A A A A A
Bible Book List

Apocalipsis 16 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Lají̱i̱ˈ˜ cóoˆ e sɨrǿøngˋ iihuɨ́ɨˊ

16  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, canúˉu co̱o̱ˋguɨ luu˜ teáˋ e jáaˊ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ güeangˈˆ do quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱ lalab jíngˈˉ sɨ́ˈˋ lajɨˋ guiángˉ i̱ ángeles do:

—Güɨlíingˉnaˈ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ jmɨgüíˋ, jo̱ fɨˊ jo̱b nigüɨˈíingˊnaˈ e cóoˆ e lɨ˜ a˜ e iihuɨ́ɨˊ quiáˈˉ e eáangˊ guíingˉ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ.

Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b cangóˉ i̱ ángel laˈuii˜ do, jo̱ cangojiimˆbre e cóoˆ quiáˈrˉ do fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ, jo̱ lajɨɨmˋ dseaˋ i̱ quie̱ˊ e li˜ quiáˈˉ i̱ jóˈˋ dséeˉ laˈuii˜ do jo̱guɨ i̱ cajmiféngˈˊ i̱ diée˜ guóoˈ˜ quiáaˉreˈ do, lajalémˈˋ i̱ dseaˋ íˋ caˈieeiñˋ co̱o̱ˋ íingˈ˜ ˈmiˈˊ e ˈlɨˈˆ e dseángˈˉ eáangˊ gaˋ cuˈˋ.

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, i̱ ángel i̱ catɨ́ˋ gángˉ do cangojiimˆbre e cóoˆ quiáˈrˉ do fɨˊ ni˜ jmɨñíˈˆ, jo̱ ladsifɨˊ lanab caˈuíingˉ jmɨˊ e jmɨɨˋ do laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨˊ jmɨˊ quiáˈˉ jaangˋ dseaˋ i̱ cajngaˈˊ dseaˋ quiáˈˉ, jo̱ co̱o̱ˋ guiˈnábˈˆ cajúngˉ jaléngˈˋ i̱ seengˋ fɨˊ dsíiˊ e jmɨñíˈˆ do.

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, i̱ ángel i̱ catɨ́ˋ gaangˋ do cangojiimˆbre e cóoˆ quiáˈrˉ do fɨˊ lacaangˋ guaˋ jo̱guɨ lacaangˋ lɨ˜ níingˈ˜ jmɨɨˋ, jo̱ ladsifɨˊ lanab caˈuíingˉ jmɨˊ e jmɨɨˋ do.

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, canúˉu e cajíngˈˉ i̱ ángel i̱ jmóoˋ íˋ jaléˈˋ jmɨɨˋ do lala:
    Fidiéeˇ quíˉiiˈ, jaˋ dseeˉ røønˈˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ;
    co̱ˈ nɨcaquidsíˋbaˈ íˈˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ,
    jo̱ ˈnʉbˋ i̱ seengˋ jo̱guɨ nɨseemˋbaˈ cajo̱ lají̱i̱ˈ˜ nʉ́ˈˉguɨ e nitɨro̱o̱ˇ jmɨgüíˋ,
    co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ nɨcajngaiñˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ quíiˈˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ áangˊ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quíiˈˉ malɨɨ˜guɨ eáangˊ,
    jo̱baˈ ˈnʉˋ lana nɨcacuǿøˈ˜baˈre e nɨˈɨ̱́ˈrˋ jmɨˈøøngˉ e laco̱ˈ niˈíñˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨiñˉ.

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, canúˉguɨ́ɨ co̱o̱ˋguɨ luu˜ e jáaˊ fɨˊ nifeˈˋ e jíngˈˉ lala:

—Jábˈˉ, lajo̱b lɨ́ɨˊ, Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ, ˈnʉbˋ dseaˋ i̱ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ jméˆ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ, co̱ˈ nɨcaquidsíˋbaˈ íˈˋ laco̱ˈ catɨ́ɨngˉ jo̱guɨ laco̱ˈ sɨˈíˆ cajo̱.

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, i̱ ángel i̱ catɨ́ˋ quiúungˉ do cangojiiñˆ cóoˆ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ íingˊ ieeˋ, jo̱ ieeˋ cangɨ́ɨiñˋ e quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ e có̱o̱ˈ˜ e jɨˋ e jmijneárˋ do nijɨ̱́iñˉ jaléngˈˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ jmɨgüíˋ. Jo̱baˈ dseángˈˉ co̱o̱ˋ guiˈnábˈˆ eáangˊ cacángˉ dseaˋ; dsʉˈ carˋ jí̱i̱ˈ˜ jo̱ jaˋ caquɨ́ˈˉ jímˈˋbɨ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ o̱ˈguɨ cajmiféiñˈˊ dseaˋ do cajo̱, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ jmangˈˉ júuˆ gaˋguɨb caféˈrˋ uii˜ quiáˈˉ dseaˋ do ie˜ jo̱, doñiˊ faˈ quɨ́ɨbˈ˜ Fidiéeˇ jmɨɨ˜ e nijmihuíiñˉ jaléˈˋ e iihuɨ́ɨˊ do faco̱ˈ mɨ˜ caquɨ́ˈˉ jíngˈˋ yaang˜ i̱ dseaˋ do.

10 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, i̱ ángel i̱ catɨ́ˋ ˈñíingˉ do cajíiñˋ cóoˆ quiáˈrˉ fɨˊ lɨ˜ lɨ́ɨˊ é̱e̱ˆ lɨ˜ guiingˇ i̱ jóˈˋ dséeˉ laˈuii˜ do, jo̱ ladsifɨˊ lanab cangoˈíingˊ lají̱i̱ˈ˜ e quɨ́ɨˈ˜ i̱ jóˈˋ do jmɨɨ˜ e quiʉˈˊreˈ ta˜, jo̱ nʉʉˋ sǿbˈˋ caˈuíingˉ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ lɨ˜ lamɨ˜ quiʉˈˊreˈ ta˜. Jo̱baˈ lajaléngˈˋ dseaˋ canaaiñˋ cuˈrˋ nisɨ́ɨˈrˇ uii˜ e iihuɨ́ɨˊ eáangˊ e cangɨ́ɨiñˈˋ do; 11 jo̱ dsʉˈ carˋ jí̱i̱ˈ˜ jo̱ jaˋ catʉ́ˋbɨr e jmóorˋ jaléˈˋ e gaˋ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ eáangˊguɨ calɨguíimˉbre quiáˈˉ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ, jo̱guɨ féˈˋbɨr jmangˈˉ jaléˈˋ júuˆ gaˋ quiáˈˉ dseaˋ do uíiˈ˜ e caˈíñˈˋ jaléˈˋ e iihuɨ́ɨˊ do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ e ˈmiˈˊ e caˈieeiñˋ do.

12 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, i̱ ángel i̱ catɨ́ˋ jñúungˉ do cajíiñˋ e cóoˆ quiáˈrˉ do fɨˊ lɨ˜ iʉ˜ guaˋ laniingˉ e siiˋ Éufrates, jo̱ ladsifɨˊ lanab calɨquiʉ̱́ˋ jmɨɨˋ e seaˋ e fɨˊ guaˋ jo̱, jo̱ lajo̱baˈ calɨseáˋ fɨˊ e cangɨ́ɨngˊ jaléngˈˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ neáangˊ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈngóoˈ˜ lɨ˜ guoˈˋ ieeˋ.

13 Jo̱ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cangɨ́ˋ e jo̱, camánˉn gaangˋ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ jnéemˉjiʉ la jnéengˉ tee˜, jo̱ caˈuøøngˋneˈ táˈˉ jángˋneˈ fɨˊ moˈooˉ i̱ jóˈˋ guiéˉ mogui˜ do có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ moˈooˉ i̱ jóˈˋ dséeˉ laˈuii˜ do có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ moˈooˉ i̱ jóˈˋ dséeˉ i̱ catɨ́ˋ tú̱ˉ i̱ jmɨcaang˜ i̱ féˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ. 14 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ do i̱ jnéemˉjiʉ la jnéengˉ tee˜ quɨ́ɨˈ˜breˈ jmɨɨ˜ e jmóoˋreˈ jaléˈˋ e li˜ e dsigáˋ dsíiˊ dseaˋ, jo̱ jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ íˋ uøøngˋneˈ e seáangˈˋneˈ lajɨɨngˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ quiʉˈˊ ta˜ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ, jo̱ jmóoˋreˈ lajo̱ e laco̱ˈ nitíñˈˉ do jee˜ co̱o̱ˋ ˈniiˋ, jo̱ jo̱b mɨ˜ nitɨ́ˉ e jmɨɨ˜ e nɨsɨˈíˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ dseaˋ féngˈˊ dseaˋ ñíingˊ i̱ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ jméˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ e niquidsirˊ íˈˋ.

