A A A A A
Bible Book List

Ajo Tzaj Tchikyˈbˈin Dios te Juan 1 Mam, Central (MVC)

Ajo Tzaj Tchikyˈbˈin Dios te Juan

Ajo tzaj tchikyˈbˈin Jesucrist

Ajo yol lo, kubˈ tyekˈin Dios te Jesucrist, tuˈntzintla tkubˈ tchikyˈbˈin Jesús kye tkyaqil nimil, aye nchi ajbˈin te, tuˈn tel kynikyˈ tiˈjjo a il tiˈj tuˈn tbˈaj liwey. A Jesucrist tzaj tsmaˈn jun t‑angel qˈmalte wey, a ayiˈn Juan, a taqˈnil Jesucrist. Tuˈnpetziˈn, nxi nkujsin Tyol Dios ex tkyaqiljo i ok nkaˈyiˈn, ex i ok nbˈiˈn; ex ikyxjo nxi nkujsiˈn tkyaqil, a ma tzaj tyekˈin Jesucrist. Kyˈiwlinqexix kyeˈ, aye nchi uˈjin ex nchi bˈin tiˈjjo Tqanil lo, a tzajnin te Dios, ex nchi ok lipe tiˈjjo yol tzˈibˈin, quˈn ajo tqˈijil tuˈn tjapin bˈaj tkyaqil laqˈeqˈin ttzaj.

Jun qˈolbˈil tuˈn Juan kye wuq Ttanim Dios toj txˈotxˈ Asia

Ayiˈn Juan, nxi ntzˈibˈinjiˈy uˈj luˈn te kyeˈy, ayiˈy wuq Ttanim Dios toj txˈotxˈ Asia. Noqit xtalbˈil ex jun nukˈbˈil kyukˈiy, aye tzajnin te qMan Dios, a itzˈ te jun majx, a attaq, ex tzul kanin; ex tuˈn Xewbˈaj Xjan, a tzˈaqlexix; ex tuˈn Jesucrist, a twutzxix yolin tiˈj tkyaqil a ma tli, a tnejil xjatz anqˈin te jun majx kyxol kyimnin, ex at tipin kyibˈaj tkyaqil kawil te twutz txˈotxˈ. Ate Jesucrist nkˈuˈjlinqe, ex ma qo kotpaj tuˈn toj il, noq tuˈn tchkyˈel. Ex o tzaj tqˈoˈn qoklin, tuˈn qok te Ttanim, ex tuˈn qok te pale toj taqˈin qMan Dios, a Ttata. Nimxit tbˈi ex te teˈ tkyaqil tipin jaˈlin, ex te jun majx. Ikyxitjo.

Ikyxjo tzeˈnku nqˈumle:
    Kykaˈyinxa. Tzul Crist toj muj. Ex tkyaqilx klolte, majqexpeˈ aye i ok xyunte.
    Ex tkyaqiljo xjal twutz txˈotxˈ tzulx toj kykˈuˈj tukˈa bˈisbˈajil, tuˈn mi ẍi nimin, ex kchi oqˈil tiˈj.

Ikytzin kbˈajileˈ. Ikyxitjo.

Ayin weˈ ẍin kubˈ bˈinchinte ojtxe, ex kbˈajil tkyaqil wuˈn, a itzˈ te jun majx, a attaq ex tzul kanin, chi qAjaw, a Dios nimxix tipin.

Jun twutzikyˈ Juan tiˈj Crist

Ayiˈn, a Juan, kyermanqiˈn, ex noq tuˈn qmujbˈil qibˈ tukˈa Jesús, at wokliˈn junx kyukˈiy tiˈj Tbˈanil Tkawbˈil qMan Dios, ex tiˈj jniˈ yajbˈil ma tzikyˈx quˈn tuˈn tpaj, ex tiˈj tqˈuqbˈil qkˈuˈj tuˈn tikyˈx quˈn toj tkyaqil, tuˈntzintla qok tjaqˈ Tkawbˈil qMan. Atzin jaˈlin, ma chin ex lajoˈn kyuˈn kawil aj Rom tzma tojjo netzˈ txˈotxˈ, Patmos tbˈi, toj ttxuyil aˈ, noq tuˈn tpaj Tyol Dios ex tuˈn nyoliˈn Tbˈanil Tqanil tiˈj Jesús.

10 Toj jun qˈij domink, a tqˈijil qAjaw, tzaj tipin Xewbˈaj Xjan wibˈaja, ex xi nbˈiˈn wiˈjxiy jun tqˈajqˈojil kuj wen tzeˈnku jun chun. 11 Chiˈ kyjaluˈn: Tzˈibˈinkujiy luˈn twutz jun uˈj, a ktlaˈbˈila, exsin smaˈnxa kye wuq Ttanim Dios tzmax toj tnam Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia ex Laodicey.

12 In aj meltzˈaja wiˈjxiy, tuˈn nlontejiˈy ankyetaqjo nyolin wukˈiy. Atzaj teˈ t‑xi nkaˈyiˈn, nliˈy wuq xtankoˈl, bˈinchin tuˈn qˈanpwaq. 13 Ex kyxoljo xtankoˈl xi nkaˈyiˈn jun aˈla nyakuj akuxix ele Tkˈwal Ichin toj nwutza. Tok jun t‑xbˈalin xqer wen, ex tukˈa jun tkˈalbˈil tkˈuˈj bˈinchin tuˈn qˈanpwaq, ex tok tzma ttzi tkˈuˈj tzeˈnku tnejilxix pale. 14 Ex atzin twiˈ exsin tsmal twiˈ sjaninxix wen tzeˈnku noqˈ ex tzeˈnku ttxa cheˈw, exqetziˈn twutz, ikyjo tzeˈnku taqˈ qˈaqˈ. 15 Ayetzin tqan nchi tilkˈaj tzeˈnku jun kxbˈil ntzˈiltzˈin wen, aj tetz toj qˈaqˈ. Ex atzin tqˈajqˈojil twiˈ kujxix tzeˈnku tqˈajqˈojil jun nim aˈ njulinxix wen. 16 Ex toj tman qˈobˈ tzyuˈntaq wuq cheˈw tuˈn, ex toj ttzi n‑etztaq jun kxbˈil tzeˈnku machet te kabˈe tste, ex juchˈ twiˈ. Exsin twutz ikyjo tzeˈnku tqan qˈij nkubˈ qopin wen.

17 Atzaj teˈ nlontiˈy, bˈeˈx in kubˈ tzˈaqa t‑xe tqan, nyakuj jun kyimnin. Me bˈeˈx kubˈ tqˈoˈn tman qˈobˈ wibˈaja, ex tzaj tqˈmaˈn weˈy kyjaluˈn: Mi tzaj xobˈa. Ayin wejiˈy intiˈn te tnejil, ex kbˈajil tkyaqil wuˈn. 18 Ayin wejiˈy, itzˈqiˈn; bˈaˈnxi in kyima, me atziˈn jaˈlin, itzˈqin weˈ te jun majx. Ayin weˈ at wokliˈn, tuˈn kyjatz kyimnin te chwinqil, mo tuˈn kyxiˈ toj kynajbˈil kyimnin te jun majx.

19 Tuˈnpetziˈn, tzˈibˈinkujiy a jniˈ ma tliy, a n‑ok tkaˈyiˈn, ex a ktlabˈila yajxi. 20 Atzin t‑xilin a wuq cheˈw, a qˈiˈn toj nman qˈobˈa, nkyyekˈin kyejo wuq nejinel xqˈuqil kye Ttanim Dios kyojjo wuq tnam qˈumle. Ex atziˈn t‑xilin wuq xtankoˈl bˈinchin tuˈn qˈanpwaq nkyyekˈin kyiˈjjo wuq chˈuq Ttanim Dios.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes