Femeia şi balaurul

12 În cer s-a văzut un semn mare: o femeie învăluită în soare, având luna sub picioare, iar pe cap o coroană de douăsprezece stele, era însărcinată şi striga în durerile şi suferinţa naşterii. În cer s-a văzut un alt semn: iată că un balaur[a] mare, roşu, cu şapte capete şi zece coarne, având pe capete şapte diademe, a târât cu coada lui a treia parte din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care urma să nască, pentru ca, atunci când copilul se va naşte, să-l mănânce. Ea a născut un fiu, un băiat, care are să conducă toate neamurile cu un sceptru de fier. Copilul ei a fost răpit la Dumnezeu, la tronul Său. Iar femeia a fugit în deşert, unde avea un loc pregătit de Dumnezeu, pentru ca acolo să poată fi hrănită timp de o mie două sute şaizeci de zile[b].

În cer a avut loc un război. Mihail şi îngerii lui s-au războit cu balaurul. Balaurul şi îngerii lui s-au războit şi ei, dar nu au putut învinge şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Marele balaur a fost aruncat, şi anume şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satan, cel care înşală întreaga omenire, a fost aruncat pe pământ, iar împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. 10 Apoi am auzit în cer un glas puternic spunând:

„Acum au venit mântuirea, puterea,
    Împărăţia Dumnezeului nostru
        şi autoritatea Cristosului[c] Său,
căci acuzatorul[d] fraţilor noştri a fost aruncat,
    a fost aruncat cel care îi acuza înaintea Dumnezeului nostru zi şi noapte.
11 Ei l-au învins prin sângele Mielului
    şi prin cuvântul mărturiei lor;
        ei nu şi-au iubit viaţa, chiar până la moarte.
12 De aceea, bucuraţi-vă ceruri
    şi voi, cei ce locuiţi în ele!
Vai de voi, pământ şi mare,
    pentru că diavolul a coborât la voi
cuprins de o mare furie,
    fiindcă ştie că are puţin timp!“

13 Când balaurul a văzut că a fost aruncat pe pământ, a urmărit-o pe femeia care născuse băiatul. 14 Femeii i s-au dat două aripi mari de vultur, ca să zboare în deşert, în locul pregătit pentru ea, unde să fie hrănită o vreme, vremi şi jumătatea unei vremi[e], departe de faţa şarpelui. 15 Şarpele a aruncat din gura lui apă, ca un râu, după femeie, pentru ca s-o ducă râul, 16 dar pământul a venit în ajutorul femeii; şi-a deschis gura şi a înghiţit râul pe care-l aruncase balaurul din gură. 17 Atunci balaurul s-a mâniat pe femeie şi s-a dus să poarte război cu rămăşiţa seminţei[f] ei, cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus. 18 Apoi a stat[g] pe ţărmul mării.

Footnotes

  1. Apocalipsa 12:3 În VT creaturile mitice ca balaurul sunt folosite în sens metaforic pentru a-i descrie pe vrăjmaşii lui Dumnezeu (vezi Ps. 74:14; Is. 27:1; Eze 29:3)
  2. Apocalipsa 12:6 Patruzeci şi două de luni sau trei ani şi jumătate
  3. Apocalipsa 12:10 Vezi nota de la 11:15
  4. Apocalipsa 12:10 Vezi nota de la 2:9
  5. Apocalipsa 12:14 Trei ani şi jumătate sau patruzeci şi două de luni, sau o mie două sute şaizeci de zile
  6. Apocalipsa 12:17 Sau: urmaşilor
  7. Apocalipsa 12:18 Unele mss şi versiuni mai târzii conţin: am stat