Gräshopporna

Detta lät Herren, Herren mig se:

Jag såg gräshoppor skapas när sommargräset började växa upp. Det var sommargräset efter kungsslåttern. När de hade ätit upp allt grönt i landet sade jag: "Herre, Herre, förlåt! Hur skall Jakob kunna bestå, han som är så obetydlig?" Då ångrade Herren detta. "Det skall inte ske", sade Herren.

Elden

Detta lät Herren, Herren mig se:

Jag såg att Herren, Herren kallade på elden för att utföra hans sak. Och elden förtärde det stora djupet och höll på att förtära landet. Då sade jag: "Herre, Herre, sluta! Hur skall Jakob kunna bestå, han som är så obetydlig?" Då ångrade Herren detta. "Inte heller detta skall ske", sade Herren Herren.

Sänklodet

Detta lät han mig se:

Jag såg Herren stå på en lodrät mur, och i sin hand höll han ett blylod. Och Herren sade till mig: "Vad ser du, Amos?" Jag svarade: "Ett blylod." Då sade Herren: "Se, jag skall hänga upp ett blylod mitt ibland mitt folk Israel. Jag skall inte skona dem ytterligare en gång.

Isaks offerhöjder skall bli ödelagda och Israels helgedomar förstörda och mot Jerobeams hus skall jag resa mig upp med svärdet."

Amos och prästen i Betel

10 Amasja, prästen i Betel, sände bud till Jerobeam, Israels kung, och lät säga: "Amos har anstiftat en sammansvärjning mot dig mitt i Israel. Landet härdar inte ut med allt hans ordande. 11 Ty så har Amos sagt: Jerobeam skall dö genom svärd och Israel skall föras bort i fångenskap från sitt land."

12 Och Amasja sade till Amos: "Du siare, gå din väg och fly till Juda land. Tjäna där ditt levebröd och profetera där! 13 Men i Betel får du inte profetera mer, för det är en kunglig helgedom och ett rikets tempel." 14 Amos svarade Amasja: "Jag är inte en profet, en yrkesprofet.[a] Jag är en boskapsherde som lever av mullbärsfikon. 15 Men Herren tog mig från hjorden och Herren sade till mig:

Gå och profetera för mitt folk Israel.
16 Så hör nu Herrens ord. Du säger:
    Profetera inte mot Israel
och tala inte mot Isaks hus.
17 Därför säger Herren så:
    Din hustru skall bli en hora i staden,
dina söner och döttrar skall falla för svärd,
din jord skall utskiftas med mätsnöre.
Själv skall du dö i ett orent land,
    och Israel skall föras bort i fångenskap från sitt land."

Footnotes

  1. Amos 7:14 yrkesprofet Ordagrant: "profetson".