Cele şapte vase ale mâniei lui Dumnezeu

16 Am auzit un glas puternic spunându-le din Templu celor şapte îngeri: „Duceţi-vă şi vărsaţi pe pământ cele şapte vase ale mâniei lui Dumnezeu!“

Primul s-a dus şi şi-a vărsat vasul pe pământ. Şi peste oamenii care aveau semnul fiarei şi se închinaseră imaginii ei a venit o rană urâtă şi dureroasă.

Al doilea şi-a vărsat vasul în mare. Şi ea s-a făcut ca sângele unui om mort, iar toate vietăţile care erau în mare au murit.

Al treilea şi-a vărsat vasul în râuri şi în izvoarele apelor. Şi ele s-au transformat în sânge. L-am auzit pe îngerul apelor spunând:

„Tu eşti drept – Tu, Cel Care eşti şi Care erai, Tu, Cel Sfânt –
    pentru că ai judecat aceste lucruri[a].
Fiindcă ei au vărsat sângele sfinţilor şi al profeţilor,
    le-ai dat şi Tu să bea sânge!
Sunt vrednici de aceasta!“

Şi am auzit altarul spunând:

„Da, Doamne, Dumnezeule Atotputernic,
    judecăţile Tale sunt adevărate şi drepte!“

Al patrulea şi-a vărsat vasul peste soare. Şi soarelui i s-a dat să-i pârjolească pe oameni cu foc. Oamenii au fost pârjoliţi de căldura lui arzătoare şi au blasfemiat Numele lui Dumnezeu, Cel Care are autoritate peste aceste urgii. Şi nu s-au pocăit şi nu I-au dat slavă.

10 Al cincilea şi-a vărsat vasul peste tronul fiarei. Şi împărăţia ei a fost acoperită de întuneric. Oamenii şi-au muşcat limbile de durere 11 şi L-au blasfemiat pe Dumnezeul cerului din cauza durerilor şi a bubelor lor. Şi nu s-au pocăit de faptele lor.

12 Al şaselea şi-a vărsat vasul peste Râul cel Mare, Eufratul. Şi apa lui a secat, ca să fie pregătit drumul regilor de la răsărit.

13 Am văzut trei duhuri necurate, ca nişte broaşte, ieşind din gura balaurului, din gura fiarei şi din gura profetului fals. 14 Acestea sunt duhuri de demoni, care fac semne şi se duc la regii întregii lumi ca să-i adune pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Atotputernic.

15 „Iată, Eu vin ca un hoţ. Ferice[b] de cel ce veghează şi îşi păzeşte hainele ca să nu umble gol, şi oamenii să nu-i vadă ruşinea.“

16 I-au adunat în locul numit în ebraică „Armaghedon[c].

17 Al şaptelea şi-a vărsat vasul în văzduh. Şi din Templu, de la tron, s-a auzit un glas puternic spunând: „S-a terminat!“ 18 Au avut loc fulgere, sunete[d] şi tunete şi a fost un mare cutremur, un cutremur aşa de mare cum n-a mai fost de când este omul pe pământ. 19 Cetatea cea mare s-a rupt în trei părţi, iar cetăţile neamurilor s-au prăbuşit. Dumnezeu Şi-a amintit de marele Babilon ca să-i dea paharul cu vinul mâniei Lui aprinse. 20 Orice insulă a dispărut, iar munţii n-au mai fost găsiţi. 21 Din cer a căzut peste oameni o grindină mare, cu boabe care cântăreau aproape un talant[e]. Din cauza urgiei cu grindina, oamenii L-au blasfemiat pe Dumnezeu, pentru că fusese o urgie foarte grea.

Footnotes

  1. Apocalipsa 16:5 Sau: pentru că ai judecat astfel
  2. Apocalipsa 16:15 Vezi nota de la 1:3
  3. Apocalipsa 16:16 Armaghedon (ebr.: Harmaghedon) înseamnă în ebraică muntele (de lângă) Meghido; în VT Meghido a fost scena a numeroase bătălii decisive (vezi Jud. 5:19-20; 2 Regi 9:27; 2 Cron. 35:20-24), devenind un simbol al bătăliei decisive în care forţele răului vor fi învinse
  4. Apocalipsa 16:18 Sau: voci
  5. Apocalipsa 16:21 Aproximativ 30 kg