Add parallel Print Page Options

Nim aˈ te chwinqil

22  Tbˈajlinxiˈ ikyjo, tzaj tyekˈin angel jun nim aˈ ẍqiyin wen, a aˈ te chwinqil, a tzajnin tiˈj tqˈuqbˈil Dios ex tiˈjjo teˈ tal Tal rit. Ex toj nikyˈjin bˈe, a at toj nikyˈjin tnam, n‑ajqelin aˈ toj, ex toj junjun plaj ttzi aˈ nchˈiy jun Tze te Chwinqil, a ntqˈoˈn twutz junjun xjaw, mo kabˈlajaj maj toj abˈqˈe. Ex ayetzin t‑xaqjo tze, nchi ajbˈin te qˈanbˈil kye xjal toj tkyaqil twutz txˈotxˈ. Atzin jaˈlin ntiˈx te aku kubˈ tjaqˈ tqanbˈil Dios. A tqˈuqbˈil Dios exsin te tal Tal rit kˈwel ten tojjo tnam lo. Ex ayetzin taqˈnil kchi kˈulil te. Ex k‑okil kykaˈyin twutz, ex k‑okil tqˈoˈn tbˈi tiˈj kyplaj. Ntiˈ qnikyˈin ktenbˈil antza; ayetziˈn iteˈ antza ntiˈ tajbˈin tqan tzaj kye. Ex ntiˈ spikyˈin te tqan qˈij, quˈn ate qAjaw Dios ktzajil qˈoˈnte tspikyˈemil kye. Ex aye taqˈnil kchi kawil te jun majx.

Ajo angel tzaj tqˈmaˈn weˈy: Ayejo yol lo twutzqexix, ex bˈaˈn tuˈn tqe kykˈuˈja kyiˈj. Quˈn axte Dios, a qAjaw, a xi qˈoˈnte tumil kye yolil Tyol ojtxe, xi tsmaˈn t‑angel, noq tuˈn tyekˈinte kye taqˈnil tiˈ tuˈn tbˈaj.

Ajo tulil Jesús nqaku taˈ

¡Kaˈyinxa! Chˈix tuˈn wula juntl majl, chi Jesús. Kyˈiwlinqexixjo a nkubˈ kynimin Tyol Dios, a kyij tzˈibˈin tojjo uˈj lo, a il tiˈj tuˈn tjapin bˈaj.

Ayin weˈ Juan; ma nbˈiy ex ma nliy tkyaqiljo lo. Ex tej tbˈaj nbˈiˈn ex bˈaj nkaˈyiˈn, ex in kubˈ mejeˈy t‑xe tqan angel, a otaq tzaj yekˈinte, tuˈn nkˈuliˈn twutz. Me ante angel tzaj tqˈmaˈn weˈy: Mi kubˈ tbˈinchinjiy ikyjo. Quˈn aqˈnilqin weˈ te Dios tzeˈnku te, ex tzeˈnqeku termana, a yolil Tyol Dios, ex kykyaqiljo nkubˈ kynimin a tzˈibˈin tojjo uˈj lo. Qalaˈ, kˈuliˈn twutz Dios.

10 Ex ikyxjo, tzaj tqˈmaˈn weˈy, tuˈn mi kubˈ njpunjiy t‑xilin Tyol Dios tzˈibˈinku tojxjo uˈj lo, quˈn tuˈn chˈix tjapin bˈaj tqˈijil tkyaqiljo twutz txˈotxˈ. 11 Tuˈnpetziˈn, ankye taj tuˈn tkubˈ tbˈinchin nya wen, exsin kubˈ tbˈinchinkuˈj. Ex ankye taj tuˈn tkubˈ tbˈinchin il, in tkubˈ tbˈinchin. Me noqit aku tzaj tnaˈn, qa il tiˈj tuˈn tok toj paˈbˈin twutz Dios. Tuˈnpetziˈn, ankye teˈ, ma tzˈel tpaˈn tibˈ, tuˈn tkubˈ tbˈinchin wen, kukx tok tililjo tuˈn, tuˈn tbˈant. Ex anteˈ tzˈaqle toj tchwinqil twutz Dios, bˈaˈn tuˈn tok tzˈaqle toj tkyaqil.

