A A A A A
Bible Book List

Ajo Tzaj Tchikyˈbˈin Dios te Juan 16 Mam, Central (MVC)

Aye wuq laq te kyˈixsbˈajil

16  Ex xi nbˈiˈn jun tqˈajqˈojil twiˈ kujxix, a etz toj tja Dios toj kyaˈj. Xi tqˈmaˈn kye wuq angel kyjaluˈn: Ku kyxiˈy qolte tibˈaj txˈotxˈ a wuq laq, a nojnin tuˈn tyabˈ twiˈ Dios.

Ex atzin tnejil angel xi tqonjo tlaq tibˈaj txˈotxˈ. Ex kyibˈajjo kykyaqiljo xjal, a toktaq techiljo ma tij txuk kyiˈj, exqetziˈn aye nchi kˈulintaq twutzjo twutzbˈiyil, bˈeˈx etz jun txˈaˈk kyiˈj, a nya wen ex manyor taqˈlinx.

Ex atzin tkabˈ angel xi tqonjo tlaq tibˈaj ttxuyil aˈ, ex bˈeˈx okjo aˈ te chikyˈ tzeˈnku tchkyˈel jun kyimnin. Ex bˈeˈx i bˈaj kyimjo tkyaqiljo najleqetaq toj.

Ex atzin toxin angel, xi tqonjo tlaq kyibˈaj nim aˈ ex jniˈ xlokˈ aˈ, ex bˈeˈx chikyˈix kywutz. Ex xi nbˈiˈn ajo angel nejinel te aˈ, ex tqˈma:

Tzˈaqlexix teˈ, tuˈn ma kawiˈn ikyjo, Ay Dios xjanxix, a itzˈx jaˈlin ex te tnejil, quˈn ikytzin t‑ximjiˈy kyibˈaj.
Quˈn tuˈn ma tzˈel kychkyˈeljo aye nimilqe, ex aye ma chi yolin tiˈja.
Me atzin jaˈlin, ma txi tqˈoˈnjiy chikyˈ te t‑xel, tuˈn t‑xi kykˈwaˈn.
Quˈn ikytzin nkyqaniˈn tuˈn kybˈinchbˈin nya wen tiˈja.

Ex xi nbˈiˈn tqˈajqˈojil t‑altar Dios, a tqˈma: Ikytziˈn Tata Dios, a nimxix tipiˈn. Ma kawiˈn tukˈa tumil twutzxix ex tzˈaqlexix.

Ex atzin tkyajin angel xi tqonjo tlaq tibˈaj qˈij, ex xi qˈoˈn toklin qˈij tuˈn kytzˈeˈyxjal tuˈn, tukˈa qˈaqˈ. Ex kykyaqilxjal i bˈaj tzˈeˈy kujxix wen, me ntiˈ ajtz tiˈj kyanmin, ex mix i nimsin tbˈi Dios, a at toklin kyibˈaj kykyaqil kyˈixsbˈajil lo, qalaˈ i yolbˈin tiˈj.

10 Ex atzin tjweˈyin angel xi tqonjo tlaq tibˈaj tqˈuqbˈiljo ma tij txuk ex atzin tkawbˈil bˈeˈx kyij toj qnikyˈin. Ex ayetzin xjal i ok ten bˈaˈlte kyaqˈ tuˈn tkyixkˈojil, 11 me mix tuˈn ikyjo, mix ajtze tiˈj kyanmin tuˈn kybˈinchin nya wen, a nbˈanttaq kyuˈn. Qalaˈ, i yolbˈin tiˈj Dios te toj kyaˈj kujxix wen, tuˈn tpajjo tkyixkˈojil exsin tkyixkˈojil txˈaˈk kyiˈj.

12 Ex atzin tqaqin angel xi tqonjo tlaq tibˈajjo ma tij nim aˈ, Eufrates tbˈi, ex atzin nim aˈ, bˈeˈx tzqij, tuˈn tjqet jun bˈe kye nmaq kawil, junx kyukˈa kyxoˈl qˈaqˈ, ayeˈ i tzaj te elnix. 13 Ex i nliˈy oxe taqˈnil tajaw il, nyakuj ẍulmaˈqe, i etz toj ttzi ma tijxix txuk, a iky kaˈyin tzeˈnku xmatx, ex toj ttzi tkabˈ txuk, ex toj ttzi toxin txuk, a ok tqˈoˈn tibˈ te jun yolil Tyol qMan. 14 Ayejo taqˈnil tajaw il lo, a nimtaq techil nbˈant kyuˈn te sbˈubˈl, ex tuˈn kyjaw kaˈylajxjal kyiˈj. Ex i etz chmol te tkyaqiljo nmaq kawil twutz txˈotxˈ, junx kyukˈa tkyaqil kyxoˈl qˈaqˈ, tuˈntzintla kyqˈojin toj nintz tqˈijil Dios, a nimxix tipin.

15 Tuˈnpetziˈn, tzaj tqˈmaˈn Jesús: Kykaˈyinktziˈn, loqin chin ul, a ntiˈ bˈiˈn kyuˈn, tzeˈnku jun ileqˈ. Tuˈnpetziˈn, kyˈiwlinqexixla kyeˈ, ayeˈ ma chi tzaj sakˈpaj toj kynimbˈil, ex ma bˈant kyten, tuˈntzin mi chi ele toj kytxˈixew, tzeˈnku jun xjal nbˈeteje ẍbˈiq kywutz txqantl.

16 Ex aye oxe taqˈnil tajaw il i etz chmol te tkyaqiljo nmaq kawil tojjo txˈotxˈ Armagedón, a n‑ele toj kyyol aj Judiy.

17 Ex atzin twuqin angel xi tqonjo tlaq toj kyqˈiqˈ, ex tzmax jaˈ najle Dios toj kyaˈj, tzaj jun tqˈajqˈojil kujxix wen, ex tqˈma: Ma japin bˈaj jaˈlinch. 18 Ex bˈeˈx tzaj qoptzˈaj xloqˈlin kyaˈj, ex txqan tqˈajqˈojil ntinin wen, ex poqˈle qˈankyaq. Ex bˈeˈx tzaj luˈlin txˈotxˈ tuˈn jun kyaqnajnabˈ, a nimxixtl tzeˈnku tkyaqil kyaqnajnabˈ atxix ojtxe. 19 Ex tzaj tnaˈn Diosjo nim tnam Babilonia, tuˈn kyxi tkawin tukˈa nimxix tyabˈ twiˈ, tzeˈnku tuˈn t‑xi tqˈoˈn jun kˈwabˈj, kˈaxix wen, a il tiˈj tuˈn t‑xi kykˈwaˈn, a nya smoˈn twutz tukˈa jun tiˈ. Ex ajo nim tnam, bˈeˈx kubˈ pax toj oxe elnin, ex tkyaqil tnam twutz txˈotxˈ bˈeˈx i tzaj yuchˈj. 20 Ex tkyaqil txˈotxˈ toj ttxuyil aˈ bˈeˈx i xi mulqˈaj, ex jniˈ wutz, bˈeˈx i bˈajel naj. 21 Ex bˈeˈx tzaj tzˈaq kyibˈajxjal nim saqbˈaqin toj kyaˈj, bˈalaqa wajxaq almud talil junjun. Me ayetzinxjal, bˈeˈx i bˈaj ok ten yasil tiˈj Dios, noq tuˈn tpajjo nim saqbˈaqin, quˈn nimxixjo kyˈixsbˈajil tuˈnjo lo.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes