Add parallel Print Page Options

Twuqin jupbˈilte uˈj

Tej tjaw tlaqin tal Tal rit twuqin jupbˈilte uˈj, bˈeˈx kubˈ nume toj kyaˈj nikyˈjin or.

Tbˈajlinxiˈ ikyjo, xi nkaˈyiˈn wuq angel waˈlqetaq twutz Dios, ex xi qˈoˈn wuq chun kye.

Ex attaq juntl angel tukˈa jun tkˈwel storak bˈinchin tuˈn qˈanpwaq, ex kubˈ weˈ twutz t‑altar Dios toj kyaˈj. Xi qˈoˈn ma nintz storak, tuˈn t‑xi qˈoyit tibˈaj t‑altar twutzjo qˈuqbˈil, junx kyukˈa jniˈ kynaˈj Dios nimil. Ex ikyxjo, atzin altar bˈinchin tuˈn qˈanpwaq. Ex atzin tsibˈiljo storak junx kyukˈa jniˈ kynaˈj Dios jax tiˈj tqˈobˈ angel tuˈn tjapin tzma twutz Dios. Ex atzin angel jaw ttzyuˈn tkˈwel storak, ex kux tnojsin tuˈn txol qˈaqˈ tibˈaj t‑altar Dios, ex bˈeˈx xi t‑xoˈn tibˈaj txˈotxˈ. Ex bˈeˈx poqˈle qˈankyaq, ex tqˈajqˈojil ntinin wen, ex xloqˈlin kyaˈj nqoptzˈaje wen; ex bˈeˈx tzaj jun kyaqnajnabˈ.

Ayetzin chun

Tbˈajlinxiˈ ikyjo, ayetziˈn wuq angel, a qˈiˈntaq wuq chun kyuˈn, bˈeˈx kubˈ kybˈinchin kyibˈ, tuˈn kyoqˈsin kychun.

Atzin tnejil angel xi toqˈsin tchun, ex bˈeˈx etz saqbˈaqin ex qˈaqˈ, smoˈn tukˈa chikyˈ. Ex bˈeˈx xi xoˈn twutz txˈotxˈ. Ex bˈeˈx tzˈeˈyjo toxin tnej txˈotxˈ, junx tukˈa toxin tnej tze, ex tkyaqil kˈul txaˈx.

Atzin tkabˈ angel xi toqˈsin tchun, ex bˈeˈx tzaj tzˈaq toj ttxuyil aˈ jun tiˈ tzeˈnku jun tij wutz, a njulin wen tukˈa taqˈ qˈaqˈ. Ex atzin toxin tnej ttxuyil aˈ bˈeˈx kubˈ chikyˈix; ex jun toxin tnej tkyaqil txuk toj, bˈeˈx i kyim. Ex jun toxin tnej bark, bˈeˈx i kubˈ yuchˈj.

10 Atzin toxin angel xi toqˈsin tchun, ex jun ma tij cheˈw njulin wen tukˈa qˈaqˈ, bˈeˈx tzaj tzˈaq tzmax toj kyaˈj tibˈaj toxin tnej aˈ ajqelin, ex kyibˈaj xlokˈ aˈ. 11 Atzin tbˈi cheˈw, Tkˈayil. Ex atzin toxin tnej aˈ bˈeˈx ok kˈa. Noq tuˈn tpajjo tkˈayil aˈ, bˈeˈx i kyim nimku xjal.

12 Atzin tkyajin angel xi toqˈsin tchun, ex bˈeˈx kyˈixbˈe toxin tnej qˈij ex toxin tnej yaye, ex toxin tnej cheˈw. Ikytziˈn jun toxin tnej kye nchi kˈant toj kyaˈj bˈeˈx i kyij toj qxopin. Tuˈn ikyjo, ntiˈtaq tqoptzˈajiyil toj toxin qˈij ex toj toxin qnikyˈin.

13 Ex tzmataq nchin kaˈyiˈn tiˈjjo luˈn, xi nkaˈyiˈn jun tˈiw nlipintaq toj nikyˈjin kyaˈj. Ex ntqˈmaˈn tukˈa tqˈajqˈojil twiˈ kujxix wen: Bˈisbˈajil, bˈisbˈajil, bˈisbˈajil kye iteˈ twutz txˈotxˈ, quˈn chˈix kyoqˈjo oxel chun kyuˈn oxel angel.

Bible Gateway Sponsors