En klagosång och kallelse till omvändelse

Hör följande ord som jag vill stämma upp likt en klagosång över er, ni av Israels hus:

"Fallen är hon och kan inte mer stiga upp,
jungfrun Israel!
    Hon ligger övergiven på sin egen mark.
Ingen finns som reser henne upp."
Ty så säger Herren, Herren:
    Den stad som tusen brukade dra ut ifrån,
skall få hundra kvar,
    och den som hundra brukade dra ut ifrån,
skall få tio kvar, för Israels hus.

Så säger Herren till Israels hus:
    Sök mig och ni skall leva.
Men sök inte Betel,
    kom inte till Gilgal
och gå inte till Beer-Sheba,
    ty Gilgal skall föras bort i fångenskap,
och av Betel skall inget bli kvar.
Sök Herren och ni skall leva.
    Annars skall han komma över Josefs hus
likt en eld som förtär,
    och ingen kan släcka den
så att Betel räddas.

Ni förvandlar rätten till malört
    och slår ner rättfärdigheten till marken.
Han är den som har gjort Sjustjärnorna och Orion,
han som förvandlar djupa mörkret till morgon
och gör dagen mörk som natten,
    han som kallar på havets vatten
och häller ut det över jorden -
    Herren är hans namn.
Han är den som låter fördärv blixtra fram över de mäktiga,
så att fördärv drabbar befästa borgar.

10 De hatar den som i porten försvarar det rätta
och den som talar sanning avskyr de.
11 Hör därför, ni som trampar på den fattige
och tar ifrån honom hans säd som skatt:
Ni bygger hus av huggen sten
    men skall inte få bo i dem,
ni planterar ljuvliga vingårdar
    men skall inte få dricka vin från dem.
12 Ty jag vet att era överträdelser är många
och era synder talrika,
    ni som förtrycker den rättfärdige
och tar mutor
    och i porten hindrar de fattiga att få rätt.
13 Därför tiger den förståndige i denna tid,
ty det är en ond tid.

14 Sök det goda och inte det onda,
    så att ni får leva.
Då skall Herren, härskarornas Gud,
    vara med er,
så som ni säger att han är.
15 Hata det onda och älska det goda
    och låt rätten härska i porten.
Kanske skall Herren, härskarornas Gud,
vara nådig mot Josefs kvarleva.

16 Därför säger Herren, härskarornas Gud, Herren:
På alla torg skall klagan höras,
    och på alla gator skall man säga: "Ve, ve!".
Mannen på åkern skall man uppmana till sorg,
och till klagan dem som kan sjunga sorgesång.
17 I alla vingårdar skall klagan höras,
ty jag skall gå fram mitt ibland er,
    säger Herren.

Herrens dag

18 Ve dem som längtar efter Herrens dag!
Varför längtar ni efter den?
    Herrens dag är mörker och inte ljus.
19 Det blir som när någon flyr för ett lejon,
men möter en björn,
    och som, när han kommer hem,
stöder handen mot väggen
    och blir biten av en orm.
20 Ja, Herrens dag är mörker och inte ljus,
tjockt mörker utan en strimma av ljus.

21 Jag hatar era fester, jag föraktar dem,
jag tål inte era högtider.
22 Ty om ni än offrar åt mig både brännoffer och matoffer,
finner jag ingen glädje i dem,
    era gemenskapsoffer av gödda kalvar vill jag inte se.
23 Tag bort ifrån mig dina sångers buller!
Ditt strängaspel vill jag inte höra.
24 Låt rätten flöda fram som vatten
    och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström.

25 Bar ni fram åt mig slaktoffer och matoffer
under de fyrtio åren i öknen,
    ni av Israels hus?
26 Bar ni då Sickut, er kung och Kijjun,[a] er guds stjärna,
era gudabilder som ni gjort åt er?
27 Jag skall föra er i fångenskap bortom Damaskus,
säger han vilkens namn är Herren, härskarornas Gud.

Footnotes

  1. Amos 5:26 Sickut . . . Kijjun De assyrisk-babyloniska gudarna Sakkut och Kewan uttalas här med vokalerna från det hebreiska ordet shiqquts = "vederstygglighet" för att ange det vederstyggliga med avgudar.