A A A A A
Bible Book List

Apocalipsis 22 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Co̱o̱ˋ tú̱ˉguɨ júuˆ quiáˈˉ fɨɨˋ Jerusalén e ˈmɨ́ɨˉ do

22  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, i̱ ángel do caˈeˈrˊ jnea˜ co̱o̱ˋ guaˋ fɨˊ lɨ˜ seaˋ jmɨɨˋ e jmóoˋ e seengˋ dseaˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜. Jo̱ e jmɨɨˋ jo̱ dseángˈˉ jloˈˆ jɨˈˋ, co̱ˈ lɨ́ɨˊ dseángˈˉ laco̱ˈ lɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ sɨ́ɨˊ e taˈˊ jmɨ́ˋ. Jo̱ e fɨˊ nʉ́ˈˉ e lɨ˜ lɨ́ɨˊ é̱e̱ˆ e fɨˊ lɨ˜ niingˉ lɨ˜ guiing˜ Fidiéeˇ quiʉˈrˊ ta˜ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do, fɨˊ jo̱b fɨˊ lɨ˜ níingˈ˜ e jmɨɨˋ do. Jo̱ guiáˈˆ jóoˋ e fɨˊ guiáˈˆ fɨˊ laniingˉ quiáˈˉ e fɨɨˋ do jo̱guɨ lacataangˋ cataangˋ e guaˋ do, fɨˊ jo̱b lɨ˜ cuaangˋ e ˈmaˋ e jmóoˋ e seengˋ dseaˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜. Jo̱ e ˈmaˋ jo̱ cuøˊ guitu̱ˊ íingˈ˜ ofɨɨˋ laco̱o̱ˋ ji̱i̱ˋ, co̱o̱ˋ íingˈ˜ ofɨɨˋ lajaangˋ sɨˈˋ. Jo̱guɨ mamóˋ quiáˈˉ e ˈmaˋ ofɨɨˋ do íingˆ ta˜ e jmiˈleáangˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ joˋ e nilɨseaˋguɨ e fɨˊ jee˜ fɨɨˋ do e jaˋ dseengˋ e nijméˉ e niˈéˉ dseaˋ dseeˉ. Jo̱ fɨˊ jo̱b nijé̱ˉ e é̱e̱ˆ lɨ˜ niingˉ lɨ˜ guiing˜ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do, jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ dseaˋ do caniingˉ jí̱i̱ˈ˜ ta˜ jmiféngˈˊ dseaˋ dobingˈ nijmérˉ. Jo̱ fɨˊ jo̱guɨb lɨ˜ niníingˉ rúngˈˋ Fidiéeˇ fɨˊ quiniˇ lana có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ, jo̱ fɨˊ guiaquíiˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ nitó̱ˉ jialco̱ˈ siiˋ dseaˋ do. Jo̱ e fɨˊ jo̱ joˋ nilɨseaˋguɨ uǿøˋ; jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ nigüeáˋ fɨˊ jo̱, joˋ nilɨˈnéˉguɨr jɨˋ o̱ˈguɨ jɨ˜ ieeˋ, co̱ˈ contøømˉ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ nicuǿrˉ jɨr˜, jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ contøømˉ niquiʉ́ˈrˉ ta˜ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜.

Lajmɨnábˉ nijáaˊtu̱ Dseaˋ Jmáangˉ

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cajíngˈˉguɨ i̱ ángel do casɨ́ˈrˉ jnea˜ lala:

—Juan, lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ la dseángˈˉ laniimˉ e jáˈˉ jo̱guɨ dseángˈˉ catɨ́ɨmˉ e nilɨˈgooˋ cajo̱. Jo̱ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇbingˈ i̱ cacuøˈˊ júuˆ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈrˉ malɨɨ˜guɨ eáangˊ, jo̱baˈ lana nɨcasíiñˋ jaangˋ ángel quiáˈrˉ e laco̱ˈ nilɨñiˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ quiáˈrˉ lají̱i̱ˈ˜ e nidsijéeˊ lajeeˇ lajmɨnáˉ.