12 Quˈn loqiˈn chin ul liwey, chi Jesús. Ex ktzajil wiˈn chojbˈil, a tuˈn t‑xi nqˈoˈn teyile junjun, a tzeˈnkuxjo ntqanin kybˈinchbˈin, qa wen ex qa nya wen. 13 Ayin weˈ ẍin kubˈ bˈinchinte ojtxe, ex kbˈajil tkyaqil wuˈn. Ayiˈn intin, ex mibˈin bˈaj. Ayin weˈ atxix te tnejil, ex tibˈaj tkyaqilch.

14 Kyˈiwlinqexixjo aye ma txjet toj kyanmin, tzeˈnku jun xbˈalin sjanin wen. At kyoklin tiˈjjo Tze te Chwinqil, ex tuˈn kyokx tojjo Tnam te Dios. 15 Me ayetzin kye aj ilqe: Aye yuẍqe, exqetziˈn jniˈ kyˈaˈjil, exqetziˈn bˈyol xjal, ex tkyaqil nchi kˈulin twutzjo twutzbˈiyil, ex jniˈqe sbˈulqe ntiˈ kyoklin tiˈj tkyaqiljo bˈaˈn tukˈa Ttanim Dios.

16 Ex ayin weˈ Jesús. Ma txi nchqˈonjiˈy n‑angela, tuˈn t‑xi tchikyˈbˈin tkyaqiljo lo te tkyaqil Ntanima. Ayin weˈ tlokˈil, a jaˈ saje David. Ex tzaluˈn twutz txˈotxˈ, antza ẍin tzajiˈy tiˈj. Ex ayin weˈ cheˈw nqoptzˈaj wen, a nyekˈinte qa chˈixtaq ttzaj t‑xe kyaˈj. Ikytziˈn, chˈix tul nqˈijila tuˈn wula.

17 Tuˈnpetziˈn, a Xewbˈaj Xjan ex ajo Ttanim Dios, a t‑xuˈjiljo tal Tal rit, ntqˈmaˈn kye nya nimil: Ku kytzaja nimilch. Ex ajo kxel bˈinte yol lo, bˈaˈn tuˈn t‑xi tqˈmaˈn kye nya nimil, tuˈn kyul nimil. Quˈn ankye teˈ at kˈwaj tiˈj toj tanmin, i tzaj nimil. Ex qa taj, bˈaˈn tuˈn ttzaj ex tuˈn tkˈwan tiˈjjo aˈ te chwinqil, a nya loqˈenaj.

18 Twutzxix kxel nqˈmaˈn kye kykyaqiljo nbˈin tiˈjjo Tyol Dios, a tzˈibˈin tojjo uˈj lo, qa at jun s‑ok tzˈaqtzin teˈ jun yol tibˈajjo lo, kxel nqˈmaˈn qa kxel ttzˈaqtzin Dios tkyaqil kyˈixsbˈajil tibˈaj, a kubˈ tzˈibˈin tojjo uˈj lo. 19 Ex qa at jun s‑el qˈinte jun tiˈ tojjo Tyol Dios tojjo uˈj lo, k‑elil tiˈn Diosjo toklin tiˈjjo Tze te Chwinqil, ex tiˈjjo xjan Tnam, a o kubˈ tzˈibˈit tojjo uˈj lo.

20 Ayin weˈ Jesús, a nxi nqˈmaˈn tkyaqiljo lo. Chin ula liweych.

Ikyxitjo qAjaw. Liwey tzaja tzaluˈn twutz txˈotxˈ.

21 Noqit a qAjaw Jesús tzaj qˈonte t‑xtalbˈil kyibˈaja, a ayiˈy Ttanim Dios. Ikyxitjo.