Profetia om Moab

Så säger Herren: För tre överträdelser av Moab, ja fyra,
skall jag inte ta tillbaka mitt beslut:
    Han har ju förbränt benen efter Edoms kung till kalk.
Jag skall sända en eld mot Moab,
    och den skall förtära Keriots palats.
Moab skall dö under stridslarm,
    under härskri vid basuners ljud.
Den som är domare skall jag utrota ur landet
och alla furstarna skall jag dräpa tillsammans med honom,
säger Herren.

Profetia om Juda

Så säger Herren:
    För tre överträdelser av Juda, ja fyra,
skall jag inte ta tillbaka mitt beslut:
    De har ju förkastat Herrens lag
och inte hållit hans stadgar
    utan låtit förleda sig av sina lögngudar
som deras fäder hade följt.
Jag skall sända en eld mot Juda,
    och den skall förtära Jerusalems palats.

Profetia om Israel

Så säger Herren:
    För tre överträdelser av Israel, ja fyra,
skall jag inte ta tillbaka mitt beslut:
    De säljer ju den rättfärdige för pengar
och den fattige för ett par skor.
Ty de längtar efter att se stoft på de hjälplösas huvuden
och kränker rätten för de ödmjuka.
    Far och son går till samma flicka
för att vanhelga mitt heliga namn.
På kläder som tagits i pant
    sträcker de ut sig vid varje altare,
och bötfälldas vin dricker de
    i sin Guds hus.
Det var jag som förgjorde amoreerna för dem,
ett folk så högrest som cedrar
    och så väldigt som ekar.
Jag förgjorde deras frukt upptill
    och deras rötter nertill.
10 Det var jag som förde er upp från Egyptens land
och som ledde er i öknen i fyrtio år
    för att ni skulle ta amoreernas land i besittning.
11 Bland era söner väckte jag upp profeter,
bland era unga män nasirer.
    Är det inte så, ni Israels barn?
säger Herren.
12 Men ni gav nasirerna vin att dricka,
och profeterna befallde ni:
    Profetera inte!
13 Se, jag skall pressa ner er
så som en vagn pressar ner
    när den är fullastad med kärvar.
14 Då skall inte den snabbe finna någon tillflyktsort,
den starke inte ha någon nytta av sin kraft
och hjälten inte kunna rädda sitt liv.
15 Då kan bågskytten inte hålla stånd,
den snabbfotade inte komma undan
och ryttaren inte rädda sitt liv.
16 Den modigaste bland hjältarna
    skall på den dagen fly undan naken,
säger Herren.