Al cincilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi am văzut o stea[a] care a căzut din cer pe pământ; i-a fost dată cheia pasajului[b] spre Adânc[c]. A deschis pasajul spre Adânc, şi din pasaj a ieşit fum, ca fumul dintr-un cuptor mare. Soarele şi văzduhul s-au întunecat din cauza fumului din pasaj. Din fum au ieşit pe pământ lăcuste, cărora le-a fost dată o putere ca puterea pe care o au scorpionii pământului. Li s-a spus să nu facă rău nici ierbii de pe pământ, nici vreunei plante verzi şi nici vreunui copac, ci doar oamenilor care nu au pe frunţile lor sigiliul lui Dumnezeu. Nu li s-a dat voie să-i omoare, ci doar să-i chinuiască timp de cinci luni[d]. Chinul pe care-l provocau era precum chinul provocat de un scorpion când înţeapă un om. În zilele acelea oamenii vor căuta moartea, dar nu o vor găsi. Vor dori să moară, dar moartea va fugi de ei.

Înfăţişarea lăcustelor era asemenea unor cai pregătiţi pentru război, iar pe capete aveau ceva ca nişte coroane care păreau de aur. Feţele lor erau ca nişte feţe de oameni; aveau părul ca părul de femeie şi dinţii ca de leu, aveau platoşe ca nişte platoşe de fier, iar zgomotul făcut de aripile lor era ca zgomotul multor care trase de cai care aleargă în război. 10 Aveau cozi, ca scorpionii, şi ace, şi în cozile lor le stătea puterea de a face rău oamenilor timp de cinci luni. 11 Îl aveau ca împărat pe îngerul Adâncului. În ebraică, numele lui este „Abadon“, iar în greacă are numele de „Apolion“[e].

12 Primul „vai“ s-a dus. Iată că mai vin încă două „vaiuri“.

13 Al şaselea înger a sunat din trâmbiţă. Şi am auzit un glas venind dintre (cele patru)[f] coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu, 14 spunându-i celui de-al şaselea înger care avea trâmbiţa: „Eliberează-i pe cei patru îngeri care sunt legaţi la Râul cel Mare, adică Eufrat[g]!“ 15 Cei patru îngeri, care erau pregătiţi pentru ora, ziua, luna şi anul acela, au fost eliberaţi ca să omoare a treia parte din oameni. 16 Numărul călăreţilor cavaleriei era de douăzeci de mii de ori zece mii[h]; am auzit numărul lor. 17 Iată cum am văzut în viziune caii şi pe cei care-i călăreau: aveau platoşe de un roşu aprins, albastru vineţiu şi galben ca pucioasa. Capetele cailor erau ca şi capetele de lei, iar din gurile lor ieşeau foc, fum şi pucioasă. 18 A treia parte din oameni a fost omorâtă prin aceste trei urgii, şi anume prin focul, fumul şi pucioasa care ieşeau din gurile cailor. 19 Puterea cailor era în gurile şi în cozile lor, căci cozile lor erau asemenea şerpilor, având capete cu care făceau rău.

20 Oamenii care au mai rămas, şi anume cei care nu au fost omorâţi de aceste urgii, nu s-au pocăit de lucrările mâinilor lor, acelea de a nu se mai închina demonilor şi idolilor de aur, argint, bronz, piatră şi lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. 21 Şi nu s-au pocăit nici de crimele lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de desfrânarea lor şi nici de furturile lor.

Footnotes

  1. Apocalipsa 9:1 Aici cu referire la un înger (vezi 1:20; 20:1)
  2. Apocalipsa 9:1 Lit.: puţului; şi în v. 2
  3. Apocalipsa 9:1 Lit.: Abis, loc de detenţie pentru duhurile rele şi pentru Satan; în LXX însă termenul grecesc abyssos traduce ebraicul tehom (adânc, vezi Gen. 1:2; 7:11); peste tot în carte
  4. Apocalipsa 9:5 Probabil durata de viaţă a acestor lăcuste sau cea a sezonului secetos
  5. Apocalipsa 9:11 Atât Abadon, cât şi Apolion înseamnă Distrugătorul
  6. Apocalipsa 9:13 Unele mss importante şi timpurii nu conţin termenul grecesc pentru patru
  7. Apocalipsa 9:14 Eufratul a marcat, în istoria Israelului, graniţa dintre acesta şi marii săi duşmani, Asiria şi Babilon; vezi Is. 8:5-8
  8. Apocalipsa 9:16 Vezi nota de la 5:11