Add parallel Print Page Options

Guds dom över Israels grannfolk

Detta är Amos ord, som var en av herdarna från Tekoa, vad han såg angående Israel, när Ussia var kung i Juda och Jerobeam, Joashs son, var kung i Israel, två år före jordbävningen[a].

Amos sa:

Herren ryter från Sion,
    från Jerusalem dånar hans röst.
Herdarnas betesmarker vissnar
    och Karmels topp torkar bort.”

Så säger Herren:

”För Damaskus tre, ja, fyra överträdelsers skull
    kan jag inte låta bli att agera,
eftersom de med trösksläden av järn
    har krossat Gilead.
Jag ska sända eld mot Hasaels slott,
    och den ska förtära Ben-Hadads fästningar.
Jag ska bryta sönder bommen i Damaskus
    och utplåna den som bor i Bikat-Aven
och den som bär spiran i Bet Eden.
    Arams folk ska föras bort till Kir, säger Herren.”

Så säger Herren:

”För Gazas tre, ja, fyra överträdelsers skull
    kan jag inte låta bli att agera,
eftersom de fört bort hela samhällen till exil
    och sålt dem till Edom.
Jag ska sända eld mot Gazas mur,
    och den ska förtära dess fästningar.
Jag ska utplåna den som bor i Ashdod
    och den som bär spiran i Ashkelon.
Jag ska vända mig mot Ekron,
    tills filistéerna är döda till sista man, säger Herren, Herren.”

Så säger Herren:

”För Tyros tre, ja, fyra överträdelsers skull
    kan jag inte låta bli att agera,
eftersom de har sålt hela samhällen åt Edom
    och inte tänkt på sitt broderskapsförbund.
10 Jag ska sända eld mot Tyros mur,
    och den ska förtära dess fästningar.”

11 Så säger Herren:

”För Edoms tre, ja, fyra överträdelsers skull
    kan jag inte låta bli att agera,
eftersom han har förföljt sin bror med svärd
    och förkvävt sin barmhärtighet,
låtit sin vrede ständigt brinna
    och sitt raseri fortsätta okontrollerat.
12 Jag ska sända eld mot Teman,
    och den ska förtära Bosras fästningar.”

13 Så säger Herren:

”För Ammons tre, ja, fyra överträdelsers skull
    kan jag inte låta bli att agera,
eftersom de skurit upp gravida kvinnor i Gilead,
    då de ville utvidga sina gränser.
14 Därför ska jag sätta eld på Rabbas mur,
    och den ska förtära dess fästningar
under krigsrop på stridens dag,
    under en våldsam vind på stormens dag.
15 Deras kung måste gå till exil,
    han och hans furstar tillsammans, säger Herren.”

Footnotes

  1. 1:1 Se Sak 14:5.