Folkets brist på gudsfruktan

Ve de trygga på Sion,

        de självsäkra på Samarias berg,
    de förnämsta i det främsta folket
        som Israels hus vänder sig till!
(A) Dra bort till Kalne och se efter,
    gå därifrån till Stora Hamat
        och sedan ner till filisteernas Gat.
    Är de bättre än rikena här,
        eller är deras område
            större än ert område?

(B) Ni skjuter ifrån er den onda dagen
    men låter våldet härska hos er.
(C) Ni vilar på divaner av elfenben
        och latar er[a] på era bäddar.
    Ni äter lamm ur hjorden
        och kalvar från gödstallet.
(D) Ni skrålar till harpans ljud
    och tänker ut nya musikinstrument
        som David.
Ni dricker vin ur stora skålar[b]
    och smörjer er med
        de finaste oljorna,
    men bekymrar er inte
        om Josefs skada.
Därför ska de nu vara först
        att föras bort i fångenskap.
    Då är det slut med skrålet
        från dem som latade sig.

(E) Herren Gud
    har svurit vid sig själv,
        säger Herren Gud Sebaot:
    Jag avskyr Jakobs stolthet
        och hatar hans borgar.
    Jag ska utlämna staden
        med allt som finns i den.

Och det ska ske att om tio män lämnas kvar i samma hus, ska de alla dö. 10 (F) När en släkting och likbrännare[c] vill ta ut benen ur huset och ropar till den som är inne i huset: ”Har du någon mer där?” och han svarar: ”Ingen”, så ska han säga: ”Tyst! Herrens namn får inte nämnas[d].”

11 För se, på Herrens befallning

    ska det stora huset slås i stycken
        och det lilla huset i spillror.
12 (G) Springer hästar på klippor
        eller plöjer man där med oxar?
    Men ni har förvandlat rätten
        till gift
    och rättfärdighetens frukt
        till malört.
13 (H) Ni gläder er över Lo-Debar
        och säger:
    ”Har vi inte intagit Karnajim[e]
        med vår egen kraft?”

14 (I) För se, ni av Israels hus, jag ska uppväcka ett folk mot er, säger Herren Gud Sebaot. Och de ska ansätta er från infartsvägen mot Hamat ända till Arabasänkan[f].

Footnotes

  1. 6:4 latar er   Annan översättning (så Septuaginta): ”festar”.
  2. 6:6 stora skålar   Gyllene dryckesskålar är kända från Assyrien. Sådana skålar användes annars i Israel för att samla upp offerdjurens blod (jfr Sak 9:15).
  3. 6:10 likbrännare   Annan översättning: ”liksmörjaren” (jfr Joh 19:40). Kroppar kremerades normalt inte i Israel.
  4. 6:10 HERRENS namn får inte nämnas   En försäkran underströks ofta med eden ”så sant HERREN lever” (jfr t ex Rut 3:19, Hos 4:15), vilket nu undveks av rädsla.
  5. 6:13 Lo-Debar … Karnajim   Orter strax öster om Jordanfloden som nyligen hade erövrats av kung Jerobeam II (2 Kung 14:25). Orden betyder ”ingenting” och ”två horn”, vilket symboliserar styrka.
  6. 6:14 Hamat … Arabasänkan   Israels östra gräns (från norr till söder), nyligen utvidgad enligt en profetia av Jona (2 Kung 14:25).

Bible Gateway Sponsors