Add parallel Print Page Options

Kej xjal cˈoquel jun techel cyiˈj cyxol aj Israel

Tbajlenxitltzen jlu, e wila cyaja tsanjel Dios tuj cyaˈj waˈlke tuj cyaja plaj ttxaˈn twitz txˈotxˈ. Nchi makon cywitzj cyaja wik cykˈiˈk nchi xumen twitz txˈotxˈ, tuˈntzen miˈn chi xumen twitz txˈotxˈ mi nuk twitz mar mi nuk cyiˈ tzeeˈ. Bix e wila juntl tsanjel Dios tuj cyaˈj te ocne. E jaw jaaˈ njatza kˈij. Tej tjatz ángel, kˈiˈn jsello te Dios iˈtz tuˈn. Bix e jaw ts̈iˈn cyiw cyiˈj cyajatl ángel kˈoˈn cyipemal tuˈn cyqˈuixbisante twitz txˈotxˈ bix mar. E xiˈ tkbaˈn cye:

―Miˈn cyqˈuixbisaya twitz txˈotxˈ mi tiˈ mar mi cyiˈj tzeeˈ, cuma tneelxix il tiˈj cˈoquel kkˈoˈna jtechel tibaj cywitz ke t‑akˈanal Dios, te yecˈbil ka te Dioske―tz̈i ángel.

Bix e xiˈ nbiˈna cyajlal kej otk tzˈoc sello cyiˈj. Ciento cuarenta y cuatro mil otk tzˈoc sello cyiˈj cyxol cykilca cyiyˈjil aj Israel. Cyxol ke tiyˈjil Judá at cablaaj mil oc sello cyiˈj. Jax cyxol ke tiyˈjil Rubén at cablaaj mil oc sello cyiˈj. Jax cyxol ke tiyˈjil Gad at cablaaj mil oc sello cyiˈj. Jax cyxol ke tiyˈjil Aser at cablaaj mil oc sello cyiˈj. Jax cyxol ke tiyˈjil Neftalí at cablaaj mil oc sello cyiˈj. Jax cyxol ke tiyˈjil Manasés at cablaaj mil oc sello cyiˈj. Jax cyxol ke tiyˈjil Simeón at cablaaj mil oc sello cyiˈj. Jax cyxol ke tiyˈjil Leví at cablaaj mil oc sello cyiˈj. Jax cyxol ke tiyˈjil Isacar at cablaaj mil oc sello cyiˈj. Jax cyxol ke tiyˈjil Zabulón at cablaaj mil oc sello cyiˈj. Jax cyxol ke tiyˈjil José at cablaaj mil oc sello cyiˈj. Jax cyxol ke tiyˈjil Benjamín at cablaaj mil oc sello cyiˈj.

Nimxsen cyajlal xjal toc cyxbalen sak

Tbajlenxitltzen jlu, oc ncyeˈyena, bix e wila nimxsen cyajlal xjal. Min‑al jun xjal jacˈa bint tajlante. Otk chi tzaj cyuj cykilca tnom bix cykilca cyiyˈjil xjal bix te cykilca wik xeˈchel bix te cykilca wik yol. Waˈlke twitz jawnex tkˈukbil Dios bix twitz Jtal Carnel. Toc cyxbalen sak, bix tzyuˈn tkˈab xaˈj cyuˈn. 10 Bix cyiwxix e jaw cys̈iˈn:

―Ma ko clet tuˈn Kman Dios kˈukl tuj tkˈukbil bix tuˈnj Tal Carnel―tz̈ikexin.

11 Cykilcatzen ke tsanjel Dios tuj cyaˈj waˈlke tiˈjele tkˈukbil Dios bix cyiˈjele ke tij bix cyiˈjele ke cyaja wik iˈtz. E cub mutzkˈajke twitz tkˈukbil Dios tuˈn tjaw cynimsaˈn jaxin. 12 E xiˈ cykbaˈn:

―At toclen Dios tuˈn tiikˈente cyˈiwlabl bix tuˈn tjaw nimset tbixin. At tnaabl, bix tipemal, bix tipen, bix kˈoˈnxit chjonte te tuyax nimbilte. Juˈxit tten te junx maj―tz̈i ke ángel.

13 At jun cyxol kej tij e tzaj tkanen weya:

―¿Alcye kej lu toc cyxbalen sak, bix jaaˈ ma chi tzaaˈ?―tz̈i jun tij weya.

14 Bix aj ntzakˈbeˈna te:

―Taat, ja tey etzkilte―ntz̈iya.

Bix e tzaj tkbaˈn weya:

―Kej xjal lu, ejeeˈ tzunja ma chi ex tuj nintzaj yajbil. Ma txjet cyxbalen tuˈnj ttz̈qˈuel Tal Carnel, tuˈntzen toc cyxbalen sakxix. 15 Juˈ tzunj, lu ke eteˈ twitz tkˈukbil Dios, bix nchi ajben texin te kˈij bix te koniyen tuj lugar jaaˈ taˈxin, bix at cynajbil tuyaxin, bix cˈojlaˈnke tuˈnxin. 16 Mintiiˈtl weyaj bix takˈ aˈ cyiˈj, bix mintiiˈtl qˈuixcˈaj cyiˈj tuˈn tken kˈij bix mintiiˈtl takˈ cyak cyiˈj, 17 cuma Jtal Carnel tcub twitz tkˈukbil Dios, ja te cˈojlal cye, cxeˈl tiiˈn ejeeˈ jaaˈ nchi jatza itzˈj twiˈ aˈ te chunkˈlal. Bix ja te Dios qˈuelel suˈnte cykil taˈl cywitz―tz̈i tij.