(A) Hör detta ord,

        ni Bashans kor[a]
            på Samarias berg,
    ni kvinnor som förtrycker de svaga
        och krossar de fattiga,
    ni som säger till era män:
        ”Hämta hit så vi får dricka!”
(B) Herren Gud har svurit
        vid sin helighet:
    Se, dagar ska drabba er
        då man hämtar er med krokar
    och vad som är kvar av er
        med fiskkrokar.[b]
(C) Då ska ni komma ut,
    var och en genom närmaste
        öppning i muren,
    och drivas bort till Hermon,
        säger Herren.

Israels förhärdelse

(D) Gå till Betel och synda,
        till Gilgal och synda ännu mer.
    Bär fram era slaktoffer
        på morgonen,
    era tionden på tredje dagen.
(E) Bränn syrat bröd[c] som lovoffer,
    ropa ut frivilliga offer,
        kungör dem,
    för sådant älskar ni ju,
        ni Israels barn,
            säger Herren Gud.

(F) Jag lät er gå med tomma magar[d]
        i alla era städer
    och lät er sakna bröd
        på alla era orter.
    Ändå har ni inte vänt om till mig,
        säger Herren.
(G) Jag höll tillbaka regnet för er,
    när det ännu var tre månader kvar
        till skördetiden.
    Jag lät det regna över en stad
        men inte över en annan.
    En åker fick regn,
        den som inte fick regn
            torkade bort.
(H) Två, tre städer stapplade
        till samma stad
    för att få vatten att dricka,
        men kunde inte släcka sin törst.
    Och ändå har ni inte
            vänt om till mig,
        säger Herren.

(I) Jag slog er med sot och rost[e].
    Era många trädgårdar, vingårdar,
        fikonträd och olivträd
            åt gräshopporna upp.
    Och ändå har ni inte vänt om
        till mig, säger Herren.

10 (J) Jag sände pest bland er
        som i Egypten.
    Jag dödade era unga män med svärd
        och lät era hästar tas som byte.
    Stanken av era fallna skaror
        lät jag stiga upp i er näsa.
    Och ändå har ni inte
        vänt om till mig, säger Herren.

11 (K) Jag lät ödeläggelse drabba er,
    som när Gud ödelade
        Sodom och Gomorra.
    Ni var som en brand,
        ryckt ur elden.
    Och ändå har ni inte
        vänt om till mig, säger Herren.

12 (L) Därför ska jag göra så
        med dig, Israel,
    och eftersom jag ska göra så
        med dig,
    så bered dig att möta din Gud, Israel.
13 (M) För se, han som formar bergen
        och skapar vinden[f]
    och förkunnar sina tankar
        för människan,
    han som gör gryningen till mörker
        och går fram över jordens höjder –
    Herren Gud Sebaot
        är hans namn.

Footnotes

  1. 4:1 Bashans kor   Herden Amos liknar Samarias rika kvinnor vid landets mest välgödda kor, som betade på Bashan eller nuvarande Golanhöjderna.
  2. 4:2 krokar … fiskkrokar   Syftar antingen på mindre metkrokar eller större hakar och harpuner.
  3. 4:5 Brännsyrat bröd   Förbjudet enligt 3 Mos 2:11. Liknas i NT vid synd (Luk 12:1, 1 Kor 5:6f).
  4. 4:6 tomma magar   Ordagrant: ”rena tänder”.
  5. 4:9 sot och rost   Sädessjukdomar som orsakades av ökenvindar och svampangrepp.
  6. 4:13 vinden   Annan översättning: ”anden” (jfr Joh 3:8).

Bible Gateway Sponsors