Add parallel Print Page Options

Israel har inte återvänt till Herren

Hör detta, ni Bashans kor[a]
    som bor på Samarias berg,
ni kvinnor som förtrycker de svaga
    och krossar de fattiga,
ni som säger till era män:
    ”Kom med något att dricka!”
Herren, Herren har svurit
    vid sin helighet:
”Det ska komma en tid
    då man ska driva iväg er med oxpikar
och de sista av er med metkrokar.[b]
    Då ska ni var och en gå ut
genom närmaste hål i muren,
    ni ska kastas ut mot Hermon,[c] säger Herren.

Israels förhärdelse

Gå till Betel och synda,
    till Gilgal, och begå ännu mer synd!
Bär fram era offer på morgonen
    och ert tionde på tredje dagen.
Bränn syrat bröd som tackoffer
    ropa och skryt om era frivilliga offer,
för det är ju vad ni, israeliter, älskar! säger Herren, Herren.
Jag gav er tomma magar[d]
    i alla era städer,
jag lät er sakna bröd
    på alla era orter.
Ändå vände ni inte tillbaka till mig, säger Herren.

Jag höll också tillbaka regnet för er
    ända till tre månader före skördetiden.
Jag lät det regna över en stad
    men inte över en annan.
Det regnade på en åker
    men inte på en annan,
som då torkade ut.
    Från den ena staden efter den andra
stapplade man bort till en enda stad
    för att hämta dricksvatten,
men det fanns aldrig tillräckligt.
    Ändå vände ni inte tillbaka till mig, säger Herren.

Många gånger lät jag era skördar drabbas av mjöldagg och mögel.
    Era många vingårdar[e] och trädgårdar,
era fikonträd och olivträd åt gräshopporna upp.
    Ändå vände ni inte tillbaka till mig, säger Herren.

10 Jag sände plågor till er
    som en gång i Egypten.
Jag dödade era unga män med svärd,
    och jag lät era hästar tas som byte.
Jag fyllde era näsor
    med likstanken från ert läger.
Ändå vände ni inte tillbaka till mig, säger Herren.

11 Jag lät ödeläggelse drabba er
    på samma sätt som Guds ödeläggelse
av Sodom och Gomorra.
    Ni var som en brand ryckt ur elden.
Ändå vände ni inte tillbaka till mig, säger Herren.

12 Därför ska jag göra så med dig, Israel.
    Och när jag nu ska göra så med dig,
bered dig därför, Israel, att möta din Gud!

13 För se, han som formar bergen,
    skapar vinden
och förkunnar för människan sina tankar,
    han som gör morgonrodnaden till mörker
och går fram över jordens höjder,
    Herren, härskarornas Gud, är hans namn.

Footnotes

  1. 4:1 Bashan var känt för sina goda betesmarker och sin välgödda boskap.
  2. 4:2 Grundtextens innebörd är osäker.
  3. 4:3 Grundtextens innebörd är osäker.
  4. 4:6 I grundtexten uttrycks tomma magar med rena tänder.
  5. 4:9 Eller: Jag lät er säd drabbas av glödvindar och mjöldagg. Era många vingårdar.