A A A A A
Bible Book List

Apocalipsa 11 Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Cei doi martori

11 Mi-a fost dată o trestie asemenea unui băţ şi mi s-a spus: „Ridică-te şi măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul şi pe cei ce se închină acolo! Curtea exterioară a Templului s-o laşi la o parte şi să n-o măsori, pentru că ea a fost dată neamurilor, care vor călca în picioare Cetatea Sfântă timp de patruzeci şi două de luni[a]. Le voi da celor doi martori ai mei autoritatea să profeţească o mie două sute şaizeci de zile[b], îmbrăcaţi în sac.“ Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice care stau înaintea Domnului pământului. Dacă cineva vrea să le facă rău, din gurile lor iese foc care-i mistuie pe duşmanii lor. Deci, dacă vrea cineva să le facă rău trebuie să fie omorât în acest fel. Ei au autoritatea să închidă cerul, ca să nu mai cadă ploaie în zilele profeţiei lor. Ei au autoritate peste ape, ca să le transforme în sânge, şi să lovească pământul cu orice fel de urgie, cât de des doresc ei. Când îşi vor fi terminat de depus mărturia, fiara care se ridică din Adânc va purta război cu ei, îi va învinge şi-i va omorî. Cadavrele lor vor zăcea pe strada marii cetăţi, care, în mod figurat[c], este numită „Sodoma“ şi „Egipt“[d], unde a fost răstignit şi Domnul lor. Oameni din orice popor, seminţie, limbă şi neam se vor uita la cadavrele lor timp de trei zile şi jumătate şi nu vor da voie ca acestea să fie puse în mormânt. 10 Locuitorii pământului se vor bucura de ei, vor sărbători şi îşi vor trimite daruri unii altora, căci aceşti doi profeţi îi chinuiseră pe locuitorii pământului. 11 Dar după trei zile şi jumătate, o suflare de viaţă de la Dumnezeu a intrat în ei, şi ei s-au ridicat în picioare; şi o mare frică i-a cuprins pe cei ce i-au văzut. 12 Apoi ei au auzit un glas puternic din cer, care le-a spus: „Suiţi-vă aici!“ Şi ei s-au suit în cer, într-un nor, în timp ce duşmanii lor se uitau la ei. 13 Chiar în ceasul acela a avut loc un mare cutremur şi s-a prăbuşit a zecea parte din cetate. Şapte mii de oameni au murit în acel cutremur, iar cei care au rămas s-au înfricoşat şi au dat slavă Dumnezeului cerului.

14 Al doilea „vai“ s-a dus. Iată că al treilea „vai“ vine repede.

A şaptea trâmbiţă

15 Al şaptelea înger a sunat din trâmbiţă. Şi în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau:

„Împărăţia lumii a devenit Împărăţia Domnului nostru
    şi a Cristosului[e] Său;
        iar El va împărăţi în vecii vecilor!“

16 Cei douăzeci şi patru de bătrâni care şedeau pe tronurile lor înaintea lui Dumnezeu au căzut cu feţele la pământ şi I s-au închinat lui Dumnezeu, 17 zicând:

„Îţi mulţumim Ţie, Doamne, Dumnezeule Atotputernic,
    Care eşti şi Care erai,
pentru că Ţi-ai luat puterea Ta cea mare
    şi ai început să împărăţeşti!
18 Neamurile erau mânioase,
    dar a venit mânia Ta,
a venit timpul ca morţii să fie judecaţi,
    a venit timpul să dai răsplată robilor Tăi, profeţii,
sfinţilor şi celor ce se tem de Numele Tău,
    celor mici şi celor mari
şi a venit timpul să-i distrugi pe cei ce au distrus[f] pământul!“

19 Apoi a fost deschis Templul lui Dumnezeu din cer şi în interiorul Templului a fost văzut Chivotul Legământului. Şi au fost fulgere, sunete[g], tunete, cutremur şi grindină mare.

Footnotes:

  1. Apocalipsa 11:2 Trei ani şi jumătate
  2. Apocalipsa 11:3 Patruzeci şi două de luni sau trei ani şi jumătate
  3. Apocalipsa 11:8 Lit.: duhovnicesc
  4. Apocalipsa 11:8 Sodoma şi Egipt sunt simboluri ale imoralităţii şi, respectiv, ale opresiunii, în VT (vezi Gen. 19:4-11 şi Is. 1:10; Ex. 1:11-14)
  5. Apocalipsa 11:15 Sau: Mesiei; atât Cristos (greacă), cât şi Mesia (ebraică şi aramaică) înseamnă Cel care este uns
  6. Apocalipsa 11:18 sau: corupt; termenul tradus cu distrus are şi sensul de corupt, fiind posibil un joc de cuvinte cu cele două sensuri (vezi Gen. 6:11, „Pământul era corupt“ (ebr.: tişahet); v. 13, „le voi distruge (ebr.: maşhita)“
  7. Apocalipsa 11:19 Sau: voci
Nouă Traducere În Limba Română (NTLR)

Nouă Traducere În Limba Română (Holy Bible, New Romanian Translation) Copyright © 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes