Îngerii cu ultimele şapte urgii

15 Am văzut în cer un alt semn mare şi minunat: erau şapte îngeri, având ultimele şapte urgii, întrucât cu ele ia sfârşit mânia lui Dumnezeu. Am văzut ceva ca o mare de sticlă amestecată cu foc şi pe cei ce au învins fiara, imaginea ei şi numărul numelui ei, stând lângă marea de sticlă, cu harfele lui Dumnezeu. Ei cântau cântecul lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântecul Mielului, spunând:

„Mari şi minunate sunt lucrările Tale,
    Doamne, Dumnezeule Atotputernic,
drepte şi adevărate sunt căile Tale,
    Împărate al neamurilor!
Cine nu se va teme, Doamne,
    şi cine nu va slăvi Numele Tău?!
Numai Tu eşti sfânt,
    şi toate neamurile vor veni
şi se vor închina înaintea Ta,
    pentru că faptele Tale drepte au fost descoperite!“

După toate acestea, m-am uitat, şi în cer era deschis Templul, Cortul Mărturiei. Din Templu au ieşit şapte îngeri care aveau şapte urgii, îmbrăcaţi în haine de in curat, strălucitor, şi fiind încinşi împrejurul pieptului cu brâie de aur. Una dintre cele patru fiinţe vii le-a dat celor şapte îngeri şapte vase de aur, pline cu mânia Dumnezeului Care este viu în vecii vecilor. Templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu şi din puterea Sa. Nimeni nu putea să intre în Templu, până când nu se vor fi sfârşit cele şapte urgii ale celor şapte îngeri.