Add parallel Print Page Options

Ayetzin jupbˈil te uˈj

Ex xi nkaˈyiˈn, tej tjaw tlaqin tal Tal rit tnejil kyxoljo wuq jupbˈilte tiˈjjo uˈj. Ex nbˈiy jun ajbˈil kyxoljo kyaje ajbˈil tiˈjile qˈuqbˈil ntqˈmaˈn tukˈa tqˈajqˈojil twiˈ, tzeˈnku tqˈajqˈojil qˈankyaq: Ku tzajach. Ex xi nkaˈyiˈn jun chej sjanin. Ex atzin nchejin tibˈaj qˈintaq jun smaˈj te joybˈil qˈoj toj tqˈobˈ, ex xi qˈoˈn jun toj twiˈ tiˈjjo toklin, ex bˈeˈx xiˈ, tuˈn tkanbˈin kyiˈj txqantl, tukˈa nim tipin.

Tej tjaw tlaqin tal Tal rit tkabˈ jupbˈilte, nbˈiy tkabˈ ajbˈil ntqˈmaˈn: Ku tzajach. Ex bˈeˈx etz juntl chej, kyaq kaˈyin. Ex atzin nchejin tibˈaj xi qˈoˈn jun kxbˈil tzeˈnku machet te bˈiˈybˈil, ex xi qˈoˈn toklin, tuˈn tel tiˈn kymujbˈil kyibˈxjal kyxolx, tuˈntzintla tkubˈ kybˈyoˈnxjal kyibˈ, jun tukˈa juntl.

Tej tjaw tlaqin tal Tal rit toxin jupbˈilte, nbˈiy toxin ajbˈil ntqˈmaˈn: Ku tzajach. Xi nkaˈyiˈn jun chej qˈaq kaˈyin. Ex atzin nchejin tibˈaj qˈintaq jun malbˈil toj tqˈobˈ. Ex kyxoljo kyaje ajbˈil tiˈjile qˈuqbˈil, nbˈiy jun tqˈajqˈojil yol ntqˈmaˈn: Manyor wiˈyil tkyaqil kywaˈy jaˈlin. Quˈn jun tal malbˈil triy, mo oxe tal malbˈil nmaq triy, te twiˈ kykˈuˈja te jun qˈij. Ex mi kubˈ kyyajinjiˈy aseyt exsin vin.

Tej tjaw tlaqin tal Tal rit tkyajin jupbˈilte, nbˈiy tkyajin ajbˈil ntqˈmaˈn: Ku tzajach. Xi nkaˈyiˈn jun chej qˈan kaˈyin. Ex atzin nchejin tibˈaj, Kyimin tbˈi, ex tiˈjxi lipchetztaq tajaw kynajbˈil kyimnin. Ex xi qˈoˈn kyoklin tibˈaj tkyajin tnej xjal twutz txˈotxˈ, tuˈn kykubˈ bˈyoˈn toj qˈoj, tuˈn waˈyaj, tuˈn yabˈil ex kyuˈn txuk toj kˈul.

Tej tjaw tlaqin tal Tal rit tjweˈyin jupbˈilte, nliy tjaqˈ t‑altar qMan toj kyaˈj aye kyanminjo a otaq chi kubˈ bˈyoˈn noq tuˈn tpajjo Tbˈanil Tqanil tiˈj Dios, ex noq tuˈn kyyekˈin kywutzxjal Tyol Dios toj kychwinqil. 10 Ex nkyqˈmaˈntaq tukˈa tqˈajqˈojil kywiˈ kujxix wen: Ay qAjaw, a xjanxix ex twutzxix, ¿Jtojtzin kawiˈn kyibˈajjo najleqe twutz txˈotxˈ, tuˈn t‑xeliˈn qkyimliˈn?

11 Ex xi qˈoˈn xbˈalin sjanin teyile junjun, ex xi qˈmaˈn kye, tuˈn kyajlan jun jteˈbˈin qˈij, tzmaxi aj ttzqet tajaljo kyerman, aye qa iltaq tiˈj tuˈn kykyim tuˈn tpaj taqˈin Crist, tzeˈnku kye.

12 Xi nkaˈyiˈn, tej tjaw tlaqin tal Tal rit tqaqin jupbˈilte, ex bˈeˈx tzaj jun nim kyaqnajnabˈ. Ex atzin qˈij bˈeˈx kubˈ qˈaqix tzeˈnku tsmal chiv; ex atzin yaye bˈeˈx kubˈ chikyˈix. 13 Ex ayetzin cheˈw toj kyaˈj, bˈeˈx i tzaj tzˈaq twutz txˈotxˈ, tzeˈnku nchi kubˈ tzˈaqjo tal lobˈj iw, aj t‑xi yekj tqan tuˈn nim kyqˈiqˈ. 14 Ex atzin kyaˈj bˈeˈx el naj, tzeˈnku jun uˈj njaw tbˈaltzˈin tibˈ. Ex kykyaqiljo wutz ex jniˈ txˈotxˈ toj ttxuyil aˈ, bˈeˈx i txˈixpaj jaˈ iteˈku.

15 Ex ayetzin nmaq kawil twutz txˈotxˈ, ex aye nim kyoklin, junx kyukˈa nejinel kyxol xoˈl qˈaqˈ, exqetziˈn qˈinin, exqetziˈn at kyipin, junx kyukˈa tkyaqil aqˈnil ex jniˈ kyajaw aqˈuntl, bˈeˈx i okx ewin toj jul ex toj piky toj kˈul. 16 Ex xi kyqˈmaˈn kye wutz ex kye piky: Ku kytzaj tzˈaqa qibˈaja, tuˈn qewita kyuˈn twutzjo ajo qˈuqle toj qˈuqbˈil toj kyaˈj, ex twutzjo tyabˈ twiˈ tal Tal rit. 17 Quˈn ma kanin jaˈlin tqˈijiljo kujxix kawbˈil qibˈaja. ¿Ankye aku tzikyˈx tuˈn?

Bible Gateway Sponsors