A A A A A
Bible Book List

Apocalipsis 21 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ ˈmɨ́ɨˉ có̱o̱ˈ˜guɨ guóoˈ˜ uǿˉ ˈmɨ́ɨˉ

21  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱ —jíngˈˉ Juan— camóˉo co̱o̱ˋ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ e ˈmɨ́ɨˉ có̱o̱ˈ˜guɨ co̱o̱ˋ guóoˈ˜ uǿˉ e ˈmɨ́ɨˉ cajo̱; dsʉco̱ˈ e yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ e laˈuii˜ do có̱o̱ˈ˜guɨ e guóoˈ˜ uǿˉ e laˈuii˜ do nɨcaˈímˉ, jo̱ lajo̱bɨ jaléˈˋ jmɨñíˈˆ cajo̱ nicaˈímˉ. Jo̱ camóˉbɨ́ɨ e fɨɨˋ e güeangˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ do e siiˋ Jerusalén ˈmɨ́ɨˉ e cajgóˉ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ e fɨˊ lɨ˜ guiing˜ dseaˋ do. Jo̱ dseángˈˉ eáamˊ jloˈˆ sɨlɨɨˇ e fɨɨˋ do lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨngˊ jaangˋ sɨmɨ́ˆ ie˜ jmɨɨ˜ e nicungˈˊ guórˋ. Jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ canúˉu co̱o̱ˋ luu˜ e jáaˊ fɨˊ lɨ˜ lɨ́ɨˊ é̱e̱ˆ e fɨˊ lɨ˜ guiing˜ i̱ laniingˉ quiʉˈˊ ta˜ do, jo̱ lalab cajíngˈˉ có̱o̱ˈ˜ júuˆ e teáˋ eáangˊ:

—Lana Fidiéeˇ nɨseeiñˋ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱ contøømˉ nilɨseeiñˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do, jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ íbˋ niˈuíingˉ dseaˋ quiáˈrˉ, jo̱guɨ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ nilɨseeiñˋ có̱o̱iñˈ˜ do, jo̱guɨ jí̱i̱ˈ˜ íbˋ niˈuíingˉ Fidiéeˇ quiáˈrˉ cajo̱. Jo̱guɨ Fidiéebˇ cajo̱ dseaˋ nijmiquiʉ̱́ˈrˉ jmɨɨˋ ɨ́ɨˋ jmini˜ lajaangˋ lajaangˋ dseaˋ, jo̱guɨ joˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ e nilɨseaˋguɨ ˈmóˉ quiáˈrˉ, o̱ˈguɨ jaléˈˋ fɨˈíˆ, o̱ˈguɨ jaléˈˋ ta˜ jmiquíngˈˉ dsíiˊ, o̱ˈguɨ jaléˈˋ e cuˈˋ jngaˈˊ; dsʉco̱ˈ lajɨbˋ e lamɨ˜ seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, caquiumˈˊ e seaˋ jaléˈˋ e jo̱.

Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ guiing˜ e fɨˊ lɨ˜ lɨ́ɨˊ é̱e̱ˆ e fɨˊ lɨ˜ niingˉ quiʉˈrˊ ta˜ do cajíñˈˉ lala:

—Jnea˜ jmóoˋo e ˈmɨ́ɨˉ lajaléˈˋ e seaˋ fɨˊ latøøngˉ jmɨgüíˋ.

Jo̱guɨ cajímˈˉbɨguɨr cajo̱:

—Juan, jméeˈ˜ lajalébˈˋ e júuˆ la, co̱ˈ lajaléˈˋbaˈ la lɨ́ɨˊ júuˆ dseángˈˉ e laniingˉ e jáˈˉ, jo̱guɨ dseángˈˉ catɨ́ɨmˉ e nilɨˈgooˋ cajo̱.

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ, jo̱ casɨ́ˈˉtu̱r jnea˜ lala:

—Lajɨbˋ nɨcalɨti˜. Jo̱ jneab˜ lɨ́ɨnˊn i̱ laˈuii˜ do jo̱guɨ jnea˜bɨ lɨ́ɨnˊn i̱ tɨˊ lɨ˜ cadséngˉ do cajo̱. Jo̱ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ jmɨjmɨɨngˉ, jneab˜ nicuǿøˆøre e jmɨɨˋ e jmóoˋ e seengˋ dseaˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜, jo̱ e jmɨɨˋ jo̱ jaˋ e quíingˊ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ ˈñiáˋ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ iing˜ niˈɨ̱́ˈˋ e jo̱. Jo̱ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ nigüeángˈˋ i̱ nitéˈˋ líˈˋ e siñˈˊ teáˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiéˉe, niˈímˈˋbre lajaléˈˋ e la; jo̱ jneab˜ nilíinˉn Fidiéeˇ quiáˈrˉ, jo̱guɨ íˋbre nilíiñˉ jó̱o̱ˋo̱ cajo̱. Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋguɨ dseaˋ i̱ ˈgóˈˋ fɨˊ quiniˇ dseaˋ jiéngˈˋ uíiˈ˜ júuˆ quiéˉe, jo̱guɨ jaléngˈˋguɨ dseaˋ i̱ jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ quiéˉe nañiˊ faˈ nɨcalɨñiˊbre, có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níingˉ rúngˈˋ, có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ jngangˈˊ dseaˋ rúngˈˋ, có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈléeˊ có̱o̱ˈ˜ ngúuˊ táaiñˋ, có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ dseaˋ láangˋ, có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmiféngˈˊ diée˜ i̱ o̱ˈ jáˈˉ, jo̱guɨ lajo̱bɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ quie̱ˊ júuˆ e o̱ˈ jáˈˉ cajo̱, fɨˊ dob nibíiñˉ e fɨˊ é̱ˈˋ guiéeˊ lɨ˜ cooˋ jɨˋ e téeˈ˜ azufre e jaˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ yʉˈˊ. Jo̱ e lab e ˈmóˉ e catɨ́ˋ tú̱ˉ do.

Jerusalén e ˈmɨ́ɨˉ

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, camánˉn jaangˋ lajeeˇ i̱ guiángˉ ángeles i̱ lamɨ˜ quie̱ˊ e guiéˉ cóoˆ do e lamɨ˜ sɨrǿøngˋ guiéˉ íingˈ˜ iihuɨ́ɨˊ e lɨ˜ cadséngˉ do, jo̱ cangoquiéeiñˊ fɨˊ lɨ˜ sínˈˋn, jo̱ có̱o̱ˈ˜ júuˆ lalab casɨ́ˈrˉ jnea˜:

—Juan, neaˊ fɨˊ la, jo̱ lab niˈéenˆn ˈnʉˋ i̱ sɨmɨ́ˆ i̱ nicúngˈˉ guóˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do.

10 Jo̱ lajeeˇ jo̱b —jíngˈˉ Juan— e Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ cajméeˋ e camóˉo e i̱ ángel do cangojéeiñˋ jnea˜ fɨˊ co̱o̱ˋ yʉ́ˈˆ móˈˋ e féˈˋ jo̱guɨ e ñíiˊ, jo̱ fɨˊ jo̱b caˈeˈrˊ jnea˜ e fɨɨˋ laniingˉ e güeangˈˆ e siiˋ Jerusalén e nɨjgóˈˉ fɨˊ ñifɨ́ˉ fɨˊ lɨ˜ guiing˜ Fidiéeˇ. 11 Jo̱ dseángˈˉ eáamˊ jloˈˆ jíingˋ jɨˈˋ e fɨɨˋ do laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ güeaˈˆ niingˉ jɨˈˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ jnéengˉ lajo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ la lɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ cu̱u̱˜ e jɨˈˋ e siiˋ jaspe, jo̱guɨ cajo̱ lɨ́ɨˊ laco̱ˈ lɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ sɨ́ɨˊ e taˈˊ jmɨ́ˉ. 12 Jo̱guɨ lacúngˈˊ lajíingˋ e fɨɨˋ do sɨjnɨbˊ có̱o̱ˈ˜ co̱o̱ˋ iáˋ cu̱u̱˜ féˈˋ e ñíiˊ eáangˊ, jo̱ e iáˋ do seaˋ guitu̱ˊ jnɨ́ˆ quiáˈˉ lɨ˜ cuǿøngˋ dsitáangˈ˜ dseaˋ, jo̱ laco̱o̱ˋ laco̱o̱ˋ e jnɨ́ˆ do seengˋ jaangˋ ángel i̱ jmóoˋ íˆ; jo̱guɨ e fɨˊ laco̱o̱ˋ dseˈˋ jnɨ́ˆ do tó̱o̱ˋ jial siiˋ caˈléˈˋ jee˜ lajɨˋ guitu̱ˊ ˈléˈˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ Israel. 13 Jo̱ ˈnɨˊ e jnɨ́ˆ do jǿøˉ lɨ́ˈˆ lɨˊ guoˈˋ ieeˋ, jo̱guɨ ˈnɨˊ jǿøˉ lɨ́ˈˆ lɨˊ ñíiˈˉ, jo̱guɨ ˈnɨˊguɨ jǿøˉ lɨ́ˈˆ lɨˊ uǿøˉ, jo̱guɨ ˈnɨˊ lɨ́ˈˆ lɨˊ dseaˈˋ ieeˋ. 14 Jo̱ e iáˋ cu̱u̱˜ e siˈˊ fɨˊ lacúngˈˊ e fɨɨˋ do téeˈ˜ guitu̱ˊ cu̱u̱˜ e lafaˈ quiáˈˉ tɨɨˉ fɨɨˋ, jo̱ fɨˊ laco̱o̱ˋ e cu̱u̱˜ do tó̱o̱ˋ jmacó̱ˋ jial siiˋ lajaangˋ lajaangˋ lajeeˇ guitúungˋ i̱ dseaˋ apóoˆ i̱ sɨˈíingˆ i̱ cajméeˋ ta˜ niˈˊ júuˆ quiáˈˉ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do.

15 Jo̱ i̱ ángel i̱ sɨ́ɨngˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ do quie̱rˊ co̱o̱ˋ sɨɨˉ e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ cunéeˇ e laco̱ˈ niguiárˉ íˈˋ e jee˜ fɨɨˋ féˈˋ do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ jnɨ́ˆ quiáˈˉ jo̱guɨ e iáˋ cu̱u̱˜ do cajo̱. 16 Jo̱ e fɨɨˋ féˈˋ do quiúumˈ˜ lɨ́ɨˊ, jo̱ røøbˋ íˈˋ óoˋ lɨ́ˈˆ lɨˊ cueeˋ có̱o̱ˈ˜guɨ lɨ́ˈˆ lɨˊ úˋ. Jo̱ i̱ ángel do caguiarˊ íˈˋ e fɨɨˋ do có̱o̱ˈ˜ e sɨɨˉ cunéeˇ e quie̱rˊ do; jo̱ mɨ˜ caguiarˊ íˈˋ, jo̱ óoˋ tú̱ˉ mil la dsíˋ tú̱ˉ ciento kilómetro; jo̱ røøbˋ óoˋ lɨ́ˈˆ lɨˊ cueeˋ jo̱guɨ lɨ́ˈˆ lɨˊ úˋ jo̱guɨ røøbˋ cajo̱ lɨ́ˈˆ lɨˊ ñíiˊ. 17 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caguiarˊ íˈˋ e iáˋ cu̱u̱˜ do, jo̱ lalab íˈˋ óoˋ e jo̱: óoˋ sesenta y cinco metros. Jo̱ i̱ ángel do cacó̱rˉ íˈˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ íˈˋ quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋ e jmáiñˈˋ ta˜.

