ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ la jo̱guɨ fɨˊ lɨ́ˈˆ nʉ́ˈˉ uǿˉ jo̱ lajo̱bɨ fɨˊ lɨ́ˈˆ nʉ́ˈˉ jmɨñíˈˆ cajo̱, jo̱ lalab guicajíngˈˉ:
    I̱ dseaˋ quie̱ˊ nifɨˊ i̱ guiing˜ fɨˊ lɨ˜ niingˉ quiʉˈˊ ta˜ do, jo̱guɨ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do cajo̱,
    íˋbingˈ i̱ catɨ́ɨngˉ i̱ nijmiféngˈˊ dseaˋ jo̱guɨ i̱ nijmɨˈgóˋ dseaˋ cajo̱,
    co̱ˈ dseaˋ íbˋ dseaˋ i̱ ˈgøngˈˊ i̱ tɨɨngˋ jméˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ,
    jo̱baˈ dseángˈˉ catɨ́ɨmˉbre e nijmérˉ lají̱i̱ˈ˜ e iáangˋ dsíirˊ lata˜ ró̱o̱ˋ jmɨgüíˋ.

14 Jo̱guɨ i̱ quiúungˉ do cañíirˋ lala:

—¡E jábˈˉ, lajo̱b lɨ́ɨˊ!

Jo̱guɨ lajɨˋ guiequiúungˋ i̱ dseaˋ cǿøngˈ˜ do casíˈrˋ uǿˉ jnir˜ jo̱guɨ jaˋ quiuiñˈˊ e jmiféiñˈˊ dseaˋ do.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes