Israel utvald och förkastad

Hör detta ord

    som Herren har talat
        mot er, Israels barn,
    mot hela det släkte jag fört upp
        ur Egyptens land.
    Så har han sagt:
(A) Endast er har jag känt som mitt folk
        av alla jordens släkten.
    Därför ska jag också straffa er
        för alla era synder.

Vandrar två tillsammans
        utan att de kommit överens?
Ryter ett lejon i skogen
        utan att det funnit något rov?
    Morrar ett ungt lejon i kulan
        utan att det har tagit byte?
Fastnar en fågel i fällan på marken
        utan att snaran är gillrad för den?
    Slår en fälla upp från marken
        utan att fånga något?
(B) Blåser man i basun i en stad
        utan att folket blir förskräckt?
    Händer det en olycka i en stad
        utan att Herren har vållat den?
(C) För Herren Gud gör ingenting
    utan att uppenbara sin hemlighet
        för sina tjänare profeterna.
(D) När lejonet ryter,
        vem skulle då inte bli rädd?
    När Herren Gud talar,
        vem skulle då inte profetera?

Domsord över Samaria

(E) Ropa ut över borgarna i Ashdod
    och över borgarna
        i Egyptens land,
    säg: Samla er på Samarias berg[a]
        och se den stora förvirringen där
            och förtrycket mitt ibland dem.
10 (F) De förstår inte att göra det rätta,
        säger Herren,
    de som samlar våld och fördärv
        i sina borgar.
11 Därför säger Herren Gud:
    En fiende[b] ska omringa landet,
        riva ditt starka fäste
            och plundra dina borgar.

12 (G) Så säger Herren:
    Som herden räddar ur lejonets gap
        ett par benpipor[c]
            eller en bit av ett öra,
    så ska Israels folk räddas,
        de som sitter i Samaria
    på kanten av sina divaner
        och på bäddar av damast.

13 Hör och vittna mot Jakobs hus,
    säger Herren,
        Herren Gud Sebaot:
14 (H) Den dag jag straffar Israel
        för dess brott
    ska jag låta straffet
        drabba Betels altaren[d],
    så att altarhornen huggs av
        och faller till marken.
15 (I) Jag ska slå både vinterhus
        och sommarhus.[e]
    Elfenbenshusen[f] ska förstöras
        och många hus ska sopas bort,
            säger Herren.

Footnotes

  1. 3:9 Samarias berg   Nordrikets huvudstad omgavs liksom Jerusalem av höga berg.
  2. 3:11 En fiende   Assyrien intog nordriket år 725-722 f Kr, ca fyrtio år efter Amos profetia (2 Kung 17:5f).
  3. 3:12 räddar … benpipor   Bitar av ett rivet får fungerade som bevis på en vilddjursattack och befriade därför herden från ersättningsskyldighet (2 Mos 22:13).
  4. 3:14 Betels altaren   Betel hade anor ända tillbaka till patriarkernas tillbedjan (1 Mos 12:8, 28:19), men hade under Jerobeam I på 920-talet blivit en plats för avgudadyrkan (1 Kung 12:28f).
  5. 3:15 vinterhus och sommarhus   Ett tecken på rikedom: under sommaren sökte man svalka i bergstrakter som Samaria, medan vintern mildrades i låglänt terräng som Jisreelslätten.
  6. 3:15 Elfenbenshusen   Stora mängder elfenben har hittats vid utgrävningar i Samaria. Se 1 Kung 22:39.