Israel har mognat för dom

Detta lät Herren Gud mig se: Jag såg en korg med mogen frukt. (A) Han sade: ”Vad ser du, Amos?” Jag svarade: ”En korg med mogen frukt.” Då sade Herren till mig: ”Slutet har kommit för mitt folk Israel. Jag ska inte skona dem igen. (B) Sångerna i borgen ska på den dagen övergå i klagan, säger Herren Gud. Döda kroppar i mängd ska i tysthet kastas överallt.”

(C) Hör detta,
        ni som trampar på den fattige
    och vill göra slut på de svaga[a]
        i landet,
(D) ni som säger:
    ”När är nymånadsdagen slut
        så vi får sälja säd,
    och sabbaten
        så vi får öppna kornboden?
    Då ska vi minska efa-måttet[b]
        och höja priset
    och fuska med vågen
        så att den ljuger.
(E) Då ska vi köpa de utblottade
        för pengar
    och den fattige för ett par skor,
        och sälja spillet som säd.”

Herren har svurit vid Jakobs stolthet:
    Aldrig ska jag glömma
        någon av deras gärningar.
(F) Skulle inte landet darra
        när sådant sker,
    och skulle inte alla dess invånare
        sörja?
    Skulle inte hela landet
        höja sig som Nilen
    och röras upp och åter sjunka[c]
        som Egyptens flod?

(G) Det ska ske på den dagen,
        säger Herren Gud,
    att jag ska låta solen
        gå ner vid middagstid
    och lägga landet i mörker
        mitt på ljusa dagen.
10 (H) Jag ska förvandla era högtider
        till sorg
    och alla era sånger
        till klagovisor.
    Jag ska klä allas höfter med säcktyg
        och göra alla huvuden skalliga.
    Jag ska låta det bli
        som när man sörjer ende sonen
    och låta det sluta som en bitter dag.

11 (I) Se, dagar ska komma,
        säger Herren Gud,
    då jag sänder hunger i landet –
        inte en hunger efter bröd,
            inte en törst efter vatten,
    utan efter att höra Herrens ord.
12 De ska irra omkring från hav till hav
    och springa hit och dit
        från norr till öster
    för att söka efter Herrens ord,
        men de ska inte finna det.
13 På den dagen
        ska vackra unga kvinnor
    och unga män tyna bort av törst,
14 (J) de som svär vid Samarias skam[d]
    och säger: ”Leve din gud, Dan!”
        och ”Leve vägen
            till Beer-Sheba!”[e]
    De ska falla och inte resa sig mer.

Footnotes

  1. 8:4 svaga   Andra handskrifter: ”ödmjuka”.
  2. 8:5 efa-måttet   Ca 22 liter. De som sålde med snåla mått lurade till sig pengar (jfr Ords 11:1, 20:10).
  3. 8:8 höja sig som Nilen … åter sjunka   Vattenståndet i Nilen steg ca tio meter under september-oktober varje år innan Assuandammen byggdes år 1970.
  4. 8:14 Samarias skam   Syftar förmodligen på den kananeiska fruktbarhetsgudinnan Ashera (jfr 2 Kung 17:30). Annan översättning: ”Ashima i Samarien”, en syrisk avgud som började införas vid denna tid.
  5. 8:14 Dan … Beer-Sheba   Israels mest avlägsna norra och södra ort, jfr ”från Smygehuk till Treriksröset”. Båda städerna hyste avgudaaltaren (1 Kung 12:29, 2 Kung 23:8, Amos 5:5).

Bible Gateway Sponsors