En sorgesång

(A) Hör dessa ord som jag tar upp som en sorgesång över er, ni av Israels hus:

”Fallen är hon och reser inte sig mer,
        jungfrun Israel!
    Hon ligger övergiven på sin mark.
        Ingen finns
            som hjälper henne upp.”
För så säger Herren Gud:
    Den stad där tusen brukade dra ut
        ska ha hundra kvar,
    och den där hundra brukade dra ut
        ska ha tio kvar för Israels hus.

Kallelse till omvändelse

(B) Så säger Herren till Israels hus:
    Sök mig så ska ni leva.
(C) Men sök inte Betel,
    gå inte till Gilgal
        och dra inte bort till Beer-Sheba[a],
    för Gilgal ska föras bort
        i fångenskap
    och av Betel ska inget bli kvar.
(D) Sök Herren så ska ni leva.
    Annars ska han drabba Josefs hus[b]
        likt en eld som förtär,
    och ingen kan släcka den
        så att Betel räddas.

(E) Ni förvandlar rätten till malört
    och slår rättfärdigheten
        till marken.
(F) Han som har gjort
        Sjustjärnorna och Orion,
    han som förvandlar
        det djupa mörkret[c] till morgon
    och gör dagen mörk
        som natten,
    han som kallar på havets vatten
        och öser ut det över jorden –
    Herren är hans namn.
Han låter fördärv blixtra över
        starka fästen[d],
    fördärv drabba befästa borgar.

10 (G) De hatar den som försvarar det rätta
        i porten
    och avskyr den som talar sanning.
11 (H) Hör därför,
        ni som trampar på den fattige
    och tar ifrån honom hans säd
        som skatt:
    Ni bygger hus av huggen sten
        men ska inte bo i dem,
    ni planterar ljuvliga vingårdar
        men ska inte dricka deras vin,
12 (I) för jag vet att era brott är många
        och era synder talrika,
    ni som förtrycker den rättfärdige
        och tar mutor
    och hindrar de fattiga
        att få rätt i porten.[e]
13 Därför tiger den förståndige
        i denna tid,
    för det är en ond tid.

14 (J) Sök det goda och inte det onda,
        så att ni får leva.
    Då ska Herren Gud Sebaot
        vara med er,
    så som ni säger att han är.
15 (K) Hata det onda och älska det goda
        och låt rätten härska i porten.
    Kanske ska Herren Gud Sebaot
        vara nådig mot dem som är kvar
            av Josef.

16 (L) Därför säger
        Herren Gud Sebaot, Herren:
    På alla torg ska man höra klagan,
        på alla gator ska man säga:
            ”Oj, oj!”
    Bonden ska man mana till sorg,
        och dem som kan
            sjunga sorgesång till klagan.
17 (M) I alla vingårdar ska man höra klagan,
    för jag ska gå fram mitt ibland er,
        säger Herren.

Herrens dag

18 (N) Ve dem som längtar
    efter Herrens dag!
        Varför längtar ni efter den?
    Herrens dag är mörker
        och inte ljus.
19 (O) Det blir som när man flyr
        för ett lejon men möter en björn,
    och som när man kommer hem
        och stöder handen mot väggen
            och blir biten av en orm.
20 Ja, Herrens dag är mörker
        och inte ljus,
    becksvart utan en strimma av ljus.

21 (P) Jag hatar era fester, jag föraktar dem,
        jag tål inte era högtider.
22 (Q) För även om ni offrar
    både brännoffer och matoffer åt mig
        har jag ingen glädje i dem,
    jag vill inte se era gemenskapsoffer
        av gödkalvar.
23 Ta bort dina sångers buller ifrån mig,
        jag vill inte höra ditt strängaspel.
24 Men låt rätten flöda fram som vatten
    och rättfärdigheten
        som en ständigt rinnande ström.

25 (R) Var det åt mig ni frambar
        slaktoffer och matoffer
    under de fyrtio åren i öknen,
        ni av Israels hus?[f]
26 (S) Ni bar[g] Sickut, er kung[h],
        och Kijjun, er guds stjärna[i],
    era gudabilder som ni gjort åt er.
27 Men jag ska föra er i fångenskap
        bortom Damaskus,[j]
    säger han vars namn är
        Herren Gud Sebaot.

Footnotes

  1. 5:5 Beer-Sheba   Ett stort altare från kungatiden har grävts fram här vid landets södra gräns, ca 7 mil sydväst om Jerusalem. Det avskaffades troligen som avgudaaltare (jfr 8:14) av Hiskia på 710-talet f Kr (2 Kung 18:4).
  2. 5:6 Josefs hus   Nordriket (se Jos 17:14f, 18:5).
  3. 5:8 djupa mörkret   Annan översättning: ”dödsskuggan” (jfr Ps 23:4).
  4. 5:9 starka fästen   Annan översättning: ”de mäktiga”.
  5. 5:12 hindrar de fattiga att få rätt i porten   Annan översättning: ”visar bort de fattiga i porten”.
  6. 5:25f Citeras av Stefanus i Apg 7:42f.
  7. 5:26 Ni bar   Annan översättning: ”Ni ska bära” (under assyrisk fångenskap, jfr vers 27).
  8. 5:26 Sickut, er kung   Annan omvokaliserad översättning: ”Moloks tält” (så Septuaginta, jfr Apg 7:43). Både Sickut och Kijjun är omvokaliseringar av de assyriska gudarna Sakkut och Kewan. Vokalerna i-u har hämtats från hebr. shiqqúts, ”vidrighet”.
  9. 5:26 er guds stjärna   De båda avgudarna förknippades med planeten Saturnus.
  10. 5:27 fångenskap bortom Damaskus   Nordrikets stammar fördes bort till Assyrien 722 f Kr (1 Kung 17:23).