Add parallel Print Page Options

Lammet og skriftrullen med sju segl

Videre så jeg at han som satt på tronen, hadde en skriftrull i den høyre hånden. Teksten sto på begge sidene og rullen var forseglet med sju segl. En betydningsfull engel spurte med kraftig stemme: ”Hvem er verdig til å bryte seglet og åpne skriftrullen?” Ingen i hele himmelen, på jorden eller under jorden hadde fullmakt til åpne skriftrullen og lese den. Jeg gråt av skuffelse, etter som det ikke var en eneste som var verdig til åpne skriftrullen og lese den.

Da sa en av de 24 lederne i himmelen til meg: ”Gråt ikke, for løven av Juda stamme, arvingen til kong Davids trone,[a] har vunnet seier. Han kan bryte de sju seglene og åpne skriftrullen.”

Da så jeg opp og fikk se et lam[b]. Det sto for tronen midt blant de fire levende skikkelsene og de 24 lederne i himmelen. Det så ut som om det hadde blitt slaktet. Det hadde sju horn og sju øyne. Disse er symboler for Guds sju[c] Ånder, som har blitt sendt ut over hele jorden. Lammet steg fram til ham som satt på tronen og tok imot skriftrullen fra hans høyre hånd. Da Lammet tok imot skriftrullen, falt de fire skikkelsene og de 24 lederne i himmelen ned for Lammet og hyllet det. Alle hadde hver sin harpe og holdt en skål av gull som var fylt med røkelse. Dette er et symbol på de bønnene og den tilbedelsen som er blitt sendt opp fra dem som tilhører Gud. De sang en ny sang med denne teksten:

”Du er verdig til å ta skriftrullen og bryte seglene på den,
    du har blitt slaktet,
med din død og ditt blod har du kjøpt menneskene fri til Gud
    fra alle stammer, språk, folk og land.
10 Du har gjort alle til et nytt folk som tilhører Gud,
    slik at de kan tjene ham som prester og regjere på jorden.”

11 Så hørte jeg et stort kor av engler. Jeg fikk se at de sto rundt tronen og de fire skikkelsene og de 24 lederne i himmelen. De var så mange at det var umulig å telle alle. 12 De sang med en enorm kraft:

”Verdig er Lammet som ble slaktet.
    Vi hyller og ærer ham for hans makt, rikdom, visdom og styrke.
Han vil vi lovsynge.”

13 Så hørte jeg at alt det skapte i himmelen, på jorden, under jorden og i havet rope:

”Lovsangen, æren, herligheten og makten
    tilhører ham som sitter på tronen og Lammet i all evighet.”

14 De fire skikkelsene sa: ”Ja, det er sant!”[d] Og de 24 lederne i himmelen falt ned og tilba.

Footnotes

  1. 5:5 Løven av Juda og arvingen til Davids trone er titler på Messias, den lovede kongen. Det handler altså om Jesus.
  2. 5:6 Lammet er et bilde på Jesus. Se Jesaja 53:7 og Johannes sin fortelling om Jesus 1:29.
  3. 5:6 Sju var det fullkomne tallet. Guds sjufoldige Ånd, på gresk: Guds sju ånder kan være en måte å beskrive Guds fullkomne Ånd, eller de mange forskjellige måtene som Guds Ånd virker på.
  4. 5:14 I grunnteksten: Amen!