Add parallel Print Page Options

Tejtzen toc t‑xuxen jweˈyan ángel, e wila jun ma tij cheˈw otk tzaj tzˈak tuj cyaˈj bix e cuˈx twitz txˈotxˈ. Bix e xiˈ kˈoˈn tal jaaˈ te tuˈn tjket ttzi jul jaaˈlen ponina baj t‑xeeˈ. Tej tjket ttzi jul jmintiiˈ tumel t‑xeeˈ tuˈn, e jatz sib tuj jul, tisen oj njatz sib tuj jun ma tij jorno. Bix oc klolj twitz kˈij tuyax twitz cyaˈj tuˈnj sib e jatz tuj jul. Tujtzen sib etz nimjil cuchiˈ. E xiˈkejil twitz txˈotxˈ. E xiˈ kˈoˈn cyejil cyoclenjil tuˈn cytxˈaˈnjil, tisen ke jil siˈcy at twitz txˈotxˈ. E xiˈ kbet cyejil tuˈn miˈn tzˈoc cytxˈaˈnjil tz̈ˈim bix chaˈx cˈul bix tzeeˈ at twitz txˈotxˈ. Nuk oˈcx tuˈn toc cytxˈaˈnjil cyiˈ kej xjal mintiiˈ techel Dios toc tibaj cywitz. Min e xiˈ kˈoˈn cyejil tuˈn cybyon xjal. Nuk oˈcx tuˈn toc qˈuixcˈaj cyiˈ xjal tuj jweˈ xjaw cyuˈnjil. Bix jqˈuixcˈaj iyˈx cyuˈn xjal tisenj is̈jnin niyˈx tuˈn jun xjal oj n‑oc ttxˈaˈn jun siˈcy tiˈj. Tuj ja tyem lu, cxeˈl cycubsaˈn xjal cywitz tuˈn cycyim, pero mlay chi cyim. Tuya cykil cycˈuˈj chi oquel cyipen tuˈn cycyim, pero mlayx chi cyim. Cycyeˈnc cuchiˈ tisenj ke tz̈ej binne cyten tuˈn cyxiˈ tuj kˈoj. Bix tjax tuj cywiˈjil tisencˈa corona te oro. Bix cywitzjil tisen cywitz xinak. Jatzen ttzmal cywiˈjil tisen ttzmal cywiˈ xuuj, bix twitz cyejil tisen twitz cye león. Bix toc cyxbalenjil ttziiˈ cyxuucˈjil tisencˈa ttxˈotxˈel xcbil. At cyxiicyˈjil, bix tzinxsen rinininjil cyxiicyˈjil tisen nchi rininin nimxsen carwaj noˈn cyuˈn tz̈ej nchi ajkelen tuj kˈoj. 10 At cyjeeˈjil tisen cyjeeˈ siˈcy, tuˈntzen toc cytxˈaˈnjil cyiˈj xjal. At tipemal cyjeeˈjil tuˈn cyqˈuixbisanjil cyiˈ xjal tuj jweˈ xjaw. 11 At jun cycaweljil tuˈn tcawen, jatzenj ángel ncawen tibaj jul mintiiˈ tumel t‑xeeˈ. Tuj yol hebreo, Abadón tbi cawel, bix tuj yol griego, Apolyón tbi.

12 Jtneel qˈuixbisabl ma tziyˈ. Pero at‑x caˈbatl qˈuixbisabl chi ul tibajxe jlu.

13 Tejtzen toc t‑xuxen twukakan ángel, e xiˈ nbiˈna jun yol etz kˈajtl cyxol kej cyaja cache eteˈcˈa twiˈ altar te oro tcub twitz Dios. 14 E xiˈ tkbaˈn te twukakan ángel kˈiˈn xux tuˈn:

―Tzakpimela kej cyaja biman ẍpoˈnke ttziiˈ jnintzaj nimaˈ Eufrates tbi―tz̈i.

15 Bix el tzakpet kej cyaja biman, tuˈntzen tcub cybyoˈn toxen tkiyˈ xjal, cuma nuk binne cyten tuˈn cycyim toxen tkiyˈ xjal cyuˈn tej tpon j‑hora bix jkˈij bix jxjaw bix jjnabkˈi. 16 E xiˈ cyiiˈn nimxsen soldado tjax cyibaj tz̈ej. Jatzen cyajlal xinj soldado caˈba syent millón. E nbiˈya cyajlal. 17 Tej ttzaj tyeecˈan Dios weya ke tz̈ej cyuyax soldado tjax cyibaj, e wila cyjulu: Tilbil xcbil ttziiˈ cyxuucˈ soldado cyak tisen kˈakˈ bix chaˈx bix kˈent. Cywiˈ tz̈ej tisen cywiˈ león, bix tuj cytzi etz kˈakˈ tuyax sib tuyax azufre. 18 Bix tuˈnj kˈakˈ bix sib tuyax azufre etz tuj cytzijil, e baj cyim toxen tkiyˈ xjal. 19 At cyipemal tz̈ej tuj cytzijil tuˈn cybyonjil xjal, pero jax juˈx at cyipemal tuj cyjeeˈjil. Cyjeeˈjil tisen ke lbaj, bix at cywiˈjil tiˈj cyjeeˈjil. Bix cyuˈn tzunj luwe nchi qˈuixbisanjil xjal. 20 Pero amale e cyimet nim xjal, pero ke niyˈtl xjal min e cub byetke cyuˈn kej qˈuixbisabl lu, min e cyaj cykˈoˈn tuˈn mintl chi naˈn cywitz biman. Cuc e naˈn ke Dios cywitz biman bix ke sant te ttxˈotxˈel oro bix plata bix bronce bix xak bix tzeeˈ, kej mlay chi cyeˈyen bix mlay chi bin bix mlay chi bet. 21 Bix min e cyaj cykˈoˈn tuˈn mintet e byontl ke xjal bix tuˈn cyxiˈ lpe cyiˈ chmambaj bix tuˈn cyyas̈en bix tuˈn cyalkˈan.