Add parallel Print Page Options

Jun yol te Ttanim Dios toj tnam Sardis

Tzˈibˈinkujiy lo te nejinel toj Ttanim Dios toj tnam Sardis:

Ikytzin ntqˈmaˈn Jesús, a at Xewbˈaj Xjan tukˈa, ex a tzyul teˈ wuq cheˈw toj tman qˈobˈ:

Wojtzqiˈn kybˈinchbˈiˈn, ex qa nchi ajbˈin weˈy toj kywutza. Me te weˈy, kyimninqiˈy toj kyanmiˈn. ¡Kysakˈpintz kyibˈa! Ex kykujsinqetzjiˈy aye chˈintl, a bˈaˈn chˈintl iteˈye, quˈn chˈix kykubˈ naja te jun majx. Quˈn ayetzin kybˈinchbˈiˈn nya tzˈaqleqe twutz qMan Dios. Tuˈnpetziˈn, kynaˈnqetzjiˈy xnaqˈtzbˈil, aye o chi tzaj kykˈmoˈn. Chi lipexa tiˈj; ku tajtz tiˈj kyanmiˈn, kymeltzˈintz kyibˈa wukˈiy. Quˈn qa mi saj kysakˈpin kyibˈa, kchin poˈn kawil kyiˈja, ex ntiˈ tqanil aj npoˈn, tzeˈnku jun ileqˈ toj qnikyˈin.

Me at junjun kyxola toj Sardis, ayeˈ mi nkubˈ kybˈinchin il, ex toj nwutza, ma chi ok tzeˈnku jun xjal txjoˈn t‑xbˈalin wen. Ex kchi bˈetil wukˈiy toj kyaˈj tukˈa kyxbˈalin sjanin wen te t‑xeljo wen xbˈant kyuˈn, quˈn at kyoklin toj nwutza. Ankye qe, kchi weˈbˈil twutz tkyaqiljo lo, ex ikyxjo kxel nqˈoˈn kyxbˈalin sjanin wen. Ex nlayx jatz nyupiˈn kybˈi tojjo uˈj te chwinqil; qalaˈ kchin yolila kyiˈj twutz Nman ex kywutz t‑angel.

Aˈlchaqx kyetz k‑okil bˈinte a ntqˈmaˈn Xewbˈaj Xjan kye wuq chˈuq Ttanim Dios, bˈaˈn tuˈn tkubˈ kybˈinchin.

Jun yol te Ttanim Dios toj tnam Filadelfia

Tzˈibˈinkujiy lo te nejinel toj Ttanim Dios toj tnam Filadelfia:

Ikytzin ntqˈmaˈn Jesús, a xjanxix, a twutzxix Tyol, a at toklin tibˈaj tkyaqil tyajil qtzan nmaq kawil David. Ax Jesús at tipin tuˈn ttzaj tqˈoˈn kolbˈil, a mix aˈlx jun aku tzˈel qˈinte. Ex qa tkyˈeˈ tuˈn ttzaj tqˈoˈn, mix aˈlx jun aku tzˈokx tuˈnx tibˈx.

Wojtzqiˈn kybˈinchbˈiˈn bˈaˈn toj kynimbˈila. Tuˈnpetziˈn, ma kubˈ nqˈoˈn jun kolbˈil te jun majx, a mix aˈl jun aku tzˈel qˈinte. Exla qa ntiˈ nim kyipiˈn toj kywutzxjal, me ma kubˈ kykˈuˈnjiˈy nyola, tzeˈnkuxjo waja, ex ntiˈ ma kubˈ kyewiˈn qa nimilqiˈy. Quˈn at junjun aj Judiy kykˈatza, a nxi kyqˈmaˈn qa Ttanim Diosqexix, me ma chex lipe tiˈj tajaw il, ex nikyˈil yolqe. Kxel nyekˈiˈn kye, qa aye kyeˈ twutzxix Ntanimqiˈy; ex toj paˈbˈin, kchi tzajil wiˈn tuˈn kykubˈ meje kywutza, tuˈn tel kynikyˈ te, qa nimx nkˈuˈja kyiˈja. 10 Toj tkyaqil ma tzikyˈx kyuˈn, kukx ma chi wejiˈy toj kynimbˈila, tzeˈnkuxjo xi nqˈmaˈn. Tuˈnpetziˈn, kchi kletila wuˈn, aj ttzajjo nimx kyixkˈoj kyiˈj tkyaqil xjal twutz txˈotxˈ, te jun nikyˈbˈil tiˈj kynimbˈil.

11 Kchin ula liwey. Tuˈnpetziˈn, mi kyij kytzaqpinjiˈy kynimbˈila, tuˈntzin mix aˈl jun k‑elil qˈintejo oyaj, a nchi yoˈn tiˈj. 12 Ankye qe, kchi weˈbˈil twutz tkyaqiljo lo, kchi okil te nim kyoklin toj kyaˈj tukˈa Dios, ex mix jtojx tuˈn kyetz antza. Ex k‑okil ntzˈibˈiˈn tbˈi nMaˈn kyiˈj, tuˈn tyekˈin qa teˈqe; ex k‑okil ntzˈibˈiˈn tbˈi akˈaj tnam Jerusalén kyiˈj, a tzajnin te qMan Dios toj kyaˈj, tuˈn tyekˈin qa at kyoklin tiˈj. Ex k‑okil ntzˈibˈiˈn akˈaj nbˈiˈy kyiˈj.

13 Aˈlchaqx kyetz k‑okil bˈinte a ntqˈmaˈn Xewbˈaj Xjan kye wuq chˈuq Ttanim Dios, bˈaˈn tuˈn tkubˈ kybˈinchin.

Jun yol te Ttanim Dios toj tnam Laodicey

14 Tzˈibˈinkujiy lo te nejinel toj Ttanim Dios toj tnam Laodicey:

Ikytzin ntqˈmaˈn Jesús, a Twutzxix, ex twutzxix yolin tiˈj tkyaqil a ma tli, a jaˈ saja xkye tkyaqil tchˈiysbˈin qMan Dios:

15 Wojtzqiˈn kybˈinchbˈiˈn, a nya wen te jun chewsbˈil kyanminxjal mo te jun onbˈil kye, tzeˈnku at tajbˈin aˈ cheˈw te chewsbˈilqe, mo aˈ kyaqxix te qˈanbˈil qxmilil. Noqpit ikyqejiˈy tzeˈnku aˈ cheˈw mo kyaq. 16 Me metzin kyeˈ, ntiˈx kye kyajbˈin, quˈn noq tal chˈin maqˈmaj, a nya cheˈw ex nya kyaq. Tuˈnpetziˈn, kchi elitz nxabˈiˈn toj ntziˈy. 17 Quˈn nkyqˈmaˈn, qa qˈininqiˈy, ex qa bˈaˈn iteyiˈy, ex qa ntiˈ atx taj kyeˈy. Me ntiˈx n‑el kynikyˈa te, qa toj nwutza, toj bˈisbˈajil iteˈy, ex ntiˈ chˈin kywenila, ex yajqiˈy, moẍ, ex ẍbˈiqqiˈy. 18 Kxel nqˈmaˈn kyeˈy qa tkyaqiljo kyqˈinimila lo twutz txˈotxˈ ntiˈx tajbˈin. Tuˈnpetziˈn, ku kymeltzˈaja wukˈiy, ex kxel nqˈoˈn kyqˈinimila twutzxix toj kyanmiˈn, a nimxix tajbˈin tzeˈnku qˈanpwaq, a tzˈiltzˈin wen tuˈn qˈaqˈ. Quˈn atzin kyqˈinimila wenxix jun kyanmiˈn tzˈaqle tzeˈnku kyxbˈaliˈn sjanin, tuˈn tok kyiˈja; ex tuˈn tktxetjo kytxˈixewa ẍbˈiq taˈ; ex ikyxjo atzin kyqˈinimila tzeˈnku jun ojtzqibˈl te Dios tzeˈnku jun qˈanbˈil kywutza, tuˈntzin tbˈant tkaˈyiˈn, ex tuˈn tel kynikyˈ te wen.

19 Ex nchex nmiyoˈn, ex nchex nkawinjiˈy kykyaqiljo a kˈuˈjlinqe wuˈn. Tuˈnpetziˈn, ku tajtz tiˈj kyanmiˈn, kymeltzˈintz kyibˈa wukˈiy. 20 Loqiˈn intin nqayin kykˈatza, tzeˈnku jun kyukˈiy nqˈolbˈin ttzi kyjay, a jpuˈnxix wen. Ankye teˈ, qa ma txi tbˈiˈn tqˈajqˈojil nwiˈy, ex qa ma txi tjqoˈn tanmin, kchin okixa toj, kchin tenbˈila tukˈa, ex ktenbˈil wukˈiy toj tzaljbˈil. 21 Ankye qe, kchi weˈbˈil twutz tkyaqiljo lo, kxel nqˈoˈn kyoklin tuˈn kykubˈ qe kawil wukˈiy toj Nkawbˈila, ikyxjo tzeˈnku weˈ, ma tzaj tqˈoˈn nMaˈn wokliˈn, tuˈn nkubˈ qey kawil junx tukˈa toj Tkawbˈil. 22 Aˈlchaqx kyetz k‑okil bˈinte a ntqˈmaˈn Xewbˈaj Xjan kye wuq chˈuq Ttanim Dios, bˈaˈn tuˈn tkubˈ kybˈinchin.