Add parallel Print Page Options

Ajo tqˈuqbˈil Dios toj kyaˈj

Tbˈajlinxiˈ ikyjo, xi nkaˈyiˈn jun ttzija jqoˈn toj kyaˈj. Ex xi nbˈiˈn jun tqˈajqˈojil twiˈ, a nyolintaq wukˈiy, tzeˈn tqˈajqˈojil chun, a tzeˈnkuxjo otaq nbˈiˈy nej. Chiˈ kyjaluˈn: Ku tjatza tzaluˈn, quˈn kxel nyekˈiˈn tey tkyaqiljo kbˈajil tibˈajxi luˈn.

Ex jun paqx tzaj tipin Xewbˈaj Xjan wibˈaja, ex xi nkaˈyiˈn jun qˈuqbˈil tkubˈ toj kyaˈj, jaˈ nkawine Dios, ex qˈuqletaq jun aˈla tibˈaj. Me atzin a qˈuqletaq antza, ikytzin kaˈyiˈn tzeˈnqeku tal abˈj nchi qoptzˈaj wen; nchi tilkˈaj ex manyor chikyˈxix kaˈyin. Ex atzin tiˈjile qˈuqbˈil, attaq jun t‑xew kan nqoptzˈaj wen tzeˈnku jun tal abˈj esmeralda. Ex tiˈjile qˈuqbˈil lo, xi nkaˈyiˈn kyaje toj kaˈwnaq nejinel qˈuqleqetaq tibˈaj kyaje toj kaˈwnaq qˈuqbˈil, toktaq kyxbˈalin sjanin wen, ex tokxtaq jun toj kywiˈ bˈinchin tuˈn qˈanpwaq te jun yekˈbˈil teˈ kyoklin. Ex tiˈjjo qˈuqbˈil nchi etztaq qoptzˈaj xloqˈlin kyaˈj, ex tqˈajqˈojil ntinin wen, ex qˈankyaq. Ex twutzjo qˈuqbˈil nchi kˈanttaq wuq tzaj, a jun yekˈbˈil tiˈj Xewbˈaj Xjan, a tzˈaqlexix. Ex twutz qˈuqbˈil, attaq jun tiˈ tzeˈnku ttxuyil aˈ, a ẍtilin twutz, tzeˈnku jun kaˈybˈil wutzbˈaj.

Ex toj tanmin kyaˈj ex tiˈjile qˈuqbˈil, attaq kyaje ajbˈil te Dios, aye ikyx chi kaˈyin tzeˈnku txuk, me nojnin kyiˈj tukˈa tbˈaqˈ kywutz. Atzin tnejil ajbˈil iky kaˈyin tzeˈnku bˈalun; atzin tkabˈ tzeˈnku jun tal wakx, atzin toxin attaq twutz tzeˈnku jun xjal, ex atzin tkyajin, iky kaˈyin tzeˈnku jun tˈiw nlipin. Ayetzin kyaje ajbˈil attaq qaq t‑xikyˈ teyile junjun, ex nojnintaq kyiˈj tukˈa tbˈaqˈ kywutz, tzmax tjaqˈ kyxikyˈ. Tkyaqil qˈij ex tkyaqil qnikyˈin mi nchi kubˈ numj tuˈn kykˈulin, ex nkyqˈmaˈntaq:

Xjanxix te, xjanxix te, xjanxix te tAjaw Tkyaqil,
a Dios nimxix tipiˈn tuˈn tbˈant tkyaqil tuˈn,
a attaqa te tnejil; ex ate jaˈlin, ex axjiˈy tzul kanin juntl majl twutz txˈotxˈ.

9-10 Ex junjun maj, aj tjaw kynimsiˈn ajbˈil tbˈi Dios, a qˈuqle tibˈaj qˈuqbˈil, ex attaq tchwinqil te tnejil ex te jun majx, ex xi kyqˈoˈn nimxix toklin ex chjonte te, aye kyaje toj kaˈwnaq nejinel nchi kubˈ meje twutz, ex nchi kˈulin te. Ex nxi kyqˈoˈn toj kywiˈ, a bˈinchin tuˈn qˈanpwaq te jun oyaj twutz, ex nxi kyqˈmaˈn:
11     Ay qAjaw ex qDiosa,
    at te toklin tuˈn t‑xi tkˈmoˈn tkyaqil nimsbˈil tbˈiy, ex tokliˈn ex tipiˈn,
quˈn ate xkubˈ bˈinchinte tkyaqiljo at,
ex noq tuˈn tajbˈila iteˈ tkyaqiljo, a xkubˈ tchˈiysiˈn.