Jo̱ cajíngˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ:

—¡Nʉ́ʉˉnaˈ! Lajeeˇ lajmɨnáˉ nigáaˊtú̱u̱. ¡Jo̱ juguiʉ́ˉjiʉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmiti˜ lají̱i̱ˈ˜ e féˈˋ e fɨˊ ni˜ jiˋ la!

Jo̱ jnea˜, Juan, nɨcanúˉu jo̱guɨ nɨcamóˉo lajaléˈˋ e la. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jaléˈˋ e la, casíˈˋi uǿˉ jniiˉ fɨˊ uii˜ tɨɨˉ i̱ ángel i̱ caˈeˈˊ jnea˜ jaléˈˋ e jo̱ e laco̱ˈ e nijmifénˈˊnre sɨˈíˆ. Jo̱ dsʉˈ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ jnea˜ lala:

—Juan, jaˋ jmooˈˋ lana, co̱ˈ jnea˜ lɨ́ɨnˊn jaangˋ i̱ jmóoˋ ta˜ quiáˈˉ Fidiéebˇ cajo̱, jo̱ røøbˋ lɨ́ɨˊnaaˈ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ rúnˈˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ lɨ́ˈˆ lajaléngˈˋ i̱ jmiti˜ jaléˈˋ e júuˆ e féˈˋ e fɨˊ ni˜ jiˋ la. Jo̱ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ e lají̱i̱ˈ˜ Fidiéeˇbingˈ i̱ ˈnéˉ nijmifénˈˊ.

10 Jo̱guɨ casɨ́ˈˉguɨ i̱ ángel do jnea˜ lala:

—Juan, jie˜ mɨˊ jmooˈˋ e jaˋ nijmijnéenˈˋ e niˈmeáˈˆ e ɨɨngˋ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e féˈˋ e fɨˊ ni˜ jiˋ la, dsʉco̱ˈ lajeeˇ lajmɨnáˉ nidsijéeˊ lajaléˈˋ e la. 11 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ e jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ɨˊ dsíiˊ jaléˈˋ e gaˋ, güɨjméeˋbre lají̱i̱ˈ˜ e ˈlɨˈˆ rúiñˈˋ e iiñ˜ jmérˉ; jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ teáangˉ fɨˊ gaˋ, güɨteáamˉbɨr fɨˊ jo̱; jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ røøˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ, güɨjméeˋbre lají̱i̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ e jmóorˋ do; jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ, güɨjméeˋbre lajo̱ cajo̱.

12 Jo̱ lalab cajíngˈˉguɨ Dseaˋ Jmáangˉ:

—¡Nʉ́ʉˉnaˈ! Lajeeˇ lajmɨnáˉ nigáaˊtú̱u̱; jo̱ jo̱guɨb nigáaˊa quie̱e̱ˉ lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ dseaˋ lɨ́ˈˆ jialco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ lɨ́ɨˊ e nɨcajméerˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ. 13 Jo̱ jneab˜ dseaˋ i̱ laˈuii˜ do jo̱guɨ jnea˜bɨ i̱ tɨˊ lɨ˜ cadséngˉ do cajo̱, jo̱ jneab˜ i̱ seengˋ ie˜ lají̱i̱ˈ˜ mɨ˜ catɨro̱o̱ˇ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ jnea˜bɨ cajo̱ i̱ seengˋ cartɨˊ mɨ˜ niˈíingˉ jmɨgüíˋ.

14 Jo̱ juguiʉ́ˉjiʉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lafaˈ ru̱ˈˊ jaléˈˋ sɨ̱ˈˆ e laco̱ˈ nilɨseaˋ fɨˊ quiáˈˉ e nidsitáaiñˈ˜ e fɨˊ lɨ˜ lɨ́ɨˊ oˈnʉ́ˆ quiáˈˉ e jee˜ fɨɨˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ do, co̱ˈ lajo̱baˈ nilɨseaˋ fɨˊ quiáˈrˉ e nidǿˈrˉ e ofɨɨˋ quiáˈˉ e ˈmaˋ e cuøˊ e seengˋ dseaˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜. 15 Jo̱ dsʉˈ fɨˊ lɨ́ˈˆ caluuˇ e fɨɨˋ do nijé̱ˉ jaléngˈˋ i̱ jmóoˋ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ, lafaˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ jaléˈˋ ta˜ dseaˋ láangˋ, jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ éeˋ dseeˉ e ˈléerˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e lɨ́ˋ dsíiˊ ngúuˊ táaiñˋ, jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ jmóoˋ ta˜ jngangˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋ, jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ jmiféngˈˊ jaléngˈˋ diée˜ i̱ o̱ˈ jáˈˉ, jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ tɨˊ dsíiˊ jmóoˋ ta˜ jmɨgóoˋ.

