Israels förödelse

(A) Jag såg Herren stå vid altaret,

        och han sade:
    Slå till pelarhuvudena
        så att trösklarna skakar,
    och låt spillrorna falla
        över huvudet på dem alla.
    Dem som är kvar
        ska jag döda med svärd.
    Ingen av dem ska kunna fly,
        ingen av dem ska kunna
            rädda sig.
(B) Även om de bröt sig in i dödsriket
    skulle min hand
        hämta dem därifrån,
    även om de steg upp till himlen
        skulle jag störta ner dem därifrån.
(C) Även om de gömde sig
        på toppen av Karmel[a]
    skulle jag hitta dem där
        och hämta ner dem.
    Även om de gömde sig
        för min blick på havets botten
    skulle jag där befalla ormen
        att bita dem.
(D) Även om de gick i fångenskap
        framför sina fiender
    skulle jag där befalla svärdet
        att komma och döda dem.
    Och jag ska fästa min blick på dem
        till deras olycka
            och inte till deras lycka.

(E) Herren Gud Sebaot
    rör vid jorden och den smälter,
        och alla dess invånare sörjer.
    Hela jorden höjer sig som Nilen
        och sjunker åter
            som Egyptens flod.
(F) Han bygger sin sal i himlen
        och grundar sitt valv över jorden,
    han kallar på havets vatten
        och öser ut det över jordens yta –
    Herren är hans namn.

(G) Är ni inte som nubierna
    i mina ögon, ni Israels barn?
        säger Herren.
    Förde jag inte Israel
        upp ur Egyptens land,
    filisteerna från Kaftor[b]
        och arameerna från Kir?
(H) Se, Herren Guds ögon
        är emot detta syndiga rike,
    och jag ska utplåna det
        från jordens yta.
    Ändå vill jag inte utplåna
        Jakobs hus helt,
            säger Herren.
För se, jag befaller att Israels hus
    ska sållas bland alla hednafolk
        som man siktar i ett såll.
    Inte minsta korn[c]
        ska falla till marken.
10 (I) Alla syndare i mitt folk
        ska dö för svärd, de som säger:
    ”Olyckan når oss inte,
        den kommer inte i närheten
            av oss.”

Löfte om upprättelse

11 (J) På den dagen ska jag resa upp
        Davids fallna hydda,
    mura igen dess sprickor
        och resa upp dess ruiner.
    Jag ska bygga upp den
        som i forna dagar,[d]
12 (K) så att de kan ta i besittning
    vad som är kvar av Edom
        och av alla hednafolk
    över vilka mitt namn har nämnts,
        säger Herren som gör detta.

13 (L) Se, dagar ska komma, säger Herren,
    då plöjaren ska följa
        skördemannen i spåren
    och druvtramparen
        såningsmannen,
    då bergen ska drypa av druvsaft
        och alla höjder flöda över.
14 (M) Jag ska göra slut
        på mitt folk Israels fångenskap.
    De ska bygga upp ödelagda städer
        och få bo i dem,
    de ska plantera vingårdar
        och få dricka vinet från dem,
    de ska anlägga trädgårdar
        och få äta deras frukt.
15 (N) Jag ska plantera dem
        i deras eget land.
    De ska inte mer ryckas upp
        ur det land som jag gett dem,
    säger Herren din Gud.

Footnotes

  1. 9:3 Karmel   Bergsrygg vid Israels kust i nordväst som höjer sig 550 meter över vattenytan.
  2. 9:7 Kaftor   Filisteerna kom till Gazaremsan på 1200-talet f Kr från Kreta och andra medelhavsöar.
  3. 9:9 Inte minsta korn   Såll brukar släppa igenom stoft och bevara sädeskornen (jfr Luk 22:31). Annan översättning: ”Inte en sten” (grövre såll under antiken kan ha fungerat tvärtom).
  4. 9:11f Citeras av Jakob i Apg 15:16f som profetia om hur hedningarna inlemmas i tron på Kristus. Att uttala sitt namn över något innebar ägande och beskydd (jfr Jak 2:7).