A A A A A
Bible Book List

Apocalipsis 2 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Júuˆ e catɨ́ɨngˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Éfeso

’Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Juan, e nijméeˈ˜ co̱o̱ˋ jiˋ e catɨ́ɨngˉ i̱ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ quiéˉe i̱ neáangˊ fɨˊ fɨɨˋ Éfeso, jo̱ lalab jméeˈ˜: “Lalab jíngˈˉ i̱ dseaˋ i̱ teáangˈ˜ lajɨˋ guiángˉ nʉ́ʉˊ fɨˊ jaguórˋ dséeˊ jo̱guɨ i̱ ngɨˊ fɨˊ jee˜ lajɨˋ guiéˉ candeléer˜ e jɨˈˋ e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ cunéeˇ do: Jo̱ lalab fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ e guiʉ́ˉ ñiiˉ lajaléˈˋ e jmooˈˋ lafaˈ jaléˈˋ e la; e eáamˊ cuøˈˊ bíˋ uøˈˊ e jmooˈˋ ta˜ jo̱guɨ e eáamˊ iʉ˜ níˈˆ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jo̱ cajo̱, jo̱guɨ ñiˋbaa cajo̱ e jaˋ cuøˈˊ fɨˊ e nijméˉ dseaˋ jaléˈˋ e jaˋ dseengˋ lɨ́ˈˆ eeˋ jáˉ dsíirˊ. Jo̱guɨ ñiˋbaa guiʉ́ˉ e nɨcajǿøˈˉ su jáˈˉ laco̱ˈ féˈˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jíngˈˉ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ apóoˆ i̱ niˈˊ júuˆ quiéˉe, jo̱ dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ e lɨ́ɨiñˊ lajo̱, jo̱ ˈnʉˋ nɨcalɨlíˈˆbaˈ e jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ jmangˈˆ i̱ adseaamˋ. Jo̱guɨ eáamˊ nɨcajmeeˈˉ féngˈˊ aˈˊ jo̱guɨ nɨcateáˈˉ lɨ́ˈˉbɨˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e nɨcaˈíinˈ˜ uíiˈ˜ jnea˜, jo̱ dseángˈˉ jaˋ mɨˊ calɨtúngˉ oˈˊ e sinˈˊ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜. Jo̱ dsʉˈ seabˋ co̱o̱ˋ júuˆ e nɨˈléeˊ quíiˈˉ lana, jo̱ e lab e jo̱: joˋ guiéeˊ e ˈneáanˈˋ jnea˜ o̱ˈguɨ dseaˋ rúnˈˋ laco̱ˈguɨ lamɨ˜ uiing˜ do ie˜ lamɨ˜ canaanˈˋ e cuíinˈˋ jnea˜. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ e niˈɨ́ɨˆdu oˈˊ jie˜ lɨ˜ nɨcaˈleeˈ˜ quíiˈˉ lana, jo̱ quɨ́ɨˈ˜ jíingˈ˜tu̱ uøˈˊ caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, jo̱guɨ jmeeˉtu̱ˈ lajaléˈˋ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ lamɨ˜ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨnˈˋ e jmooˈˋ latɨˊ mɨ˜ uiing˜ do. Jo̱ song jaˋ nijméeˈˆ lajo̱, jo̱baˈ lajmɨnábˉ nigáaˊa fɨˊ na jo̱ nijé̱ˈˆbaa é̱e̱ˆ quiáˈˉ e candeléer˜ do quíiˈˉ, jo̱ dsʉˈ jaˋ nilíˋ lajo̱ song niquɨ́ˈˉ jíngˈˋtu̱ uøˈˊ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. Jo̱ dsʉˈ e labaˈ guiʉ́ˉ e jmɨcó̱o̱ˈ˜ quíiˈˉ, e ˈníbˈˋ manˈˊ jaléˈˋ e jmóoˋ i̱ dseaˋ nicolaíta lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jnea˜ ˈníbˈˋ máanˊnre cajo̱. Jo̱baˈ fáˈˋa: I̱i̱ˋ jaléngˈˋ dseaˋ dsi˜ logua˜, güɨnúˆbre lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e jíngˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e catɨ́ɨngˉ lajɨˋ guiéˉ ˈléˈˋ dseaˋ quiéˉe: Jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ nitéˈˋ líˈˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ jo̱guɨ jaˋ nitiúuiñˉ jnea˜, jo̱baˈ nicuǿøˆbaare e nidǿˈrˉ lají̱i̱ˈ˜ e seaˋ quiáˈˉ e ˈmaˋ e cuøˊ e seengˋ dseaˋ lata˜ e siˈˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ.”

Júuˆ e catɨ́ɨngˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Esmirna

’Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Juan, e nijméeˈ˜ co̱o̱ˋ jiˋ e catɨ́ɨngˉ i̱ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ quiéˉe i̱ neáangˊ fɨˊ fɨɨˋ Esmirna, jo̱ lalab jméeˈ˜: “Lalab féˈˋ i̱ dseaˋ laˈuii˜ do jo̱guɨ i̱ dseaˋ tɨˊ lɨ˜ dséngˉguɨ do, i̱ dseaˋ i̱ cajúngˉ do jo̱guɨ i̱ cají̱ˈˊtu̱ mɨ˜ catɨ́ˋ ˈnɨˊ jmɨɨ˜ lajo̱: Jo̱ lalab fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ e guiʉ́bˉ ñiiˉ lají̱i̱ˈ˜ iihuɨ́ɨˊ e íinˈ˜ jo̱guɨ jial tiñíinˈˉ cajo̱, nañiˊ faˈ eáamˊbre jmɨcó̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ ˈnʉˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e lɨ́ɨˊ quíiˈˉ. Jo̱guɨ ñiˋbɨ́ɨ guiʉ́ˉ cajo̱ jial féˈˋ dseaˋ gaˋ uii˜ quíiˈˉ, faˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jíngˈˉ e lɨ́ɨiñˊ dseaˋ Israel, jo̱ dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ e lɨ́ɨngˊ i̱ dseaˋ íˋ lajo̱, co̱ˈ i̱ dseaˋ íˋ lɨco̱ˈ lɨ́ɨiñˊ dseaˋ i̱ jmiféngˈˊ fii˜ i̱ ˈlɨmˈˆ. 10 Jo̱ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ e jaˋ fǿønˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ iihuɨ́ɨˊ e tɨˊ lɨ˜ niˈíinˈ˜; co̱ˈ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ nijmérˉ e i̱ lɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ nigüɨtáangˈ˜naˈ fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ e laco̱ˈ nijmérˉ quijí̱ˉ jial nitʉ́ˆnaˈ e teáangˉnaˈ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜; jo̱ e iihuɨ́ɨˊ jo̱ niˈíingˈ˜naˈ lajeeˇ guíˉ jmɨɨ˜. Jo̱ dsʉˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ dseángˈˉ jie˜ mɨˊ lɨtúngˉ oˈˊ e sinˈˊ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, doñiˊ faˈ iing˜ dseaˋ jngaiñˈˊ ˈnʉˋ uii˜ e jo̱, jo̱baˈ jneab˜ nicuǿøˆø ˈnʉˋ lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨnˈˉ e nilɨseenˈˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜. 11 Jo̱ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ dsi˜ loguáˆnaˈ, nʉ́ʉˉnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ e jíngˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e catɨ́ɨngˉ lajɨˋ guiéˉ ˈléˈˋ dseaˋ quiéˉe: Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ nilɨtúngˉ dsíiˊ e teáaiñˊ teáˋ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ joˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ e nitɨ́iñˉ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ mɨ˜ nitɨ́ˉ fɨˊ fɨɨˋ co̱o̱ˋ.”

Júuˆ e catɨ́ɨngˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Pérgamo

12 ’Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Juan, e nijméeˈ˜ co̱o̱ˋ jiˋ e catɨ́ɨngˉ i̱ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ quiéˉe i̱ neáangˊ fɨˊ fɨɨˋ Pérgamo, jo̱ lalab jméeˈ˜: “Lalab féˈˋ i̱ dseaˋ i̱ quie̱ˊ e ñisʉ̱ˈˋ e ˈméˉ lajɨˋ tú̱ˉ taangˋ do: 13 Jo̱ lalab fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ, e guiʉ́bˉ ñiiˉ lajalébˈˋ e jmooˈˋ, jo̱guɨ ñiˋbaa cajo̱ e seenˈˋ fɨˊ lɨ˜ quiʉˈˊ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ ta˜, dsʉˈ jaˋ mɨˊ catiunˈˊ e dseángˈˉ jáˈˉ lɨ́ɨnˈˉ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiéˉe. Jo̱guɨ jaˋ mɨˊ catiunˈˊ jnea˜ faˈ e jaˋ mɨˊ jmitíˈˆ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ quiʉ́ˈˋʉ, o̱ˈguɨ mɨˊ catiunˈˊ jnea˜ ie˜ mɨ˜ cajngangˈˊ dseaˋ i̱ dseaˋ quiéˉe i̱ siiˋ Antipas i̱ cajmiti˜ júuˆ quiéˉe e fɨˊ fɨɨˋ e fɨˊ lɨ˜ quiʉˈˊ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ siiˋ Satanás ta˜ do. 14 Dsʉˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ e seabˋ co̱o̱ˋ tú̱ˉ íingˈ˜ e ˈléeˊ quíiˈˉ, jo̱ e lab e jo̱: jaˋ mɨˊ cajniinˈ˜ quiáˈˉ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ na i̱ jaˋ mɨˊ catʉ́ˋ e jmɨtɨ́ɨiñˋ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ ˈlɨˈˆ e caguiaˊ Balaam, co̱ˈ i̱ dseaˋ na caˈeˈrˊ jaangˋguɨ dseaˋ i̱ siiˋ Balac, jo̱ i̱ dseaˋ íˋguɨb i̱ cajmɨgǿøngˋ jaléngˈˋ dseaˋ Israel e laco̱ˈ éeiñˋ dseeˉ e gøˈrˊ ngu˜ jóˈˋ i̱ nɨcacuøiñˈˊ diée˜ i̱ o̱ˈ jáˈˉ jo̱guɨ e ˈléerˊ e güɨɨiñˋ có̱o̱ˈ˜ dseañʉˈˋ o̱si dseamɨ́ˋ i̱ o̱ˈ quiáˈrˉ. 15 Jo̱ lajo̱bɨ cajo̱ seemˋbɨ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ laˈóˈˋ ˈnʉ́ˈˋ i̱ neáangˊ fɨˊ na i̱ jaˋ mɨˊ catʉ́ˋ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ e jmóoˋ jaléngˈˋ dseaˋ nicolaíta. 16 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ lana e quɨ́ˈˉ jíingˈ˜ uøˈˊ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ; jo̱ dsʉˈ song jaˋ nijmeˈˆ lajo̱, jo̱baˈ lajmɨnábˉ nigáaˊa fɨˊ lɨ˜ guiinˈ˜ e nitɨɨn˜n có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ có̱o̱ˈ˜ e ñisʉ̱ˈˋ e iʉ˜ fɨˊ moˈóoˋo. 17 Jo̱ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ dsi˜ loguáˆnaˈ, nʉ́ʉˉnaˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e jíngˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e catɨ́ɨngˉ lajɨˋ guiéˉ ˈléˈˋ dseaˋ quiéˉe: Jo̱ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ nilɨtúngˉ dsíiˊ e nʉ́ʉˈr˜ júuˆ quiéˉe, jo̱baˈ nicuǿøˆbaare co̱o̱ˋ e lafaˈ iñíˈˆ e catɨ́ɨiñˉ e sɨˈmaˇ fɨˊ ñifɨ́ˉ; jo̱guɨ nicuǿøˆbaare cajo̱ co̱o̱ˋ cu̱u̱˜ e teeˋ, jo̱ e fɨˊ ni˜ e cu̱u̱˜ do nijé̱ˉ co̱o̱ˋ júuˆ e ˈmɨ́ɨˉ laco̱ˈ siiˋ i̱ dseaˋ do, jo̱ dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jiéngˈˋ jaˋ nilɨñiˊ e júuˆ jo̱, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ i̱ dseaˋ i̱ niˈíngˈˋ do, jí̱i̱ˈ˜ íˋbingˈ i̱ nilɨñiˊ e júuˆ jo̱.”

Júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e catɨ́ɨngˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Tiatira

18 ’Jo̱ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, Juan, e nijméeˈ˜ co̱o̱ˋ jiˋ e catɨ́ɨngˉ i̱ dseaˋ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ quiéˉe i̱ neáangˊ fɨˊ fɨɨˋ Tiatira, jo̱ lalab jméeˈ˜: “Lalab jíngˈˉ i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ camɨ́ɨngˈ˜ do i̱ quie̱ˊ jminiˇ e lɨ́ɨˊ lafaˈ sǿngˈˊ jɨˋ jo̱guɨ tɨɨrˉ jnéengˉ lafaˈ ñíˆ e jíingˋ jɨˈˋ jloˈˆ e siiˋ bronce: 19 Jo̱ lalab fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ, e guiʉ́bˉ ñiiˉ lajalébˈˋ e jmooˈˋ, jo̱guɨ e eáamˊ ˈneáanˈˋ dseaˋ rúnˈˋ, jo̱guɨ e teábˋ sinˈˊ fɨˊ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, jo̱guɨ eáamˊ laˈúungˋ nɨcajmeeˈˉ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e iin˜n, jo̱ jaˋ mɨˊ cajmɨtúngˉ oˈˊ lají̱i̱ˈ˜ e ta˜ jo̱, co̱ˈ dseángˈˉ nɨcateáˈˉbaˈ, jo̱ ñiˋbaa guiʉ́ˉ e eáangˊguɨ nɨcuøˈˊ bíˋ uøˈˊ lana e røøˋguɨ nɨjmooˈˋ ta˜ laco̱ˈguɨ lamɨ˜ jmooˈˋ lamɨ˜ uiing˜ do. 20 Lɨ́ˈˆ jí̱i̱ˈ˜ e labaˈ e ˈléeˊ quíiˈˉ e gaˋ: jaˋ mɨˊ cajníinˈ˜ quiáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ siiˋ Jezabel e sɨ́ˈˋ ˈñiaˈrˊ e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ dsʉˈ i̱ dseamɨ́ˋ íˋ lɨ́ˈˆ jmɨgǿøiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiéˉe có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e eˈrˊ do, co̱ˈ iiñ˜ e nisíngˈˋtu̱ jaléngˈˋ dseaˋ quiéˉe fɨˊ gabˋ e jméˉtu̱r ta˜ ˈléeˊ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseañʉˈˋ o̱si dseamɨ́ˋ i̱ o̱ˈ quiáˈrˉ, jo̱guɨ e jméˉtu̱r ta˜ gøˈˊ jaléˈˋ e nɨcuøˈrˊ diée˜ i̱ o̱ˈ jáˈˉ. 21 Jo̱ huǿøbˉ nɨcacuǿøˉøre fɨˊ faˈ e niquɨ́ˈˉ jíngˈˋ ˈñiaˈrˊ fɨˊ quiniiˉ e laco̱ˈ joˋ nijmérˉ e gaˋ lajo̱, jo̱ dsʉˈ jaˋ mɨˊ calɨˈiiñ˜ faˈ e nɨcajméerˋ lajo̱ e joˋ nibeángˈˊguɨ ˈñiaˈrˊ dseeˉ, co̱ˈ jaˋ iiñ˜ faˈ nɨcatʉ́rˋ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e jmóorˋ do. 22 Jo̱ dsʉˈ lalab fáˈˋa uii˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ ˈléeˊ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseamɨ́ˋ íˋ, e song jaˋ niliúngˉ yaaiñ˜ e jmóorˋ jaléˈˋ e jo̱, jo̱baˈ nijmee˜e e nilɨdséeˈ˜bre lajaléiñˈˋ do, co̱ˈ eáamˊ nicá̱rˋ iihuɨ́ɨˊ, jo̱guɨ huɨ́ɨmˊ nidsijéeˊ quiáˈrˉ. Jo̱ jaléˈˋ e iihuɨ́ɨˊ nab nidsingɨ́ɨiñˉ song jaˋ niquɨ́ˈˉ jíngˈˋ yaaiñ˜ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e dseeˉ e nɨcaˈéerˋ do. 23 Jo̱guɨ nijngámˈˆbaa jaléngˈˋ jó̱o̱ˊ i̱ dseaˋ íˋ e laco̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiéˉe nilɨñirˊ e jneab˜ dseaˋ móoˋo jo̱guɨ cuíiˋi jial lɨ́ɨˊ dsíiˊ dseaˋ lajaangˋ lajaaiñˋ; jo̱ jneab˜ dseaˋ catɨ́ɨnˉn e nicuǿøˆø ˈnʉ́ˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨngˉnaˈ lajaangˋ lajaangˋnaˈ uii˜ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e nɨcajmeeˇnaˈ fɨˊ jmɨgüíˋ na. 24 Jo̱ fɨ́ɨˉɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ caguiaangˉguɨ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ na fɨˊ Tiatira; i̱i̱ˋ i̱ jaˋ mɨˊ casíngˈˋ yaang˜ fɨˊ gaˋ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseamɨ́ˋ gaˋ do o̱ˈguɨ mɨˊ cajmitir˜ lají̱i̱ˈ˜ e féˈˋ dseaˋ e lɨ́ɨˊ júuˆ nʉʉˋ quiáˈˉ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ siiˋ Satanás, jo̱baˈ lalab fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e joˋ nicuǿˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ ta˜ iiˋ e jiéˈˋguɨ. 25 Jo̱baˈ lɨ́ˈˆ jie˜ mɨˊ tʉ́ˋnaˈ lají̱i̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ e jmooˋnaˈ na cartɨˊ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ e ninii˜tú̱u̱ caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ jmɨgüíˋ na. 26 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nigüeángˈˋ e jmitir˜ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ jnea˜ e nijmérˉ, jo̱baˈ nicuǿøˆbaare ta˜ e niquiʉ́ˈrˉ ta˜ fɨˊ jaléˈˋ fɨɨˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ na; 27 jo̱guɨ dseángˈˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ nɨcacuøˈˊ Tiquiéˆe jnea˜ fɨˊ e niquiʉ́ˈˋʉ ta˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ, lajo̱b i̱ dseaˋ íˋ cajo̱ niñíiñˋ lafaˈ ˈmaˈuˇ quiáˈˉ dseata˜, jo̱ có̱o̱ˈ˜ e jo̱b niquiʉ́ˈrˉ ta˜ fɨˊ jaléˈˋ fɨɨˋ cartɨˊ nijmérˉ jmiguiʉˊ cuíiˈ˜ laco̱ˈguɨ mɨ˜ fíingˉ co̱o̱ˋ tuˈˊ. 28 Jo̱guɨ cajo̱ nicuǿømˆbaa ˈnʉ́ˈˋ i̱ nʉ́ʉˊ i̱ jnéengˆ mɨ˜ laˈeeˋ. 29 Jo̱guɨ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ, i̱i̱ˋ ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ dsi˜ loguáˆnaˈ, nʉ́ʉˉnaˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e jíngˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e catɨ́ɨngˉ lajɨˋ guiéˉ ˈléˈˋ dseaˋ quiéˉe.”

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes