Add parallel Print Page Options

Tre syner: gräshoppor, eld och lod

Detta är vad Herren, Herren, visade mig: Han höll på att samla ihop svärmar av gräshoppor när gräset åter började spira efter den andra slåttern. Detta var gräset efter kungens slåtter. När de hade ätit upp all vegetation i landet sa jag: ”Min Herre, Herre, förlåt! Hur ska Jakob kunna bestå, som ju är så litet!” Då ångrade sig Herren angående detta. ”Det ska inte ske,” sa Herren.

Detta är vad Herren, Herren, visade mig: Herren, Herren kallade på en dom med en eld. Den torkade upp det stora djupet och höll på att förtära marken. Då sa jag: ”Herre, sluta, Herre! Hur ska Jakob kunna bestå, som ju är så litet!” Då ångrade sig Herren angående detta. ”Det ska inte ske,” sa Herren.

Detta är vad han visade mig: Herren stod bredvid en lodrät mur med ett lod[a] i sin hand. Och Herren frågade mig: ”Vad är det du ser, Amos?” Jag svarade: ”Ett lod.” Då sa Herren: ”Jag ska pröva mitt folk med ett lod. Nu ska jag inte skona det längre.

Isaks offerplatser ska förstöras,
    Israels helgedomar läggas i ruiner,
och jag ska resa mig upp
    mot Jerobeams ätt med svärd.”

Amos och prästen i Betel

10 Amasja, prästen i Betel, sände bud till kung Jerobeam av Israel: ”Amos håller på med en konspiration mot dig mitt ibland israeliterna. Landet kan inte stå ut med vad han säger. 11 Han säger nämligen:

’Jerobeam ska dö för svärd
    och Israel föras bort i fångenskap från sitt land.’ ”

12 Amasja sa till Amos: ”Gå din väg, du siare, försvinn till Juda! Där kan du tjäna ditt levebröd med att profetera! 13 Men i Betel får du inte profetera mer, för det är kungens helgedom och rikets tempel.”

14 Amos svarade Amasja: ”Jag är inte en profet, en yrkesprofet, utan en herde som plockar mullbärsfikon.[b] 15 Men Herren förde mig bort från hjorden och sa till mig: Gå och profetera för mitt folk Israel. 16 Så hör nu vad Herren säger: Du säger:

’Profetera inte mot Israel!
    Predika inte mot Isaks ätt!’

17 Herren säger därför:

’Din hustru ska bli prostituerad i staden,
    dina söner och döttrar falla för svärd
och din mark mätas och delas upp.
    Du själv ska dö på oren mark,
och Israel ska föras bort till exil från sitt land.’ ”

Footnotes

  1. 7:7 ff. Det hebreiska ordets exakta betydelse är osäker och symboliken därmed svårtolkad. Muren tycks stå för folket, och Herrens ”lod” visar att bland dem finns mycket som inte står rätt till.
  2. 7:14 Grundtextens ord för yrkesprofet är profetson. Kanske kan plockar översättas odlar; det hebreiska ordets innebörd är osäker. Det framkommer inte klart av Amos svar om han talar i presens eller i förfluten tid.