Apoi mi-a zis: „S-a terminat! Eu sunt Alfa şi Omega[a], Începutul şi Sfârşitul. Celui ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii.

Read full chapter

Footnotes

  1. Apocalipsa 21:6 Vezi nota de la 1:8