Add parallel Print Page Options

Så säger Herren:

”För Moabs tre, ja, fyra överträdelsers skull
    kan jag inte låta bli att agera,
eftersom de har förbränt
    benen av Edoms kung till kalk.
Därför ska jag sända eld mot Moab,
    och den ska förtära Keriots fästningar.
Moab ska dö i tumultet,
    under krigsrop och hornsignaler.
Jag ska utplåna domaren från dess mitt
    och alla furstarna tillsammans med honom, säger Herren.”

Guds dom över Juda

Så säger Herren:

”För Judas tre, ja, fyra överträdelsers skull
    kan jag inte låta bli att agera,
eftersom de har förkastat Herrens lag
    och inte hållit hans bud.
De har letts vilse av de falska gudar
    som deras förfäder följde.
Därför ska jag sända eld mot Juda,
    och den ska förtära Jerusalems fästningar.”

Guds dom över Israel

Så säger Herren:

”För Israels tre, ja, fyra överträdelsers skull
    kan jag inte låta bli att agera,
eftersom de har sålt den rättfärdige för pengar
    och den fattige för ett par skor.
De trampar ner de svaga i jordens stoft[a]
    och vägrar de förtryckta deras rätt.
Far och son går till samma flicka
    och vanhelgar så mitt heliga namn.
På kläder som de tagit som pant
    lägger de sig vid varje altare,
och vin som tagits i böter
    dricker de i sina gudars hus.

Jag förgjorde amoréerna för dem,
    som var ståtliga som cedrar
och starka som ekar.
    Jag förgjorde dem från deras frukt upptill
ända ner till rötterna där nere.
10     Jag förde ut er ur Egypten
och ledde er i öknen i fyrtio år,
    för att ni skulle ta amoréernas land i besittning.

11 Jag gjorde några av era söner till profeter
    och några av era unga män till nasirer.
Var det inte så, israeliter? säger Herren.
12 Men ni fick nasirerna att dricka vin,
    och förbjöd profeterna att profetera.

13 Jag ska få er att svaja,
    så som en vagn fullastad med säd svajar.[b]
14 Den snabbaste har ingenstans att fly,
    den starke kan inte utnyttja sin styrka,
och hjälten kan inte rädda sitt liv.
15     Bågskytten kan inte hålla stånd,
den snabbfotade hinner inte fly,
    och ryttaren kan inte rädda sitt liv.
16 Den modigaste av krigarna ska på den dagen
    fly undan naken, säger Herren.”

Footnotes

  1. 2:7 Grundtextens innebörd är osäker.
  2. 2:13 Betydelsen av det hebreiska ordet för svaja är osäker; andra alternativ: dåna, krossa, trycka/pressa ner.