18 Jo̱ e iáˋ cu̱u̱˜ do lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ jmangˈˉ cu̱u̱˜ jɨˈˋ e siiˋ jaspe, jo̱guɨ e fɨɨˋ do lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ jmangˈˆ cunéeˇ yaang˜ e lɨ́ɨˊ lafaˈ sɨ́ɨˊ e jloˈˆ huɨˈˋ. 19 Jo̱ jaléˈˋ cu̱u̱˜ tɨɨˉ fɨɨˋ quiáˈˉ e iáˋ cu̱u̱˜ do jloˈˆ sɨlɨɨˇ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ cu̱u̱˜ e jloˈˆ; jo̱ e laˈuii˜ do lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ cu̱u̱˜ e jɨˈˋ e siiˋ jaspe; jo̱guɨ e catɨ́ˋ tú̱ˉ do lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ cu̱u̱˜ jloˈˆ e iʉ˜ i̱ˊ azul e siiˋ zafiro; jo̱guɨ e catɨ́ˋ ˈnɨˊ do lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ cu̱u̱˜ e jloˈˆ e iʉ˜ i̱ˊ teáˋ langɨ́ɨngˆ e siiˋ ágata; jo̱guɨ e cu̱u̱˜ e catɨ́ˋ quiʉ̱́ˋ do lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ cu̱u̱˜ jloˈˆ e iʉ˜ i̱ˊ røˈˋ e siiˋ esmeralda; 20 jo̱guɨ e cu̱u̱˜ lɨ˜ catɨ́ˋ ˈñiáˋ do lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ cu̱u̱˜ e siiˋ ónice; jo̱guɨ e cu̱u̱˜ lɨ˜ catɨ́ˋ jñʉ́ʉˉ do lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ cu̱u̱˜ e yʉ̱́ʉ̱ˉ e siiˋ cornalina; jo̱guɨ e cu̱u̱˜ lɨ˜ catɨ́ˋ guiéˉ do lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ cu̱u̱˜ e siiˋ crisólito; jo̱guɨ e cu̱u̱˜ e lɨ˜ catɨ́ˋ jñiáˉ do lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ cu̱u̱˜ e siiˋ berilo; jo̱guɨ e cu̱u̱˜ e catɨ́ˋ ñʉ́ˉ do lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ cu̱u̱˜ ueˈˋ e jɨngˈˋ e neáangˉ e siiˋ topacio; jo̱guɨ e cu̱u̱˜ lɨ˜ catɨ́ˋ guíˉ do lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ cu̱u̱˜ e siiˋ crisoprasa; jo̱guɨ e cu̱u̱˜ lɨ˜ catɨ́ˋ guicó̱ˋ do lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ cu̱u̱˜ e siiˋ jacinto; jo̱guɨ e cu̱u̱˜ e lɨ˜ catɨ́ˋ guitu̱ˊ do lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ cu̱u̱˜ e siiˋ amatista. 21 Jo̱ lajɨˋ guitu̱ˊ e jnɨ́ˆ do lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ co̱o̱ˋ cu̱u̱˜ e jɨˈˋ jloˈˆ e siiˋ perla. Jo̱guɨ e fɨˊ laniingˉ e ngóoˊ jee˜ ˈnʉ́ʉˊ e seaˋ e fɨˊ jee˜ fɨɨˋ féˈˋ do lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ jmangˈˆ cunéeˇ, jo̱guɨ dseángˈˉ jlobˈˆ taˈˊ jmɨ́ˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ sɨ́ɨˊ.

22 Jo̱ jaˋ camóˉo jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ guáˈˉ e fɨˊ jee˜ fɨɨˋ do, co̱ˈ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ dseaˋ féngˈˊ dseaˋ ñíingˊ fɨˊ jmɨgüíˋ i̱ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ jméˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do, íˋbingˈ lɨ́ɨngˊ laco̱ˈ guáˈˉ quiáˈˉ e fɨɨˋ do. 23 Jo̱ jaˋ ngɨɨ˜ lɨˊ faˈ dseángˈˉ ˈnéˉ jɨ˜ ieeˋ e fɨˊ jee˜ fɨɨˋ do o̱si jɨ˜ sɨˈˋ é e laco̱ˈ nijneáˋ, dsʉco̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ e güeaˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ do, e jo̱baˈ jmóoˋ e jneáˋ jloˈˆ, jo̱ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ dobingˈ lɨ́ɨngˊ e jɨˋ quiáˈˉ e fɨɨˋ do. 24 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ jmɨgüíˋ có̱o̱ˈ˜ e jɨˋ jo̱b ningɨ́rˉ, jo̱guɨ jaléngˈˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ seengˋ fɨˊ jmɨgüíˋ, fɨˊ dob nija̱ˈrˊ jaléˈˋ bíˋ quiáˈrˉ fɨˊ quiniˇ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ e laco̱ˈ e nijmiféiñˈˊ dseaˋ do jo̱guɨ nijmɨˈgóˈˋreiñˈ cajo̱. 25 Jo̱guɨ jaléˈˋ e oˈnʉ́ˆ quiáˈˉ e fɨɨˋ do joˋ nijnɨ́ɨˉguɨ lajeeˇ jmɨ́ɨˋ, jo̱guɨ cajo̱ joˋ nilɨseaˋguɨ uǿøˋ e fɨˊ jo̱. 26 Jo̱ jo̱b nijá̱ˈˆ dseaˋ jmɨgüíˋ jaléˈˋ e niguoˈˆ e seaˋ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜guɨ lajaléˈˋ e jloˈˆ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ; 27 jo̱ dsʉˈ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ faˈ e niˈíˋ fɨˊ jo̱ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ e ˈlɨˈˆ o̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ i̱ éeˋ dsihuɨ́ɨˊ o̱si jaléngˈˋ i̱ jmɨgóoˋ é. Co̱ˈ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ dseaˋ i̱ nɨtaang˜ e fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈˉ i̱ Joˈseˈˋ Jiuung˜ do lɨ˜ nɨtaang˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ sɨˈíingˉ seengˋ lata˜, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ íˋbingˈ cuǿøngˋ nidsitáangˈ˜ fɨˊ jo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes