Add parallel Print Page Options

Ajo tal Tal rit kyukˈa 144,000 xjal

14  Ex ikyxjo, xi nkaˈyinjiˈy tal Tal rit, ajo Jesús, waˈltaq twiˈ wutz Sion, junx kyukˈa 144,000 xjal, a toktaq tbˈi tal Tal rit tiˈj kyplaj ex tbˈi Ttata. Ex jun paqx xi nbˈiˈn tqˈajqˈojil tzaj toj kyaˈj, ikytziˈn tzeˈnku tqˈajqˈojil txqan nim aˈ, mo tzeˈnku ntinin jun qˈankyaq kujxix; quˈn atzin tqˈajqˈojiljo chnabˈ, arpa tbˈi, a nchinbˈajtztaq kyuˈn nim xjal. Ex nchi bˈitzintaq twutz tqˈuqbˈil Dios, ex kywutzjo kyaje ajbˈil te, ex kywutzjo nejinel, jun bˈitz akˈajxix, a mix aˈl juntl aku bˈant tuˈn, qalaˈ oˈkqexjo ajo 144,000, ayeˈ a otaq chi kotpaj kyxoljo iteˈtaq twutz txˈotxˈ. 4-5 Ex ayetzin xjaljo luˈn tzˈaqleqe, ex saqxix kychwinqil; mi kubˈ kybˈinchin aj pajil, ex mix knet jun yol te sbˈubˈl toj kytzi, qalaˈ i xi lipe tiˈjjo tal Tal rit toj tkyaqil. Ex ma chi laqˈet kyxoljo tkyaqilxjal twutz txˈotxˈ, tuˈn kyok tzeˈnku jun oyaj te tnejil twutz awal twutz Dios ex twutzjo tal Tal rit.

Ayejo oxe angel

Ex ikyxjo, xi nkaˈyiˈn jun angel nlipin twutz kyaˈj, ex xi tqˈmaˈn Tbˈanil Tqanil qMan kye kykyaqil xjal, aˈlchaqx kye kytxˈotxˈ, kyxeˈchiltz, kyyoltz, ex kytanim. Ex nyolintaq tukˈa jun tqˈajqˈojil twiˈ kuj, ex chiˈ kyjaluˈn: Chi xobˈa te Dios, ex kynimsinksa tbˈi, quˈn ma kanin tqˈijil, tuˈn kyok tkyaqilxjal toj paˈbˈin twutz. Chi kˈuliˈn twutzjo ax kubˈ bˈinchinte kyaˈj ex txˈotxˈ, ttxuyil aˈ, ex jniˈ xlokˈ aˈ.

Ex xi lipe juntl angel, a xi tqˈmaˈn: Ma kubˈ tzˈaq nim tnam Babilonia te jun majx, quˈn ma chi txˈujtexjal tuˈn, toj tkyaqil twutz txˈotxˈ, tuˈn tkyaqil tachbˈil.

Ex xi lipe jun toxin angel, a ntqˈmaˈn tukˈa tqˈajqˈojil twiˈ kujxix: Qa at jun ma kˈulin twutzjo ma tij txuk, mo twutzjo twutzbˈiyil, ex qa ma txi ttziyin, tuˈn tok techil tiˈj tplaj, mo tiˈj tman qˈobˈ, 10 okla k‑ikyˈixjo chojbˈil tuˈn, kywutzjo angel, a xjanqe, ex twutzjo tal Tal rit, a tukˈa qˈaqˈ ex tzˈeˈnaq te jun majx. Ajo chojbˈil lo, a tyabˈ twiˈ Dios, a ktzajil tqˈoˈn tzeˈnku jun kˈwabˈj, a il tiˈj tuˈn t‑xi kykˈwaˈn, a nya smoˈn twutz tukˈa jun tiˈ. 11 Ex atzin tsibˈiljo a k‑ikyˈix kyuˈn, kjawix te jun majx, ex ntiˈ oybˈil tiˈj qˈijl ex qnikyˈin kyejo i kˈulin twutzjo ma tij txuk, ex tiˈjjo twutzbˈiyil, exqetziˈn xi kytziyin tuˈn tok kyechil, a tbˈi.

12 Tuˈnpetziˈn, aye nimil, a nkubˈ kynimin tkawbˈil Dios, il tiˈj tuˈn kyweˈxix kuj toj kynimbˈil.

13 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, xi nbˈiˈn jun tqˈajqˈojil tzaj toj kyaˈj tqˈma weˈy: Tzˈibˈinkujiy luˈn: Kyˈiwlinqexixjo aye kchi kyimil jaˈlin ex yajxi, ayeˈ nimilqe tiˈj qAjaw.

Twutzxixjo lo, chi Xewbˈaj Xjan. Ok chi ajlal tiˈjjo kyaqˈinch. Ex ajo kyaqˈin k‑yekˈil teˈ kynimbˈil, aj kyxiˈ toj paˈbˈin twutz Dios.

Ma pon tqˈijil tyabˈxix twiˈ Dios

14 Tbˈajlinxiˈ ikyjo, xi nkaˈyiˈn jun muj sjanin wen, ex qˈuqlekxtaq jun xjal tibˈaj, a ikyx kaˈyin tzeˈnku Tkˈwal Ichin. Ex tokxtaq jun toj twiˈ, a bˈinchin tuˈn qˈanpwaq, te jun yekˈbˈil, qa otaq kubˈ tiˈj tkyaqil tuˈn. Ex qˈintaq jun semil tuˈn, a at tste wen. 15 Ex etz juntl angel toj tja Dios toj kyaˈj, ex tzaj tqˈmaˈn tukˈa tqˈajqˈojil twiˈ kuj, te a qˈuqletaq tibˈaj muj: Atzin jaˈlin, qˈintzjiy tsemila ex joˈnksjiy nimil twutz txˈotxˈ tuˈn kyok chmet tzeˈnku awal, a ma qˈanix.

16 Anteˈ qˈuqlekxtaq tibˈaj muj, bˈeˈx xi tnuqpin tqˈobˈ tibˈaj txˈotxˈ, ex jaw tchmoˈn nimil.

17 Ex etz juntl angel toj tja Dios toj kyaˈj, ex ikyxjo qˈiˈntaq jun tsemil attaq tste wen. 18 Ex etz juntl angel twutz t‑altar Dios toj kyaˈj, a nejinel tibˈaj qˈaqˈ, ex tzaj ttxkoˈn tukˈa tqˈajqˈojil twiˈ kuj a angel qˈiˈntaq tsemil, a at tste wen: Qˈinktz tsemila, a at tste wen, ex chmonksjiy tkyaqil xjal twutz txˈotxˈ, a nya nimil, tzeˈnku junjun tqˈobˈ uv, a ma qˈanix.

19 Ex bˈeˈx xi tnuqpin tqˈobˈ tibˈaj txˈotxˈ, ex jaw tchmoˈn xjal anetziˈn, ex bˈeˈx i kux tqˈoˈn toj jyoj qˈoj, tzeˈnku jun jitzˈbˈil taˈl twutz uv, tuˈn tex yitzˈet. Ajo jitzˈbˈil lo jun yekˈbˈil tiˈj tyabˈ twiˈ Dios. 20 Atzin jyoj qˈoj, antza bˈaje tiˈjxi tnam. Ex kyuˈn jniˈ kyimnin, etz ajqelin chikyˈ japin tzma tiˈj ttzi jun chej, ex pon piqˈj jweˈlajaj toj jun mutxˈ ajlabˈ tiˈjile tnam.