Add parallel Print Page Options

J‑uˈj wuuk ẍipbelte

Bix e wila jun uˈj te wuuk plaj tcub tuj tmankˈab Dios, jkˈukl tuj tkˈukbil. Tzˈiˈben tujxe uˈj bix tiˈjxe, bix jpuˈn tuya wuuk ẍipbelte. Bix e wila jun jawnex tsanjel Dios tuj cyaˈj. E jaw ts̈iˈn cyiw:

―¿Alcye jun at toclen tuˈn tel tiiˈn kej ẍipbelte tiˈj libro bix tuˈn tel tjkoˈn?―tz̈i ángel.

Pero min‑al jun e cnet tuˈn tjkonte j‑uˈj lu bix tuˈn tcuˈx tcyeˈyen twitz t‑xak uˈj, mi nuk ejeeˈj eteˈ tuj cyaˈj, bix mi nuk ejeeˈj eteˈ twitz txˈotxˈ, bix mi nuk ejeeˈj eteˈ tjakˈxe twitz txˈotxˈ. Bix in akˈa ookˈel nim, cuma min‑al jun e cnet at toclen tuˈn tel tjkoˈn uˈj lu, tuˈntzen tcyeˈyen tuj uˈj. Cyxol tzunj winakcyaja tij, e tzaj tkbˈan jun weya:

―Miˈn tzˈookˈa, cuma at jun xjal at toclen tuˈn tel tiiˈn jwuuk ẍipbelte bix tuˈn tel tjkoˈn j‑uˈja, ja tzunj xjal León Tiyˈjil Judá bix T‑xeˈchel Jrey David. Ma xcye tiˈj taaw il, bix juˈ tzunj, at toclen tuˈn tjkonte libro lu―tz̈i tij.

Bix e wila Jtal Carnel e xiˈ oyet te kxel lu waˈl twitz tkˈukbil Dios. Bix lu tcub cyxol kej cyaja wik bix cyxol kej winakcyaja tij. Tcyeˈnc tisencˈa otk cub byet, bix at wuuk tcache bix wuuk tbakˈ twitz, jatzenj japenina wuuk espíritu te Dios bix smaˈn tuj cykilca twitz txˈotxˈ. Bix e pon lkˈe Tal Carnel tiˈ tkˈukbil Dios, bix e tzaj ttzyuˈn libro tuj tmankˈab Dios. Tejtzen ttzaj ttzyuˈn libro, e cub maje kej cyaja wik iˈtz bix kej winakcyaja tij twitzj Tal Carnel. Teeyle juun tij kˈiˈn jun arpa cyuˈn tuyax jun lak te oro. Nojne kej lak tuya incienso, jatzen japeninaj cynaˈj Dios ocslal twitz Dios. Bix e xiˈ cybitzen jun acˈaj bitz. E xiˈ cykbaˈn cyjulu: “At toclena tuˈn ttzaj ttzyuˈna libro bix tuˈn tel tiiˈna ke ẍipbelte tiˈj, cuma e cub byeta, bix tuˈn ttz̈ˈquela el tz̈itj tiˈja tej tcyima, ma txiˈ tchjoˈna te Dios jchojbilte tuˈn cyten xjal tuya Dios, kej xjal te cykilca wik tiyˈjil xjal bix te cykilca wik yol bix te cykilca wik xeˈchel bix te cykilca tnom. 10 Ma tzˈoc tkˈoˈna cyoclen tuˈn cycawen bix tuˈn cyajben te Kman Dios, bix chi cawel tibaj twitz txˈotxˈ,” tz̈i bitz, tz̈i ke cyaja wik cyuyax winakcyaja tij.

11 Bix oc ncyeˈyentla, bix e xiˈ nbiˈna tkˈajkˈajel cywiˈ nimxsen tsanjel Dios tuj cyaˈj. Eteˈ ttxaˈnele tkˈukbil Dios tuyax cyaja wik cyuyax winakcyaja tij. Nimxsen tajlal cybaj, millones bix millones cybaj mlay bint cybaj. 12 Bix e xiˈ cykbaˈn tuya jun cyyol cyiwxix: “At toclen Tal Carnela e cub byet tuˈn tiikˈente tipemal, tuˈn toc te jun kˈina, tuˈn tiikˈente tnaabl, tuˈn toc te jawnex, tuˈn tiikˈente nimbil, tuˈn tjaw nimset tbi, bix tuˈn tiikˈente cyˈiwlabl,” tz̈i ke ángel.

13 Bix e xiˈ nbiˈna cyyol cykilca xjal e bint tuˈn Dios. Cykilca at tuj cyaˈj bix twitz txˈotxˈ bix tjakˈ txˈotxˈ bix tuj mar e xiˈ cykbaˈn cyjulu: “Te Dios tuj tkˈukbil bix te Tal Carnel, xiˈ kˈoˈnxit cyˈiwlabl, nimbil, bix tuˈn tjaw nimset cybi, bix tuˈn cycawen te junx maj,” tz̈i ke cykilca wik xjal e cub tbinchaˈn Dios.

14 Bix kej cyaja wik e xiˈ cykbaˈn, “Juˈxit ttena.” Bix kej winakcyaja tij e cub majeke bix e jaw cynimsaˈn ja Diosj mintiiˈ tbajlel.