A A A A A
Bible Book List

Apocalipsis 3 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e catɨ́ɨngˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Sardis

’Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Juan, e nijméeˈ˜ co̱o̱ˋ jiˋ e catɨ́ɨngˉ i̱ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiéˉe i̱ neáangˊ fɨˊ fɨɨˋ Sardis, jo̱ lalab jméeˈ˜: “Lalab jíngˈˉ i̱ dseaˋ i̱ quie̱ˊ lajɨˋ guiéˉ jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ i̱ teáangˈ˜ guiángˉ nʉ́ʉˊ fɨˊ jaguórˋ: Lalab fáˈˋa e dseángˈˉ ñiˋbaa guiʉ́ˉ lajaléˈˋ e jmooˈˋ, jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ ɨˊ dsíirˊ e dseángˈˉ lajamˈˆ e lɨnˈˊ jaangˋ dseaˋ i̱ seengˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, jo̱ dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ e lɨnˈˊ lajo̱, co̱ˈ ñiˋbaa guiʉ́ˉ e lɨnˈˊ jaangˋ dseaˋ lafaˈ i̱ sɨjúungˉ i̱ sɨˈnaangˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ e íiˋ aˈˊ røøˋ jo̱guɨ cuǿøˈ˜ bíˋ uøˈˊ e nijméeˈˆ laco̱ˈ sɨˈíˆ lají̱i̱ˈ˜ e sɨséeˆ e ˈnéˉ jméeˆguɨˈ; jo̱ song jaˋ nijmeˈˆ lajo̱, jo̱baˈ dseáamˈ˜ seenˈˋ e niˈíingˉ conguiaˊ quíiˈˉ; co̱ˈ lɨ́ˈˆ lají̱i̱ˈ˜ e móoˋo e jmooˈˋ na dseángˈˉ jaˋ dseemˋ lɨ́ɨˊ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Jo̱ té̱e̱ˊ aˈˊ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiéˉe e nɨcaˈíinˈ˜ jo̱guɨ e nɨcanʉ́ʉˈˉ; jo̱ jmeeˉ lají̱i̱ˈ˜ e jo̱, jo̱guɨ quɨ́ˈˉ jíngˈˋ uøˈˊ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Co̱ˈ song jaˋ nijméeˈˆ lajaléˈˋ e fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ na, jo̱baˈ niguiéebˊ jmɨɨ˜ mɨ˜ niguiéˉe fɨˊ quiníˈˆ lajeeˇ e jaˋ ñiing˜ oˈˊ, lafaˈ mɨ˜ ngɨˊ jaangˋ ɨ̱ɨ̱ˋ e dsijméerˉ ɨ̱ɨ̱ˋ quiáˈˉ dseaˋ e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ ñiing˜ dsíiˊ i̱ dseaˋ do lɨ˜ nɨguieiñˈˊ do. Jo̱ dsʉˈ e fɨˊ fɨɨˋ Sardis na seemˋbɨ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ i̱ laˈóˈˋ røøˋ cuíingˋnaˈ jnea˜, jo̱ i̱ dseaˋ íˋ jaˋ mɨˊ cajmɨˈlɨngˈˆ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ catɨ́ɨmˉbre e ningɨ́rˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, co̱ˈ jaˋ sɨˈlɨiñˈˆ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nitéˈˋ líˈˋ e jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe, jo̱baˈ niquɨˊbre sɨ̱ˈrˆ e teeˋ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e nɨguiúmˉbre fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, jo̱guɨ jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ e niˈuǿngˋguɨr lɨ˜ nɨteáaiñˈ˜ fɨˊ ni˜ jiˋ lɨ˜ nɨtaang˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiéˉe, jo̱guɨ nijmee˜e júuˆ fɨˊ quiniˇ Tiquiéˆe dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ jo̱guɨ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ ángeles quiáˈrˉ e jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ dseaˋ quiéˉbaa nɨlɨ́ɨiñˊ. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, i̱i̱ˋ ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ dsi˜ loguáˆnaˈ, nʉ́ʉˉnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e jíngˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e catɨ́ɨngˉ lajɨˋ guiéˉ ˈléˈˋ dseaˋ quiéˉe.”

Júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e catɨ́ɨngˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Filadelfia

’Jo̱ lalab fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Juan, e nijméeˈ˜ co̱o̱ˋ jiˋ e catɨ́ɨngˉ i̱ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiéˉe i̱ neáangˊ fɨˊ fɨɨˋ Filadelfia, jo̱ lalab jméeˈ˜: “Lalab jíngˈˉ i̱ dseaˋ güeangˈˆ jo̱guɨ i̱ féˈˋ jmangˈˆ júuˆ jáˈˉ contøøngˉ jo̱guɨ i̱ quie̱ˊ joñíˆ quiáˈˉ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ Davíˈˆ; jo̱ mɨ˜ náaˊ i̱ dseaˋ i̱ quie̱ˊ e joñíˆ do, jo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ joˋ i̱i̱ˋ nilíˈˋ faˈ e nijnírˉ; jo̱guɨ mɨ˜ jnɨ́ɨrˊ, jo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jaˋ i̱i̱ˋ nilíˈˋ faˈ e nineárˉ. Jo̱ jnea˜ ñiˋbaa guiʉ́ˉ lajaléˈˋ e jmooˈˋ. Jo̱guɨ lana lafaˈ nɨcanáˋa co̱o̱ˋ jnɨ́ˆ fɨˊ quiníˈˆ e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jaˋ i̱i̱ˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ nijníˉtu̱, jo̱ nañiˊ faˈ jaˋ ˈleáangˉ bíˋ quíiˈˉ seaˋ, dsʉˈ nɨcajmeeˉbaˈ nʉ́ʉˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiéˉe, jo̱ jaˋ mɨˊ cajmeeˈˉ faˈ e jaˋ jmicuíinˈˋ jnea˜. Jo̱guɨ jnea˜ nijmee˜e e jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ teáangˈ˜ jee˜ ˈléˈˋ quiáˈˉ Satanás, jaléngˈˋ i̱ adseeˋ i̱ féˈˋ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ Israel jo̱ dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ e lɨ́ɨiñˊ lajo̱, jo̱ nijmee˜e e nisíˈˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ uǿˉ jnir˜ fɨˊ quiníˈˆ, jo̱ lajo̱b nilɨñirˊ e eáamˊ ˈneáangˋ jnea˜ ˈnʉˋ. 10 Jo̱ co̱ˈ contøømˉ nɨcateáˈˉ e jmooˈˋ nʉ́ʉˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiéˉe e jaˋ mɨˊ calɨtúngˉ oˈˊ e júuˆ jo̱, jo̱ uíiˈ˜ e jo̱baˈ, jnea˜ nijmee˜e íˆ ˈnʉˋ mɨ˜ nɨjaquiéengˊ e niníˋ dseaˋ iihuɨ́ɨˊ fɨˊ latøøngˉ jmɨgüíˋ, co̱ˈ ie˜ jo̱b mɨ˜ nijǿøˆø jial lɨ́ɨngˊ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ na, jo̱ ne˜duuˈ su teáaiñˆ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ o̱si o̱ˈ lajo̱ é. 11 Jo̱ lajeeˇ lajmɨnábˉ nigáaˊtú̱u̱ fɨˊ jmɨgüíˋ na, lɨ́ˈˆ jie˜ mɨˊ tʉ́ˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e jmooˈˋ, jo̱ lajo̱baˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ jaˋ i̱i̱ˋ cuǿøngˋ niguíˉ quíiˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨnˈˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 12 Jo̱ jnea˜ nijmee˜e e i̱i̱ˋ i̱ nitéˈˋ líˈˋ jo̱guɨ e jaˋ nitʉ́rˋ júuˆ quiéˉe, íbˋ dseaˋ i̱ nilíˈˋ e nilíiñˉ jaangˋ i̱ niingˉ i̱ nilɨseengˋ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Tiquiéˆe Fidiéeˇ, jo̱ joˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e nidsihuíingˉguɨr fɨˊ jo̱; jo̱guɨ jnea˜ nijmee˜e e jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ nilíiñˉ dseaˋ quiéˉe jo̱guɨ e nilíiñˉ dseaˋ góoˋ Tiquiéˆe fɨˊ fɨɨˋ lɨ˜ siiˋ Jerusalén e ˈmɨ́ɨˉ e jáaˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ nijmee˜e e nilɨñiˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do e júuˆ ˈmɨ́ɨˉ e nilɨsiiˉ ie˜ jo̱. 13 Jo̱ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, i̱i̱ˋ ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ dsi˜ loguáˆnaˈ, nʉ́ʉˉnaˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e jíngˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e catɨ́ɨngˉ lajɨˋ guiéˉ ˈléˈˋ dseaˋ quiéˉe.”

Júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e catɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Laodicea

14 ’Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Juan, e nijméeˈ˜ co̱o̱ˋ jiˋ e catɨ́ɨngˉ i̱ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiéˉe i̱ neáangˊ fɨˊ fɨɨˋ Laodicea, jo̱ lalab jméeˈ˜: “Lalab jíngˈˉ i̱ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseángˈˉ lajangˈˆ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ, jo̱guɨ i̱ dseángˈˉ tíiˊ ni˜ røøˋ i̱ féˈˋ jmangˈˆ júuˆ jáˈˉ, jo̱guɨ cajo̱ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ íbˋ cajméeˋ Fidiéeˇ lajaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ: 15 Jo̱ lalab fáˈˋa e nɨñíbˉ jnea˜ guiʉ́ˉ lajaléˈˋ e jmooˈˋ, jo̱baˈ ñiˋbaa e jaˋ mɨˊ ˈnaanˈˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ o̱ˈguɨ cuøˈˊ bíˋ uøˈˊ faˈ e nisíngˉguɨˈ teáˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜. Dsʉˈ e labaˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ e ˈnéˉ e nɨˈɨ́ˆ oˈˊ røøˋ jnangˇ fɨˊ e iinˈ˜ e nicá̱ˈˆ; su e nisínˈˉ teáˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, o̱si e ˈníˈˋ manˈˊ jnea˜ é. 16 Jo̱ dsʉco̱ˈ lɨ́ˈˆ ɨˊ oˈˊ e jaˋ eeˋ lɨ́ɨˊ quíiˈˉ jiéˈˋ fɨˊ sinˈˊ, uíiˈ˜ jo̱baˈ e nibíin˜n ˈnʉˋ fɨˊ caluuˇ. 17 Co̱ˈ ˈnʉˋ fóˈˋ e lɨnˈˊ jaangˋ dseaˋ seaˋ cuuˉ, jo̱guɨ guiʉ́bˉ nɨcangojéeˊ quíiˈˉ, jo̱ joˋ e ˈnéˉ quíiˈˉ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ; dsʉˈ jaˋ ca̱ˈˋ cuente uøˈˊ faˈ e huɨ́ɨmˊ lɨ́ɨˊ quíiˈˉ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ɨˊ oˈˊ, jo̱ dseángˈˉ fɨ́ɨˉbaˈ co̱ˈ lafaˈ tiñíimˉbaˈ lɨnˈˊ, jo̱guɨ lafaˈ fɨˈíˆ, jo̱guɨ lafaˈ tiuunˈˉ, jo̱guɨ lafaˈ rɨngúumˊbaˈ cajo̱. 18 Jo̱ uíiˈ˜ e jo̱baˈ liúunˈ˜n ˈnʉˋ e láˈˆ cunéeˇ quiéˉe e nɨcaguoˈˉ jloˈˆ fɨˊ ni˜ jɨˋ, jo̱ lajo̱baˈ e nilíinˈˉ lafaˈ jaangˋ dseaˋ seaˋ cuuˉ; jo̱guɨ laˈeáangˊ jneab˜ cajo̱ e lafaˈ niláˈˆ sɨ̱́ˈˋ e jloˈˆ e teeˋ e niquɨˈˆ, jo̱ lajo̱baˈ jaˋ nilíˈˋ ɨˈˋ lɨnˈˊ e ngɨˈˋ lafaˈ rɨngunˈˊ; jo̱ lajo̱b cajo̱ lafaˈ nilíˈˋ mɨ́ɨˊ quiáˈˉ jminíˈˆ e laco̱ˈ cuǿøngˋ e nilɨjnéˈˋ røøˋ. 19 Jo̱ jnea˜ liúumˈ˜baa jo̱guɨ ɨ́ɨˋbaa ˈgooˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈneáanˋn. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ e cuǿøˈ˜ bíˋ uøˈˊ e ngocángˋ oˈˊ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ, jo̱guɨ quɨ́ˈˉ jíingˈ˜ uøˈˊ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. 20 ¡Janúˈˋ! Nʉ́ʉˉ e júuˆ la: jnea˜ tǿøˉø dseaˋ catɨˊ oˈnʉ́ˆ; jo̱ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ ninúˉ júuˆ quiéˉe jo̱guɨ nineárˉ jnɨ́ˆ e laco̱ˈ niˈíñˈˋ e júuˆ do quiéˉe mɨ˜ nitǿøˆøre, jo̱baˈ niˈúˆbaa fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈrˉ, jo̱ co̱lɨɨm˜ niquiee˜naaˈ i˜naaˈ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ do. 21 Jo̱ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ nitéˈˋ líˈˋ e jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe, jo̱baˈ nicuǿøˆbaare fɨˊ lɨ˜ nigüeárˋ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ fɨˊ ñifɨ́ˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ nɨcalɨ́ˈˉ jnea˜ e guiin˜n có̱o̱ˈ˜ Tiquiéˆe fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ quiʉˈrˊ ta˜. 22 Jo̱ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, i̱i̱ˋ ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ dsi˜ loguáˆnaˈ, nʉ́ʉˉnaˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e jíngˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e catɨ́ɨngˉ lajɨˋ guiéˉ ˈléˈˋ dseaˋ quiéˉe.”

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes