A A A A A
Bible Book List

Apocalipsis 11 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Gángˉ dseaˋ i̱ tíiˊ ni˜

11  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱ —jíngˈˉguɨ Juan— cangɨ́ɨnˋn co̱o̱ˋ sɨɨˉ e quiáˈˉ guiaˊ íˈˋ e lɨ́ɨˊ lafaˈ co̱o̱ˋ cuɨñíˈˆ, jo̱ canúˉu e lɨɨng˜ i̱i̱ˋ casɨ́ˈˉ jnea˜ lala:

—Ráanˈˉ jo̱ quie̱ˋ e sɨɨˉ guiaˊ íˈˋ na quíiˈˉ jo̱ quié̱e̱ˋ íˈˋ jiéˈˋ jí̱i̱ˈ˜ tíiˊ e guáˈˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ jo̱guɨ jiéˈˋ jí̱i̱ˈ˜ tíiˊ e fɨˊ niféˈˋ quiáˈrˉ cajo̱, jo̱guɨ nijmiˈímˆbaˈ cajo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ dsilíingˉ fɨˊ jo̱ e dsijmiféiñˈˊ Fidiéeˇ. Dsʉˈ lɨfaˈ jie˜ mɨˊ guiáˈˉ íˈˋ fɨˊ siguiˊ quiáˈˉ e guáˈˉ do, co̱ˈ e fɨˊ jo̱ nɨcangɨ́ɨngˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ mɨˊ cuíingˋ Fidiéeˇ e laco̱ˈ dseaˋ íbˋ i̱ nisoˈǿngˈˋ fɨˊ jee˜ fɨɨˋ güeangˈˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ lajeeˇ ˈnɨˊ ji̱i̱ˋ dsíˋ caˈnáˈˆ. Jo̱ jnea˜, Fidiéeˇ, nisɨ́nˉn gángˉ lajeeˇ dseaˋ quiéˉe i̱ tíiˊ ni˜, jo̱ i̱ dseaˋ íˋ quiˈrˊ ˈmɨˈˊ e quiˈˊ dseaˋ mɨ˜ lɨ́ɨiñˊ fɨˈíˆ, jo̱ jneab˜ cajo̱ nicuǿøˆøre e niféˈrˋ cuaiñ˜ quiéˉe lajeeˇ mil doscientos sesenta jmɨɨ˜.

Jo̱ i̱ dseaˋ gángˉ i̱ tíiˊ ni˜ do lɨ́ɨiñˊ lafaˈ lajɨˋ tú̱ˉ e ˈmaˋ olivo có̱o̱ˈ˜guɨ lajɨˋ tú̱ˉ e candeléer˜ do e té̱e̱ˉ fɨˊ quiniˇ Fíiˋnaaˈ dseaˋ néeˊ nirˊ fɨˊ laˈúngˉ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ jmɨgüíˋ. Jo̱ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ iing˜ nijmeángˈˋ gaˋ i̱ dseaˋ gángˉ do, jo̱baˈ i̱ gángˉ do uøøˋ jɨˋ fɨˊ moˈoorˉ jo̱ có̱o̱ˈ˜ e jo̱b jɨ́ɨiñˉ dseángˈˉ conguiaˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níiˉ quiáˈrˉ, jo̱ lajo̱b nijúungˉ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ iing˜ nijmeáiñˈˋ do gaˋ. Jo̱ i̱ dseaˋ gángˉ i̱ tíiˊ ni˜ do ngɨ́ɨmˋbre fɨˊ e laco̱ˈ quɨ́ɨˈr˜ jmɨɨ˜ e jmérˉ e nijnɨ́ɨˉ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ e laco̱ˈ joˋ nitʉ̱́ˋguɨ jmɨ́ɨˊ lajeeˇ e taaiñ˜ e jmóorˋ ta˜ e féˈrˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ cajo̱ seabˋ fɨˊ quiáˈrˉ e líˈrˋ e nijmiˈuíiñˉ jmɨˊ jaléˈˋ jmɨɨˋ, jo̱guɨ seabˋ fɨˊ quiáˈrˉ cajo̱ e nicuǿˈrˉ lajɨɨngˋ dseaˋ jmɨgüíˋ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ iihuɨ́ɨˊ lɨ́ˈˆ jóˈˋ ya̱ˈˊ e calɨˈiiñ˜ lajo̱. Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ catóˈˊ ta˜ quiáˈˉ i̱ dseaˋ gángˉ do e nɨcaféˈrˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ i̱ jóˈˋ ˈlɨngˈˆ i̱ dséeˉ i̱ nigüɨˈɨ́ɨˊ fɨˊ tooˋ nʉʉˋ sǿˈˋ do, íbˋ i̱ nitíngˉ có̱o̱ˈr˜ jo̱guɨ íbˋ i̱ nilíˈˋ írˋ jo̱guɨ nijngaˈˉbingˈ do quiáˈrˉ. Jo̱ i̱ ˈlɨɨ˜ gángˉ do fɨˊ dob nirɨsaaiñ˜ fɨˊ jee˜ ˈnʉ́ʉˊ quiáˈˉ e fɨɨˋ féˈˋ e lɨ˜ catángˉ Fiir˜ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ. Jo̱ e fɨɨˋ jo̱ lɨ́ɨˊ lafaˈ fɨɨˋ Sodoma o̱si lɨ́ɨˊ lafaˈ Egipto é. Jo̱ lajeeˇ ˈnɨˊ jmɨɨ˜ dsíˋ condseáˈˉ niníˋ lajɨɨngˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ fɨɨˋ píˈˆ o̱si fɨˊ fɨɨˋ cóoˈ˜ é, jo̱ laco̱o̱ˋ laco̱o̱ˋ sɨnʉ́ʉˆ jo̱guɨ lacaˈíingˈ˜ lacaˈíingˈ˜ jmíiˊ e féˈˋ dseaˋ, e dob rɨsaang˜ i̱ dseaˋ gángˉ i̱ nɨˈlɨɨng˜ do fɨˊ jee˜ ˈnʉ́ʉˊ. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do jaˋ nicuǿrˉ fɨˊ faˈ e niˈángˉ i̱ dseaˋ i̱ tengˈˊ ˈlɨɨng˜ do. 10 Jo̱ ie˜ jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ eáamˊ nilɨˈiáangˋ dsíirˊ dsʉˈ e nɨcajúngˉ i̱ dseaˋ gángˉ do, jo̱ jmɨɨb˜ nidsitáaiñˈ˜ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e eáamˊ iáangˋ dsíirˊ, jo̱ nicuǿˈˉ rúiñˈˋ jaléˈˋ e iáangˋ dsíirˊ laˈóˈˋ írˋ. Jo̱ nijmérˉ lajo̱ uíiˈ˜ e i̱ dseaˋ gángˉ do eáamˊ jmiguiʉˊ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ cacuøˈrˊ jaléngˈˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ jmɨgüíˋ.

11 Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ cangɨ́ˋ e ˈnɨˊ jmɨɨ˜ dsíˋ condseáˈˉ do, Fidiéeˇ cajméerˋ e cají̱bˈˊtu̱ i̱ dseaˋ gángˉ i̱ tíiˊ ni˜ do, jo̱ caráamˉtu̱iñˈ do caléˈˋ catú̱ˉ; jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ cangáˉ e cají̱ˈˊtu̱iñˈ do, dsíngˈˉ cafǿiñˈˊ. 12 Jo̱ i̱ dseaˋ gángˉ do canúurˉ co̱o̱ˋ luu˜ teáˋ e jáaˊ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ jo̱ lalab guicajíngˈˉ e luu˜ do:

—¡Huɨ́ɨˉnaˈ fɨˊ la!

Jo̱baˈ lajo̱b cajméeiñˈˋ do, cajgóoˉbre e quíiñˈ˜ jee˜ cabøø˜ jníiˊ, jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ˈníˈˋ níiˉ quiáˈrˉ cangáˉbre jaléˈˋ e jo̱. 13 Jo̱ ladsifɨˊ lajo̱b cajǿˈˋ uǿˉ e eáangˊ, jo̱ có̱o̱ˈ˜ e jo̱b cajléngˈˉ guóoˈ˜ uǿˉ jo̱ caˈímˉ caquiúungˈ˜jiʉ e fɨɨˋ jo̱, co̱ˈ caquɨ́bˈˉ jaléˈˋ ˈnʉ́ʉˊ jo̱ guiéˉ mil dseaˋ cajúngˉ. Jo̱guɨ lají̱i̱ˈ˜ i̱ jaˋ cajúngˉ có̱o̱ˈ˜ e jo̱, eáamˊ cafǿiñˈˊ, jo̱ jo̱guɨb mɨ˜ canaaiñˋ e jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ dseaˋ guiing˜ ñifɨ́ˉ.

14 Jo̱ casúumˉjiʉ e iihuɨ́ɨˊ e catɨ́ˋ tú̱ˉ do; dsʉˈ joˋ huǿøˉ dséˉguɨ e nijáaˊ e iihuɨ́ɨˊ e catɨ́ˋ ˈnɨˊ do.

Mɨ˜ caˈi̱i̱ˉ lúuˊ trompéˈˆ e catɨ́ˋ guiéˉ do

15 Jo̱ co̱o̱bˋ mɨ˜ cajiʉ́ʉˉ i̱ ángel i̱ catɨ́ˋ guiángˉ do lúuˊ trompéˈˆ quiáˈrˉ, jo̱ jo̱b mɨ˜ tɨˊ lɨ˜ canʉ́ˈˋ jmiguiʉˊ luu˜ e teáˋ eáangˊ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ jo̱ lalab nʉ́ˈˋ guicajíngˈˉ:
    Lanab catɨ́ˋ íˈˋ e Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ,
    co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ jó̱o̱rˊ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ casíiñˋ do,
    niquiʉ́ˈrˉ ta˜ fɨˊ latøøngˉ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ jmɨgüíˋ, jo̱ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜ nijmérˉ lajo̱.

16 Jo̱guɨ lajɨˋ guiequiúungˋ i̱ yʉ́ʉˈ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ i̱ neáangˊ é̱e̱ˆ quiáˈˉ fɨˊ quiniˇ laco̱ˈ guiing˜ Fidiéeˇ ˈñiaˈrˊ, lajɨɨmˋ i̱ dseaˋ cǿøngˈ˜ do catúuiñˊ cartɨˊ cajnúuˉ nir˜ fɨˊ ni˜ uǿˉ, jo̱ lajo̱b cajmiféiñˈˊ Fidiéeˇ 17 jo̱ féˈrˋ:

Cuǿøˉnaaˈ ˈnʉˋ guiˈmáangˈˇ, Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ,
ˈnʉˋ dseaˋ féngˈˊ dseaˋ ñinˈˊ i̱ quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ jméˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ,
jo̱ ˈnʉˋ dseaˋ i̱ seengˋ lají̱i̱ˈ˜ latɨˊ malɨˈˋ lají̱i̱ˈ˜ nʉ́ˈˉguɨ e nitɨro̱o̱ˇ jmɨgüíˋ jo̱guɨ cajo̱ cartɨˊ lana,
jo̱guɨ i̱ nijáaˊtu̱ caléˈˋ catú̱ˉ,
dsʉco̱ˈ ˈnʉˋ nɨcangɨ́ɨmˋbaˈ e tɨɨnˈˋ e quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ,
jo̱guɨ latɨˊ lanab nɨcanaanˈˉ e quiʉ́ˈˋ ta˜.
18 Jo̱ lajalémˈˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ jmɨgüíˋ eáamˊ nɨcalɨguíiñˉ quíiˈˉ;
jo̱ dsʉˈ lanab catɨ́ˋ íˈˋ e nijmiguíingˆ uøˈˊ uii˜ quiáˈrˉ cajo̱,
jo̱guɨ lanab cajo̱ catɨ́ˋ íˈˋ e niquidsiˈˋ íˈˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nɨcajúngˉ;
jo̱guɨ lanab catɨ́ˋ íˈˋ e nicuǿˈˆ guiéeˆ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ cajméeˋ ta˜ quíiˈˉ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quíiˈˉ
co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ calɨ́ngˉ dseaˋ quíiˈˉ i̱ cajmɨˈgóˋ ˈnʉˋ, nañiˊ su dseaˋ i̱ niingˉ o̱si jaˋ niiñˉ é.
Jo̱guɨ lanab catɨ́ˋ íˈˋ cajo̱ e niˈíim˜baˈ jaléngˈˋ i̱ nɨcaˈléeˊ,
jaléngˈˋ i̱ nɨcacuøˊ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ jmɨgüíˋ.

19 Jo̱ ngɨ́ˋ jo̱, jo̱guɨb canaˊ e guáˈˉ quiáˈˉ Fidiéeˇ e siˈˊ fɨˊ ñifɨ́ˉ, jo̱guɨ fɨˊ dsíiˊ jo̱b siˈˊ e guóoˊ e sɨlɨɨngˇ e lɨ˜ sɨˈmaˇ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ tɨguaˇ quiáˈˉ Fidiéeˇ. Jo̱ lajeeˇ jo̱ dsíngˈˉ lɨjɨ˜ güɨˈñiáˆ, jo̱guɨ dsíngˈˉ niiˋ, jo̱ téeˈ˜ mɨ́ɨˈ˜ eáangˊ cajo̱, jo̱guɨ cajǿˈˋ uǿˉ, jo̱ dseángˈˉ dsíiˊ e cóobˈ˜ cajiʉ́ˈˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ cajo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes