Profetia om Moab

(A) Så säger Herren:

    För tre brott av Moab, ja fyra,
        tar jag inte tillbaka mitt beslut,
    för han brände benen
        efter Edoms kung till kalk:
(B) Jag ska sända en eld mot Moab,
        och den ska förtära Keriots borgar.
    Moab ska dö under stridslarm,
        under härskri vid hornstötar.
Jag ska utrota domaren ur landet
    och döda alla dess furstar
        tillsammans med honom,
    säger Herren.

Profetia om Juda

(C) Så säger Herren:
    För tre brott av Juda, ja fyra,
        tar jag inte tillbaka mitt beslut,
    för de förkastade Herrens lag
        och höll inte hans stadgar
    utan lät sig förledas
        av sina lögngudar
            som deras fäder har följt:
Jag ska sända en eld mot Juda,
    och den ska förtära
        Jerusalems borgar.

Profetia om Israel

(D) Så säger Herren:
    För tre brott av Israel, ja fyra,
        tar jag inte tillbaka mitt beslut,
    för de säljer den rättfärdige
            för pengar
        och den fattige för ett par skor.
(E) De trampar ner
    de hjälplösas huvuden i stoftet[a]
        och kränker rätten
            för de ödmjuka.
    Far och son går till samma flicka
        för att vanhelga mitt heliga namn.
(F) På kläder som tagits i pant
        sträcker de ut sig vid varje altare,
    och bötfälldas vin dricker de
        i sin Guds hus.

(G) Det var jag som förgjorde
        amoreerna för er.[b]
    De var höga som cedrar
        och kraftiga som ekar,
    men jag förgjorde
        deras frukt upptill
            och deras rötter nertill.
10 (H) Det var jag som förde er
        upp ur Egyptens land
    och ledde er i öknen i fyrtio år
        tills ni tog amoreernas land
            i besittning.
11 (I) Bland era söner
    väckte jag upp profeter,
        bland era unga män nasirer.[c]
    Är det inte så, ni Israels barn?
        säger Herren.
12 Men ni gav vin till nasirerna
    och befallde profeterna:
        Profetera inte!

13 Se, jag ska trycka ner er
    som en vagn trycks ner
        när den är fullastad med kärvar.
14 (J) Då ska den snabbe
        inte finna någon tillflykt,
    den starke inte kunna bruka
        sin kraft
    och hjälten inte rädda sitt liv.
15 Då kan bågskytten inte hålla stånd,
    den snabbfotade inte komma undan
        och ryttaren inte rädda sitt liv.
16 Den modigaste bland hjältarna
    ska den dagen fly naken,
        säger Herren.

Footnotes

  1. 2:7 trampar ner ... i stoftet   Annan översättning: ”längtar efter stoft på” (tecken på sorg, jfr Neh 9:1).
  2. 2:9 er   Andra handskrifter: ”dem”.
  3. 2:11 nasirer   Män eller kvinnor som för en tid avskilt sig för Gud och avstod från vin (4 Mos 6).

Bible Gateway Sponsors