Gräshopporna

Detta lät Herren Gud mig se:

Han skapade gräshoppor när sommargräset började växa upp, sommargräset efter kungsslåttern[a]. När de hade slukat allt grönt i landet sade jag: ”Herre, Herre, förlåt! Hur ska Jakob kunna bestå, han som är så liten?” (A) Då ångrade Herren detta. ”Det ska inte ske”, sade Herren.

Elden

Detta lät Herren Gud mig se:

Jag såg att Herren Gud kallade på elden för att utföra hans sak. Och elden förtärde det stora djupet och höll på att förtära landet. (B) Då sade jag: ”Herre Gud, sluta! Hur ska Jakob kunna bestå, han som är så liten?” Då ångrade Herren detta. ”Inte heller detta ska ske”, sade Herren Gud.

Sänklodet

(C) Detta lät han mig se:

Jag såg Herren stå på en lod[b]rät mur med ett lod i sin hand. (D) Och Herren sade till mig: ”Vad ser du, Amos?” Jag svarade: ”Ett lod.” Då sade Herren: ”Se, jag ska hänga upp ett lod mitt ibland mitt folk Israel. Jag ska inte skona dem en gång till.

(E) Isaks offerhöjder ska bli ödelagda och Israels helgedomar förstörda, och mot Jerobeams hus ska jag resa mig med svärdet.”

Amos och prästen i Betel

10 (F) Amasja, prästen i Betel, sände bud till Israels kung Jerobeam och lät säga: ”Amos konspirerar mot dig mitt ibland Israels folk. Landet står inte ut med allt hans ordande, 11 för Amos har sagt: Jerobeam ska dö för svärd och Israel ska föras bort i fångenskap från sitt land.”

12 (G) Och Amasja sade till Amos: ”Du siare, ge dig i väg och fly till Juda land. Tjäna ditt levebröd där och profetera där! 13 I Betel får du inte profetera mer, för det är en kunglig helgedom[c] och ett rikets tempel.” 14 (H) Amos svarade Amasja: ”Jag är ingen profet, ingen profetlärjunge[d]. Jag är boskapsherde och odlar mullbärsfikon[e]. 15 (I) Men Herren tog mig från hjorden och Herren sade till mig: Gå och profetera för mitt folk Israel. 16 (J) Så hör nu Herrens ord:

Du säger:

    Profetera inte mot Israel
        och tala inte mot Isaks hus.
17 (K) Därför säger Herren så:
    Din hustru ska bli
        en prostituerad i staden,
    dina söner och döttrar
        ska falla för svärd,
    din jord ska utskiftas
        med mätsnöre.
    Själv ska du dö i ett orent land,
        och Israel ska föras bort
            i fångenskap från sitt land.”

Footnotes

  1. 7:1 kungsslåttern   Kanske en skatt i hö för kungens vagnshästar (jfr 1 Sam 8:11f, 1 Kung 9:19).
  2. 7:7 lod   Ett mätsnöre med en blytyngd i änden som visar om en byggd mur är ”lodrät”.
  3. 7:13 kunglig helgedom   Betels tempel var instiftat av nordrikets kungar för politiska syften (1 Kung 12:27f) och stod i opposition mot Guds tempel i Jerusalem (2 Krön 11:13f).
  4. 7:14 profetlärjunge   Medlem i organiserad grupp av yrkesprofeter (se t ex 2 Kung 2, 4: 38, 6:1 etc).
  5. 7:14 mullbärsfikon   En enklare sort av fikon som fungerade som fattigmansmat.