16 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, lalab cajíngˈˉ Jesús:

—Jneab˜ dseaˋ nɨcasɨ́ɨnˉn ángel quiéˉe fɨˊ quiníˈˆ e quie̱rˊ jaléˈˋ e júuˆ la e catɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiéˉe. Jo̱ jneab˜ lɨ́ɨnˊn dseaˋ sɨju̱ˇ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ Davíˈˆ, jo̱guɨ jnea˜bɨ cajo̱ lɨ́ɨnˊn lafaˈ i̱ nʉ́ʉˊ jɨngˈˋ i̱ jnéengˉ jloˈˆ mɨ˜ laˈeeˋ.

17 Jo̱ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ i̱ lɨ́ɨngˊ lafaˈ dseamɨ́ˋ quiáˈˉ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do lalab féˈrˋ jo̱ jíñˈˉ:

—¡Neaˊ fɨˊ la!

Jo̱ lajo̱b nijíngˈˉ jaléngˈˋ i̱ ninúˉ cajo̱:

—¡Neaˊ fɨˊ la!

Jo̱ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jmɨjmɨɨngˉ, güɨjalíimˉbre jo̱ güɨjaˈí̱ˈrˋ e jmɨɨˋ e jmóoˋ e seengˋ dseaˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜, jo̱ e jmɨɨˋ jo̱ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ eeˋ quíingˊ quiáˈrˉ.

18 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ núuˋ e júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e tó̱o̱ˋ e fɨˊ ni˜ jiˋ la, jo̱baˈ jmiñiimˇbaa dsíirˊ lala: Song i̱ lɨɨng˜ iiñ˜ nijmɨngɨɨ˜guɨr lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ e dseángˈˉ féˈˋ e fɨˊ ni˜ jiˋ la, jo̱baˈ Fidiéeˇ nijmɨngɨɨ˜bre cajo̱ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la féˈˋ e fɨˊ ni˜ jiˋ la. 19 Jo̱guɨ song i̱ lɨɨng˜ dseaˋ iiñ˜ e nijé̱ˈˉguɨr faˈ camɨ́ˈˆ e júuˆ e féˈˋ e fɨˊ ni˜ jiˋ la, jo̱baˈ Fidiéeˇ nijé̱ˈˉbre cajo̱ quiáˈˉ i̱ dseaˋ íˋ lají̱i̱ˈ˜ e ˈmaˋ e jmóoˋ e seengˋ dseaˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜, jo̱guɨ cajo̱ jaˋ nitɨ́iñˉ e nigüeárˋ e fɨˊ fɨɨˋ güeangˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e féˈˋ e fɨˊ ni˜ jiˋ la.

20 Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ jmɨta˜ dsíiˊ jaléˈˋ e júuˆ la jíñˈˉ lala:

—Dseángˈˉ e jábˈˉ, lajeeˇ lajmɨnáˉ nigáaˊa.

Jo̱ lalab jíngˈˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ:

—Lajo̱b nilíˋ. ¡Neaˊ fɨˊ la, Fíiˋnaaˈ Jesús!

21 Jo̱ güɨˈɨ́bˆ Fíiˋnaaˈ Jesús güeaˈˆ quiáˈrˉ fɨˊ jee˜ jneaa˜aaˈ lajaléˈˋnaaˈ.

¡Jo̱ lajo̱b nilíˋ!

Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ lanab jí̱i̱ˈ˜ féˈˋ jiˋ e cajmeˈˊ Juan.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes