A A A A A
Bible Book List

Apocalipsis 4 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jial lɨ́ɨˊ lɨ˜ jmiféngˈˊ dseaˋ Fidiéeˇ fɨˊ ñifɨ́ˉ

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e jo̱, lalab jíngˈˉguɨ Juan e cangárˉ: Jo̱ camóˉo e óobˊ co̱o̱ˋ jnɨ́ˆ quiáˈˉ ñifɨ́ˉ, jo̱ canúˉu e guicaˈi̱i̱ˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ co̱o̱ˋ luu˜ e i̱i̱ˉ lafaˈ co̱o̱ˋ lúuˊ trompéˈˆ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ canúˉu lamɨ˜ uii˜ do, jo̱ lalab casɨ́ˈˉ jnea˜:

—Ñiquiéengˊ fɨˊ la, jo̱ nijméeˈ˜e ˈnʉˋ júuˆ lají̱i̱ˈ˜ e ˈnéˉ nidsijéeˊ lajeeˇ mɨ˜ ningɨ́ɨngˉ e la.

Jo̱ ladsifɨˊ lajo̱b cajá̱ˋa̱ jee˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ lajeeˇ jo̱ camánˉn jaangˋ dseaˋ fɨˊ ñifɨ́ˉ; jo̱ i̱ dseaˋ íˋ guiiñ˜ e fɨˊ é̱e̱ˆ e lɨ˜ guaˋ dseaˋ i̱ laniingˉ i̱ quiʉˈˊ ta˜. Jo̱ camánˉnre e jnéengˉ nir˜ laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ cu̱u̱˜ jloˈˆ e jɨˈˋ eáangˊ e siiˋ cornalina, jo̱guɨ jnéeiñˉ cajo̱ laco̱ˈ co̱o̱ˋ cu̱u̱˜ e siiˋ jaspe e jíingˋ jɨˈˋ; jo̱guɨ lacúngˈˊ lajíingˋ e lɨ˜ guiing˜ i̱ dseaˋ ˈñiaˈˊ do camóˉo e lafaˈ siˈˊ co̱o̱ˋ cu̱u̱˜ e jnéngˋ mɨ˜ dséeˊ jmɨguiˈˆ e tíiˊ iéˋ, jo̱ e jo̱ jíingˋ jɨˈˋ jloˈˆ laco̱ˈ co̱o̱ˋ cu̱u̱˜ røˈˋ e siiˋ esmeralda. Jo̱ fɨˊ jo̱b camóˉguɨ́ɨ cajo̱ jiéˈˋguɨ guiequiʉ̱ˊguɨ é̱e̱ˆ fɨˊ lacúngˈˊ lajíingˋ e lɨ˜ guiing˜ i̱ dseaˋ laniingˉ do, jo̱ fɨˊ jo̱b camánˉn guiequiúungˋ yʉ́ʉˈ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ e neáaiñˊ fɨˊ jo̱, jo̱ lajɨɨngˋ i̱ dseaˋ íˋ quiˈrˊ ˈmɨˈˊ téˋ, jo̱guɨ téeˈ˜ fɨˊ moguir˜ lajaangˋ lajaaiñˋ jmáˈˉ có̱ˋ lɨ́ˈˆ corona e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ cunéeˇ. Jo̱ e fɨˊ lɨ˜ guiing˜ i̱ dseaˋ laniingˉ do jnéengˉ lafaˈ mɨ˜ lɨjɨ˜ güɨˈñiáˆ, jo̱guɨ nʉ́bˈˋ mɨ˜ niiˋ cajo̱, jo̱ dseángˈˉ eáamˊ téeˈ˜ mɨ́ɨˈ˜; jo̱guɨ e fɨˊ quiniˇ lɨ˜ guiing˜ i̱ dseaˋ laniingˉ do jnéengˉ cooˋ guiéˉ bǿøˈ˜ jɨˋ, jo̱ e jo̱ guǿngˈˋ quiáˈˉ lajɨˋ guiángˉ jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ e fɨˊ quiniˇ e lɨ˜ guiing˜ i̱ dseaˋ do, fɨˊ jo̱b jnéengˉ cajo̱ laco̱ˈ la jnéengˉ fɨˊ ni˜ jmɨñíˈˆ, jo̱ jnéengˉ taˈˊ jmɨ́ˋ lafaˈ co̱o̱ˋ sɨ́ɨˊ jɨˈˋ. Jo̱ dseángˈˉ guiáˈˆ jóoˋ jo̱guɨ lacúngˈˊ lajíingˋ e fɨˊ lɨ˜ guiing˜ i̱ dseaˋ laniingˉ do, neáangˊ quiúungˉ i̱ jí̱ˈˋ i̱ dsi˜ jmiguiʉˊ jminiˇ lɨ́ˈˆ quiniˇ jo̱guɨ lajo̱bɨ lɨ́ˈˆ caluuˇ cajo̱. Jo̱ i̱ jí̱ˈˋ i̱ laˈuii˜ do jnéeiñˉ lafaˈ jaangˋ ieˈˋ, jo̱guɨ i̱ jí̱ˈˋ i̱ catɨ́ˋ tú̱ˉ do jnéeiñˉ lafaˈ jaangˋ güɨtáˆ, jo̱guɨ i̱ jí̱ˈˋ i̱ catɨ́ˋ ˈnɨˊ do, íˋbingˈ lɨɨng˜ laco̱ˈ jaangˋ dseaˋ jmɨgüíˋ la jneaa˜aaˈ, jo̱guɨ i̱ jí̱ˈˋ i̱ lɨ˜ catɨ́ˋ quiʉ̱́ˋ do jnéeiñˉ lafaˈ jaangˋ mɨɨˋ i̱ íingˊ guiáˈˆ güíˋ. Jo̱ lajaangˋ lajaangˋ i̱ quiúungˉ do dsi˜ jñʉ́ʉˉ cuéerˊ, jo̱guɨ dsi˜ jmiguiʉˊ jminirˇ lɨ́ˈˆ lɨˊ ni˜ jo̱guɨ lɨ́ˈˆ lɨˊ nʉ́ˈˉ cajo̱; jo̱ dseángˈˉ uǿøˋ jmɨ́ɨbˋ jaˋ tʉ́rˋ e féˈrˋ lala:

Dseángˈˉ jaˋ cǿøngˋ có̱o̱bˈ˜ güeangˈˆ Fíiˋiiˈ,
Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ.
Dseángˈˉ dseaˋ güeamˈˆ dseaˋ do,
dseángˈˉ dseaˋ guiúmˉ dseaˋ do, jo̱ íbˋ dseaˋ ˈgøngˈˊ, jo̱guɨ tɨɨiñˋ jmérˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ.
Jo̱ íbˋ Fidiéeˇ i̱ seengˋ lají̱i̱ˈ˜ latɨˊ malɨɨ˜guɨ, lají̱i̱ˈ˜ nʉ́ˈˉguɨ e nitɨro̱o̱ˇ jmɨgüíˋ jo̱guɨ latɨˊ lana jo̱guɨ cajo̱ i̱ nijáaˊtu̱ caléˈˋ catú̱ˉ, i̱ seengˋ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜.

Jo̱ laco̱o̱ˋ néeˈ˜ mɨ˜ jmiféngˈˊ i̱ quiúungˉ do Fidiéeˇ e cuøˈrˊ dseaˋ do guiˈmáangˈˇ, jo̱guɨ mɨ˜ jmɨˈgórˋ dseaˋ do dseaˋ guiing˜ fɨˊ ñifɨ́ˉ, dseaˋ i̱ seengˋ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜, 10 jo̱ mɨ˜ jmóorˋ lajo̱, jo̱baˈ fɨˊ quiniˇ i̱ dseaˋ i̱ guiing˜ fɨˊ lɨ˜ niingˉ do, lajɨˋ guiequiúungˋ i̱ dseaˋ cǿøngˈ˜ do jmiféiñˈˊ dseaˋ do e té̱e̱ˉ uǿˉ jnir˜, jo̱guɨ uøˈrˊ e lɨ́ˈˆ corona cunéeˇ e téeˈ˜ fɨˊ moguir˜ lajaangˋ lajaaiñˋ, jo̱ guiarˊ fɨˊ quiniˇ dseaˋ do jo̱ féˈrˋ lala:

11 Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ,ˈnʉbˋ dseángˈˉ dseaˋ féngˈˊ dseaˋ ñíingˊ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ,
jo̱baˈ ˈnʉbˋ dseaˋ catɨ́ɨngˉ e nijmiféngˈˊ dseaˋ ˈnʉˋ,
jo̱guɨ e nijmɨˈgóˋ dseaˋ ˈnʉˋ,
jo̱guɨ e niféˈˋ dseaˋ e eáamˊ ˈgønˈˊ cajo̱,
co̱ˈ ˈnʉbˋ dseaˋ cajmeeˈˉ lajaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ,
jo̱ jalébˈˋ e cajmeeˉ ˈnʉˋ calɨseáˋ dseángˈˉ laco̱ˈ la iinˈ˜ uøˈˊ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes