A A A A A
Bible Book List

Apocalipsis 18 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caˈíngˉ fɨɨˋ Babilonia

18  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e jo̱ —jíngˈˉ Juan— camánˉn jaangˋguɨ ángel i̱ jajgiáangˋ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ.Jo̱ eáamˊ ˈgøngˈˊ i̱ ángel do e quiʉˈrˊ ta˜; jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ catɨsɨ́ɨiñˈˇ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ, dseángˈˉ jloˈˆ cajneáˉ có̱o̱ˈ˜ lají̱i̱ˈ˜ e jɨiñˈˋ do. Jo̱ caféˈrˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ teáˋ lala:

¡Lanab catɨ́ˋ íˈˋ! ¡Lanab catɨ́ˋ íˈˋ e dseángˈˉ niˈíingˉ e fɨɨˋ féˈˋ e ˈgøngˈˊ eáangˊ e siiˋ Babilonia!
¡Co̱ˈ jmangˈˉ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨmˈˆbingˈ i̱ seengˋ do jmɨɨ˜ na,
jo̱ jmangˈˉ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆbaˈ jmóorˋ,
jo̱guɨ lɨ́ɨˊ lafaˈ ˈnʉ́ʉˊ fɨˊ lɨ˜ seángˈˋ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ;
jo̱ e fɨɨˋ jo̱ lɨ́ɨˊ cajo̱ lafaˈ sɨɨˉ jaléngˈˋ i̱ ˈníˈˋ níiˉ i̱ jmóoˋ jmangˈˉ e jaˋ dseengˋ!
Co̱ˈ lajɨɨmˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ nɨcadseáˋ íimˊbre có̱o̱ˈ˜ e lafaˈ méeˊ e jmóoˋ e éeˋ dseaˋ dseeˉ e ˈléerˊ có̱o̱ˈ˜ dseañʉˈˋ dseamɨ́ˋ i̱ o̱ˈ quiáˈrˉ;
jo̱guɨ jaléngˈˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ quiʉˈˊ ta˜ fɨˊ jmɨgüíˋ nɨcaˈéeˋbre dseeˉ cajo̱ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ ˈlɨngˈˆ do.
Jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ jmɨgüíˋ i̱ jmóoˋ ta˜ ˈnɨ́ɨˋ jo̱guɨ ta˜ láaˊ, eáamˊ nicalɨseáˋ cuuˉ quiáˈrˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e nɨcalɨ́ˈrˉ lajeeˇ e nɨcajméerˋ jaléˈˋ ta˜ e ˈléeˊ do.

Jo̱ ngɨ́ˋ jo̱ canúˉu co̱o̱ˋguɨ luu˜ e jáaˊ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ, jo̱ lalab cajíngˈˉ e do:
    Uøøngˋnaˈ e fɨˊ jee˜ fɨɨˋ na, ˈnʉ́ˈˋ dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ quiéˉe,
    jo̱ lajo̱baˈ jaˋ nibeáangˈ˜ dseeˉ yaang˜naˈ e nijméeˆnaˈ ta˜ ˈléeˊ,
    jo̱ lajo̱bɨ cajo̱ jaˋ nitɨ́ngˉnaˈ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e catɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ seengˋ e fɨˊ fɨɨˋ jo̱.
    Dsʉco̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ dseeˉ e nɨcaˈéeˋ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ,
    dseángˈˉ e ñíibˊ eáangˊ e tíiˊ cartɨ́ˋ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ.
    Jo̱ nɨtó̱o̱bˋ dsíiˊ Fidiéeˇ jaléˈˋ dseeˉ e nɨcaˈéeiñˈˋ do,
    jo̱baˈ lana nɨnéebˊ guiʉ́ˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nicuǿˈˉreiñˈ do iihuɨ́ɨˊ uíiˈ˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e jo̱.
    Jo̱ qui˜naˈ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do laco̱ˈguɨ írˋ nɨcajméerˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ jiéngˈˋ,
    jo̱ cuǿøˈ˜naˈr tú̱ˉ ˈléˈˋguɨ iihuɨ́ɨˊ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ e nɨcajméerˋ;
    jo̱ cáangˈ˜naˈ fɨˊ dsíiˊ cuéeˈ˜ huɨ̱́ɨ̱ˊ tú̱ˉ ya̱ˈˊguɨ iihuɨ́ɨˊ e lɨ́ɨˊ lafaˈ méeˊ guíˈˆ,
    jo̱ cuǿøˈ˜naˈr e jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e nɨcacuøˈrˊ dseaˋ jiéngˈˋ lamɨ˜ jéengˊguɨ.
    Jo̱ jmeáangˈ˜naˈr gaˋ jo̱guɨ cuǿøˈ˜naˈr jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ,
    dsʉco̱ˈ lajo̱b calɨˈiiñ˜ ˈñiaˈrˊ e cateáaiñˋ juguiʉ́ˉ fɨˊ jmɨgüíˋ e cajméerˋ ta˜ ˈnɨ́ɨngˋ ˈñiaˈˊ jo̱guɨ e jmiféngˈˊ ˈñiaˈrˊ; co̱ˈ lalab féˈrˋ e jmɨjløngˈˆ ˈñiaˈrˊ:
    “Fɨˊ lab guiing˜ jnea˜ dseángˈˉ laco̱ˈ guiing˜ jaangˋ dseamɨ́ˋ niingˉ i̱ quiʉˈˊ ta˜;
    co̱ˈ jaˋ lɨ́ɨngˊ jnea˜ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ ˈnɨ́ɨˉ,
    jo̱ dseángˈˉ jaˋ e fɨˈíˆ nijáaˊ quiéˉe jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ.”
    Jo̱ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ e jo̱, jo̱baˈ eáamˊ huɨ́ɨngˊ nidsijéeˊ quiáˈrˉ lajeeˇ ta˜jiʉ;
    co̱ˈ eáamˊ niˈíñˈˋ iihuɨ́ɨˊ e cuˈˋ jngaˈˊ jo̱guɨ ninírˋ ooˉ
    jo̱guɨ eáamˊ nilíiñˉ fɨˈíˆ
    jo̱guɨ nicámˋbre có̱o̱ˈ˜ jɨˋ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ lajo̱,
    dsʉco̱ˈ ˈñiaˈˊ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ dseaˋ ˈgøngˈˊ dseaˋ ñíingˊ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ,
    íbˋ dseaˋ nɨcajíngˈˉ e nidsingɨ́ɨngˉ i̱ dseamɨ́ˋ do lajo̱ uíiˈ˜ jaléˈˋ dseeˉ e nɨcaˈéerˋ.

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, jaléngˈˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ quiʉˈˊ ta˜ i̱ cajméeˋ ta˜ ˈléeˊ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseamɨ́ˋ do jo̱guɨ eáangˊ cajmiˈiáangˋ dsíirˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e seaˋ quiáiñˈˉ do, eáamˊ nijmérˉ fɨˈíˆ jo̱guɨ ta˜ quɨˈˊ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ ninírˋ jaléˈˋ jmiñiˇ quiáˈˉ mɨ˜ nɨcáiñˈˋ do. 10 Jo̱ dsʉˈ huíimˉ niˈnángˋ yaaiñ˜ quiáˈˉ i̱ dseamɨ́ˋ do, co̱ˈ ˈgóˈˋbre e ninírˋ lají̱i̱ˈ˜ iihuɨ́ɨˊ e catɨ́ɨiñˈˉ do. Jo̱guɨ yaam˜bɨ jaléngˈˋ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ do féˈrˋ lala:

¡E ngɨ˜ fɨ́ɨbˆ ˈnʉˋ! ¡E ngɨ˜ fɨ́ɨbˆ ˈnʉˋ, fɨɨˋ féˈˋ e laniingˉ ˈgøngˈˊ e siiˋ Babilonia!
Dsʉco̱ˈ co̱o̱ˋ lajeeˇ jali˜ lanab cagüeáˉ iihuɨ́ɨˊ quíiˈˉ.

11 Jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ jmɨgüíˋ i̱ jmóoˋ ta˜ láaˊ jo̱guɨ ta˜ ˈnɨ́ɨˋ, eáamˊ fɨˈíˆ nilíiñˉ co̱ˈ carjɨˋ niquíˈˉbre, dsʉco̱ˈ joˋ jiéˈˋ lɨ˜ seengˋguɨ i̱ nijméˉ ta˜ láaˊ jaléˈˋ e iiñ˜ e nidsiˈnɨɨ˜ quiáˈrˉ do. 12 Dsʉco̱ˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ eáangˊ cajméerˋ ta˜ ˈnɨ́ɨˋ cunéeˇ có̱o̱ˈ˜guɨ cuteeˋ lɨ́ˈˆ lajaléˈˋ cu̱u̱˜ jɨˈˋ e jloˈˆ e ˈmoˈˆ eáangˊ, jo̱guɨ ˈnɨ́ɨrˋ jaléˈˋ ˈmɨˈˊ jloˈˆ e niguoˈˆ eáangˊ jo̱guɨ ˈmɨˈˊ e niungˈˋ có̱o̱ˈ˜guɨ ˈmɨˈˊ e yʉ̱́ʉ̱ˉ e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ ñiˊ e ˈmoˈˆ eáangˊ, jo̱ langɨ́ɨngˉ íimˈ˜ jaléˈˋ ˈmaˋ e jmeafɨɨˋ, jo̱guɨ ˈnɨ́ɨˋbɨr cajo̱ jaléˈˋ e tɨˊ dsíiˊ dseaˋ e lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ yaang˜ maja̱˜ jaléngˈˋ jóˈˋ, jo̱ ˈnɨ́ɨˋbɨr cajo̱ jaléˈˋ e jmɨlɨɨiñ˜ có̱o̱ˈ˜ yaang˜ jaléˈˋ ˈmaˋ e quíingˊ cuuˉ eáangˊ, jo̱ ˈnɨ́ɨˋbɨr cajo̱ jaléˈˋ ñíˆ bronce lɨ́ˈˆ langɨ́ɨngˉ íingˈ˜ cu̱u̱˜ e quíingˊ cuuˉ. 13 Jo̱guɨ jmóorˋ ta˜ ˈnɨ́ɨˋ langɨ́ɨngˉ íingˈ˜ jaléˈˋ ooˋ quiáˈˉ jmiñiˇ jo̱guɨ jaléˈˋ jmɨɨˋ jmeafɨɨˋ, jo̱ ˈnɨ́ɨˋbɨr cajo̱ langɨ́ɨngˉ íingˈ˜ jaléˈˋ méeˊ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ aceite jo̱guɨ fɨ˜ cuɨˈieeˋ, lɨ́ˈˆ langɨ́ɨngˉ íingˈ˜ jaléˈˋ fɨ˜. Jo̱ ˈnɨ́ɨmˋbɨr cajo̱ jaléngˈˋ jóˈˋ i̱ cá̱ˋ lee˜ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ joˈseˈˋ jo̱guɨ jaléngˈˋ cuea˜ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ carreta e jñʉˊreˈ, jo̱ cajméeˋbɨr cajo̱ ta˜ ˈnɨ́ɨngˋ la quie̱ˊguɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ táˈˉ jmóoˋ e jaˋ eeˋ ˈléeiñˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ. 14 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ, lalab nisɨ́ˈrˋ e fɨɨˋ féˈˋ do:

Lajɨˋ e jloˈˆ e lamɨ˜ seaˋ quíiˈˉ do, lajɨˋ e jo̱ nɨsɨˈíimˆ quíiˈˉ lana.
Jo̱guɨ lajɨˋ cuuˉ quíiˈˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e sɨˈíˆ óoˈ˜ fɨˊ jmɨgüíˋ nɨsɨˈíimˆ quíiˈˉ cajo̱.
Jo̱ joˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ e nitíingˈ˜tu̱ˈ jaléˈˋ e jo̱.

15 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ cajméeˋ ta˜ ˈnɨ́ɨˋ jo̱guɨ ta˜ láaˊ jaléˈˋ e jo̱, jo̱guɨ e caˈuíiñˉ dseaˋ seaˋ cuuˉ laˈeáangˊ e fɨɨˋ féˈˋ do, jaléngˈˋ íbˋ i̱ nijmihuíingˉ yaang˜ dsʉˈ uíiˈ˜ e ˈgóˈrˋ lají̱i̱ˈ˜ iihuɨ́ɨˊ e jǿørˉ do. Jo̱ ie˜ jo̱b eáamˊ nijmérˉ ta˜ quɨˈˊ jo̱guɨ ta˜ jmijiuungˇ dsíiˊ, 16 jo̱ lalab niféˈrˋ ie˜ jo̱:

¡E ngɨ˜ fɨ́ɨbˆ ˈnʉˋ, e ngɨ˜ fɨ́ɨbˆ ˈnʉˋ, fɨɨˋ féˈˋ laniingˉ ˈgøngˈˊ e siiˋ Babilonia!
Co̱ˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ lɨnˈˊ lafaˈ jaangˋ dseamɨ́ˋ i̱ quiˈˊ ˈmɨˈˊ niguoˈˆ e jloˈˆ eáangˊ,
jo̱guɨ i̱ quiˈˊ cajo̱ ˈmɨˈˊ e niungˈˋ jo̱guɨ e yʉ̱́ʉ̱ˉ jo̱guɨ i̱ síngˈˋ ˈñiaˈˊ jloˈˆ e quie̱rˊ jaléˈˋ cunéeˇ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ cu̱u̱˜ jíingˋ jɨˈˋ jloˈˆ e quíingˊ cuuˉ eáangˊ.
17 ¡Dsʉˈ co̱o̱ˋ lajeeˇ jali˜ lanab caˈíngˉ lajaléˈˋ e seaˋ quíiˈˉ!

Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ quie̱ˊ jaléˈˋ móoˊ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ có̱o̱ˈ˜ e móoˊ do co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ teáangˈ˜ dsíiˊ móoˊ do cajo̱ i̱ ngɨˊ fɨˊ la fɨˊ na có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ caguieeˉguɨ fɨˊ ni˜ jmɨñíˈˆ, jaléngˈˋ íˋ caˈnáamˉ yaaiñ˜ quiáˈˉ e fɨɨˋ jo̱. 18 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cangárˉ jmiñiˇ quiáˈˉ e nɨcooˋ e fɨɨˋ do, jo̱ lalab canaaiñˋ féˈrˋ e teáˋ eáangˊ:

—Jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ ya̱ˈˊ jaˋ mɨˊ calɨseáˋ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e laniingˉ ˈgøngˈˊ e cǿøngˋ røøˋ có̱o̱ˈ˜ e fɨɨˋ Babilonia do.

19 Jo̱ canaaiñˋ jgiéerˉ ˈleeˋ fɨˊ moguir˜, jo̱ canaaiñˋ quɨˈrˊ dseángˈˉ e lɨjiuung˜ dsíirˊ jo̱ lalab féˈrˋ:
    ¡E ngɨ˜ fɨ́ɨbˆ ˈnʉˋ, e ngɨ˜ fɨ́ɨbˆ ˈnʉˋ, fɨɨˋ féˈˋ e laniingˉ ˈgøngˈˊ!
    Co̱ˈ fɨˊ nab lɨ˜ caˈuíingˉ dseaˋ seaˋ cuuˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ fii˜ jaléˈˋ móoˊ.
    ¡Dsʉˈ lanaguɨ náng co̱o̱ˋ lajeeˇ jalib˜ nɨcaˈíngˉ lajɨˋ e jo̱!
20     Jo̱ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ seengˋnaˈ fɨˊ ñifɨ́ˉ, eáangˊ jmiˈiáangˋ óoˊnaˈ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ
    jo̱guɨ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ
    jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ apóoˆ i̱ siˈíingˆ e niˈˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ;
    jo̱ jmiˈiáangˋ óoˊnaˈ jóng uii˜ e nɨcacuøˊ Fidiéeˇ iihuɨ́ɨˊ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ seengˋ e fɨˊ fɨɨˋ féˈˋ do i̱ eáangˊ cajmeángˈˋ ˈnʉ́ˈˋ gaˋ.

21 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jaangˋ ángel i̱ ˈgøngˈˊ eáangˊ caséerˋ co̱o̱ˋ cu̱u̱˜ ˈlooˋ e lɨ́ɨˊ laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨˊ e cu̱u̱˜ tóoˋ quiáˈˉ lɨ˜ dsirˊ mɨcuɨˈieeˋ, jo̱ e cu̱u̱˜ ˈlooˋ do cabírˋ fɨˊ dsíiˊ jmɨñíˈˆ, jo̱ lalab cajíñˈˉ mɨ˜ cabíˋreˈ do:
    Jo̱ ˈnʉˋ, fɨɨˋ féˈˋ e laniingˉ ˈgøngˈˊ e siiˋ Babilonia, lanab nibíinˈ˜ é̱ˈˋ jmɨɨˋ cajo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ cabíˋ e cu̱u̱˜ ˈlooˋ do,
    jo̱ joˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ e i̱i̱ˋ niníingˉguɨ ˈnʉˋ.
22     Jo̱guɨ jaléˈˋ lúuˊ e bóˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ fɨˊ jee˜ fɨɨˋ na,
    faˈ jaléˈˋ lúuˊ e siiˋ arpa
    có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ lúuˊ táˋ
    jo̱guɨ jaléˈˋ lúuˊ trompéˈˆ,
    joˋ tó̱o̱ˋ jmɨɨ˜ faˈ e ninʉ́ˈˋguɨ e niˈi̱i̱˜ jaléˈˋ e jo̱.
    Jo̱ ie˜ jo̱ joˋ nijnéngˋguɨ jí̱i̱ˈ˜ camɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜,
    o̱ˈguɨ e i̱i̱ˉ e cu̱u̱˜ ˈlooˋ do ninʉ́ˈˋguɨ fɨˊ quiníˈˆ cajo̱.
23     Jo̱guɨ joˋ nilɨjneáˋguɨ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jɨˋ fɨˊ quíiˈˉ,
    o̱ˈguɨ ninʉ́ˈˋguɨ cajo̱ jaléˈˋ juguiʉ́ˉ júuˆ jloˈˆ quiáˈˉ jial mɨ˜ cúngˈˋ dseaˋ guóorˋ fɨˊ quiníˈˆ.
    Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ calɨséngˋ fɨˊ na i̱ cajméeˋ ta˜ láaˊ jo̱guɨ ta˜ ˈnɨ́ɨˋ,
    íbˋ dseaˋ i̱ lamɨ˜ lɨ́ɨngˊ i̱ laniingˉ eáangˊ fɨˊ jmɨgüíˋ.
    Jo̱ ˈnʉbˋ dseaˋ i̱ cajméeˋ ta˜ jmɨgǿøngˋ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ e cajmɨgǿøngˋre có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ ta˜ dseaˋ láangˋ quíiˈˉ.

24 Jo̱guɨ e fɨˊ fɨɨˋ nab cajo̱ lɨ˜ nɨcajnéngˉ jmɨˈøøngˉ jaléngˈˋ yʉ́ʉˈ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ, lɨ́ˈˆ lajaléngˈˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ lɨ́ˈˆ lajaléngˈˋ dseaˋ i̱ cajúngˉ i̱ cajngaˈˊ dseaˋ quiáˈˉ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ jmɨgüíˋ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes