Add parallel Print Page Options

Ytterligare syner och domsutsagor

Detta är vad Herren, Herren, visade mig: en korg med mogen frukt. Han frågade: ”Vad ser du, Amos?” Jag svarade: ”En korg med mogen frukt.” Då sa Herren: Tiden är nu mogen för mitt folk Israel. Jag vill inte skona dem längre.

Den dagen, säger Herren, Herren, ska sångerna i palatset förvandlas till klagan. Döda kroppar ska ligga utslängda överallt. – Tystnad![a]

Lyssna, ni som trampar på de fattiga
    och vill utplåna de förtryckta i landet!

Ni säger:

”När är nymånadsfesten över,
    så att vi kan sälja säd,
och sabbaten,
    så att vi kan öppna vetesmagasinet?”
Då ska vi minska måtten,
    höja priserna
    och fuska med vikterna,
köpa de fattiga för silver
    och de hjälpbehövande för ett par skor
    och sälja spillsäden som vete.

Herren har svurit vid Jakobs stolthet: ”Aldrig ska jag glömma något av vad de gjort!

Skulle inte jorden skälva för det här
    och alla som bor där sörja?
Skulle inte hela jorden höja sig som Nilen[b],
    röras upp och sjunka igen, som Egyptens flod?

Den dagen, säger Herren, Herren,

ska jag låta solen gå ner vid middagstid
    och lägga jorden i mörker mitt på dagen.
10 Jag ska förvandla era fester till sorg
    och era sånger till klagan.
Jag ska klä allas höfter i säcktyg
    och raka allas huvuden.
Jag ska låta det bli som sorgetiden efter den ende sonen
    och låta det sluta som en bitter dag.

11 Den tid kommer, säger Herren, Herren,
    när jag sänder hungersnöd över landet,
inte en hunger efter bröd, inte en törst efter vatten,
    utan efter att få höra Herrens ord.
12 De ska irra från hav till hav,
    driva omkring från norr till öster
och söka efter Herrens ord
    utan att finna det.

13 Den dagen ska vackra flickor och unga män
    mattas av törst,
14 de som svär vid Samariens skuld
    och säger: ’Så sant din gud lever, Dan!’
och: ’Så sant Beer Shevas starkhet[c] lever!’
    De ska falla för att aldrig mer resa sig.”

Footnotes

  1. 8:3 I versens senare del är grundtextens innebörd osäker.
  2. 8:8 Egentligen ljuset; översättningen här följer bl.a. Septuaginta.
  3. 8:14 Det hebreiska ordets betydelse är osäker, men det syftar uppenbarligen på någon form av avgud.