15 Jo̱ lalab cajíngˈˋ Dseaˋ Jmáangˉ: “Quie̱ˋnaˈ cuente e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ ñiing˜ dsíiˊ dseaˋ jmɨgüíˋ mɨ˜ nigáaˊtú̱u̱ caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ jmɨgüíˋ na, lɨ́ˈˆ laco̱ˈ lɨ́ɨˊ mɨ˜ guiéeˊ jaangˋ ɨ̱ɨ̱ˋ i̱ jmóoˋ ɨ̱ɨ̱ˋ. Jo̱baˈ fáˈˋa: juguiʉ́ˉjiʉ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ sɨjnéeˋ dsíiˊ ie˜ jo̱ jo̱guɨ néeˊ guiʉ́ˉ quiáˈrˉ e quiˈˊbre sɨ̱ˈrˆ e laco̱ˈ jaˋ nilíˋ ɨˈˋ lɨ́ɨiñˉ uíiˈ˜ e jaˋ néeˊ guiʉ́ˉ quiáˈrˉ mɨ˜ niguiéeˊ e jmɨɨ˜ jo̱.”

16 Jo̱ ie˜ jo̱, jaléngˈˋ i̱ ˈlɨngˈˆ do i̱ jnéengˉ la jnéengˉ tee˜ caseángˈˊneˈ lajɨɨngˋ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ quiʉˈˊ ta˜ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ e laco̱ˈ nitíñˉ e fɨˊ lɨ˜ siiˋ Armagedón có̱o̱ˈ˜ jmíiˊ hebreo.

17 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e jo̱, i̱ ángel i̱ catɨˊ guiángˉ do cajmɨjøˋbre e cóoˆ quiáˈrˉ do fɨˊ guiáˈˆ güíˋ; jo̱ tɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ güeangˈˆ e siˈˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ guicanʉ́ˈˋ co̱o̱ˋ luu˜ e teáˋ e jáaˊ e fɨˊ lɨ˜ lɨ́ɨˊ é̱e̱ˆ e lɨ˜ guiing˜ i̱ dseaˋ niingˉ i̱ quiʉˈˊ ta˜ do jo̱ féˈˋ lala:

—¡Lanab nɨcatɨ́ˋ íˈˋ e nɨcatóˈˊ lajaléˈˋ!

18 Jo̱baˈ ladsifɨˊ lanab canaangˋ quieˈˋ güɨˈñiሠe teáˋ eáangˊ, jo̱guɨ lɨjɨ˜reˈ cajo̱, jo̱guɨ eáangˊ téeˈ˜ mɨ́ɨˈ˜, jo̱guɨ cajǿˈˋ uǿˉ dseángˈˉ e teáˋ eáangˊ e jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ néeˈ˜ jaˋ mɨˊ cajǿˈˋ lajo̱ lají̱i̱ˈ˜ tɨˊ mɨ˜ calɨséngˋ dseaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ. 19 Jo̱guɨ e fɨɨˋ féˈˋ laniingˉ do ˈnɨˊ dseáˈˉ caˈuíingˉ, jo̱guɨ lajaléˈˋguɨ fɨɨˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ sɨɨˋ cangolíˋ lɨ˜ néeˊ; jo̱guɨb mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ cadseˈˉ dsíiˊ Fidiéeˇ e fɨɨˋ laniingˉ e siiˋ Babilonia do e laco̱ˈ nicuǿˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ seengˋ fɨˊ jo̱ e méeˊ do e niˈɨ́iñˈˋ do laguidseaangˆ e guǿngˈˋ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e casíingˋ Fidiéeˇ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ uíiˈ˜ e eáamˊ nɨsɨguíiñˆ quiáiñˈˉ do. 20 Jo̱ ie˜ jo̱ cangoˈíimˊ lajaléˈˋ uǿˉjiʉ e néeˊ lacaangˋ ni˜ jmɨñíˈˆ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ móˈˋ. 21 Jo̱guɨ cajiʉ́ˈˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ dsíiˊ e cóoˈ˜ eáangˊ e iiˋ lɨ́ɨˊguɨ cuarenta kiil˜ laco̱o̱ˋ. Jo̱baˈ caféˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ jmangˈˉ júuˆ gaˋ uii˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ uíiˈ˜ e caˈíñˈˋ e iihuɨ́ɨˊ e cajiʉ́ˈˋ e dsíiˊ cóoˈ˜ do, dsʉco̱ˈ co̱o̱ˋ iihuɨ́ɨˊ e huɨ́ɨmˊ eáamˊ dseángˈˉ cangárˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes